Vándorgyûlés  
  
40. Vándorgyûlés
 
     
Méltó volt Európa Kulturális Fõvárosához
Pécsett volt a 40. vándorgyûlés.
     
 

Felpezsdült élet, hömpölygõ színes kavalkád reggeltõl késõ estig ilyen és ehhez hasonló hangulat fogadta Pécsett, a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. vándorgyûlésére érkezõ résztvevõket.
Az esemény hivatalos megnyitóját, Szent István ünnepén délelõtt tartották, melyen részt vett Dr. Torbágyi Melinda, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke is. A Baranya megyei éremgyûjtõk nevében a nagy számú érdeklõdõt Rayman János, a helyi csoport elnöke köszöntötte, majd õt követõen Dr. Török Pál, a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete elnöke nyitotta meg a vándorgyûlést. „Pécs nemcsak Európa, de Magyarország kulturális fõvárosa is. A város az elmúlt évtizedekben neves éremmûvészek szülõvárosa és alkotóhelye, többek között Soltra Elemér, Rétfalvi Sándor és másoknak is. A baranyai éremgyûjtõk a MÉE egyik legaktívabb gyûjtõi közössége, most második alkalommal vállalkoztak vándorgyûlés szervezésére, az elõkészületeket és a város kultúra iránti fogékonyságát ismerve biztosra vehetõ a siker.”
Elismeréssel szólt a rendezvény pécsi megszervezésérõl dr. Bokor Béla, a megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója is.
A megnyitó tudományos üléssel folytatódott, melyen elsõként Gál Éva, a pécsi Janus Pannonius Múzeum osztályvezetõje beszélt a pécsi káptalani jelvényekrõl. Az elõadásából megtudtuk, hogy 1777-tõl-az esztergomi káptalani jelvény alapításától-1929-ig 29 féle jelvény alapítása történt. E jelvények stilizált koronaformával védõszenteket ábrázoltak, melyek nemes anyagból míves munkával készültek. Ezek a jelvények a falerisztika különleges darabjai. A pécsi káptalan jelvények 1833-34-ben aranyból és áttetszõ zománcból készültek, Szentpéteri József neves ötvös kezemunkái által. A káptalani pecsétekre Szent Péter alakja került. A 18. és 19. században alapított káptalani jelvények még ma is használatosak, annak ellenére, hogy az adományozásuk 200 éve történt.
Az éremkészítésrõl Rétfalvi Sándor szobrászmûvész tartott sok gyakorlati érdekességgel fûszerezett nagyszerû elõadást, bár többször is megjegyezte, hogy õ nem tartja magát érmésznek. Azonban mindenki meggyõzõdhetett ennek az állítása ellenkezõjérõl, amikor megnézte a helyszínen a baranyai éremgyûjtõk kiállítását a Munkácsy díjas mûvész érmeibõl. Az elõadásában beszélt is ezekrõl a kiállított, bemutatott érmeirõl, mint a Cserháti József, a Janus Pannonius, a Szentessy László, a Baranyáért, a Gömöri professzor, a Szent Eligiusz Társaság részére készített érmek, az Európa Cantat, illetve több vert éremrõl is. Nagyszerû és élvezetes elõadás volt, „a legcsodálatosabb kotyogó mûfajról, az érmészetrõl.”
Az esemény kitüntetések átadásával folytatódott. Dr. Unger Emil Jutalomérem kitüntetésben részesült:
Dr. Óvári Ferenc veszprémi és Dr. Prohászka László budapesti gyûjtõ.
A kitüntetéseket a numizmatikus özvegye, Dr. Unger Emilné adta át.
Széchenyi Ferenc Jutalomérem kitüntetést vehetett át:
Arany fokozat:
Dr. Bódy László, Budapest.
I. fokozat:
Magyar István, Székesfehérvár, Vámosi László, Tata.
II. fokozat:
Kátai Jenõ, Siófok, Németh Vilmos, Gyõr, Dr. Török Pál, Budapest,
III. fokozat:
Rónaszéki István, Petri Gyula és Lippai Zoltán budapesti gyûjtõk,
Nagy Pál, Salgótarján, Hertelendy Zoltán, Szombathely, Tóth Zoltán, Keszthely és Majoros János, Szolnok.
A kitüntetéseket Dr. Török Pál az egyesület elnöke és Nagy József fõtitkár adta át a kitüntetetteknek.
Ezt követõen Dr. Süle Tamás ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a vándorgyûlés napjaiban megjelent, az ismert baranyai szerzõpáros Rayman János - Hágen József: Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában. – címû könyvét.
Dr. Török Pál pedig szintén a vándorgyûlésre elkészült a gyûjtõk számára rendkívül hasznos és sok információval szolgáló, Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja – címmel – Argentum – MÉE - MNT kiadás-napvilágot látott könyvérõl szólt röviden.
A vándorgyûlésen résztvevõk a hivatalos programokat követõen megnézték a város nevezetességeit, a rohamos ütemben folytatott felújításokat. Sokan látták a felújított Széchenyi teret,-amely a középkorban a város piactere volt-és fõ látványosságait, a Gázi Kászim pasa dzsámiját, a Városházát, a Megyeházát, a Zsolnai kutat, az Irgalmasrendi templomot, a gyönyörû Szentháromság szobrot, Hunyadi János bronz lovasszobrát, valamint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában kiállított Munkácsy trilógiát.
A Múzeumutcát is sokan keresték fel, hiszen itt tíz múzeum található Amerigo Tottól a Modern Magyar Képtárig.
A legnagyobb élményt azonban a Cella Septichora Látogatóközpont jelentette. Magyarországon jelenleg nyolc világörökségi helyszín található, melyek között a pécsi késõ római-ókeresztény temetõ az egyetlen olyan terület, amely kifejezetten régészeti-mûvészettörténeti értékei miatt került fel az UNESCO világörökségi listájára.
Érdemes volt körülnézni Pécs értékei között, hiszen ezzel is gazdagabbak lettünk.
A vándorgyûlés idején kapható volt a helyszínen a vándorgyûlési emlékérem, amely Réthy László neves numizmatikust és Pécs ismert nevezetességeit ábrázolja. Az ún. kísérõ érem a helyi csoport kiadásában jelent meg Klimó György pécsi püspököt ábrázolva. Megjelent és kapható volt a MÉE 40. évfordulójára kiadott Kiss István éremmûvész által készített emlékérem is.

Összességében elmondható, hogy a pécsi szervezõk, a baranyai éremgyûjtõk jó munkát végeztek, az esemény és a város emlékezetes marad a résztvevõknek.

Vámosi László
alelnök

 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
vissza a lap tetejére
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán