Híradók szerzõi
  
A Pécsi Dénár számainak szerzõi
 
     
Benkõ Gyula Jakó János** Schneider Imre
Bezerédy Gyõzõ Kovács Gyula Schröder Zákányi Péter*
Bujtár János Kvéder László** Soós Ferenc
B. Horváth Csilla Maróti Ottó Süle Tamás**
Egerszegi Zoltán* Márfi Attila Sváb László
Farkas Árpád* Máté István Szabó Tibor
Farkas Ferenc Mészáros M. János Szirtes Béla
Fábos László Michelisz József** Szirtes Zoltán
Földes János Nagy Balázs Tegzes Ferenc
Garami Erika Pazar László Tillai Gábor
Gál Éva Páger János** Torbágyi Melinda
Gergely Tibor** Petri Gyula Tóth Csaba
Grünfelder Lorinc ifj Pohánka Éva Toth Ferenc*
Grünhut Gábor Raýman János** Török Pál
Hajdú Zoltán Raýmanné Gál Gizella Uherkovich Ákos
Hágen József** Rónaki László Vargha Dezsõ
Ijjász István* Rozs András Varga Tünde
  Rusznyák Istvánné Vágvölgyi László
  Schilling Józsefné Vámosi László
    Vértes László
    Zombori Lajos
     
Vastag betüvel jelöltük azok nevét, akik fõfoglalkozású numizmatikusok, muzeológusok, vagy levéltárosok, míg * -al azok nevét, akik tíz vagy több, ** -al pedig azok neveit, akik tizenöt vagy több írást közöltek
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
     
vissza a lap tetejére
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán