Régebbi híradók   
  
Régebbi híradók
 
 
   240. híradó- 2021. Július 1.
 

A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében 20 év elteltével
(2001-2021, 1-240. szám)
A Pécsi Dénár szerzõi - 2001-2021 - 1 – 240. szám
Pécsi szükségpénz tervek
Miskolci kitûzõ a gödöllõi cserkész világtalálkozóról Pécsett
Numizmatikai és filatéliai találkozó 2021. június 20-án új
helyen, a Slyven Rendezvényközpontban (Pécs, Mezõszél u. 1.)

 
   239. híradó- 2021. Június 1.
 

Egy szép érem
Néhány gondolat Széchenyi István érmészeti emlékeinek olvasása közben
Új könyv.
Reinhold Jordan: Eligius Monetarius. Numismatische Gesellschaft Schweinfurt.
Szent Eligiusz képeslap sorozat
Baum Attila numizmatikai írásai
Meghalt Baum Attila gyûjtõtársunk és barátunk
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2021. június 20-án numizmatikai és filatéliai találkozót rendez.

 
   238. híradó- 2021. Május 1.
 

Török János két érme
A név változott, a rendeltetés nem
Csúcs Viktória: Pro Facultate emlékérem
A Mohácsi Casinó Egyesület értékpapírjáról
A kelta Velemi típusú tetradrachmák

 
   237. híradó- 2021. Április 1.
 

Egy újabb pécsi orvosi érem - Tápai Antal: Kukán Ferenc
Tejszövetkezetek üzletrésze
CALEN (CALES) feliratú, kelta kakasos hátlapú obulus
Turul 2020

 
   236. híradó- 2021. Március 1.
 

Egy eddig nem ismert Nowotarski István alkotás: Prof. Dr. Barta Ottó „nowozin” dombormû
Széles lapkájú, triskeles típusú tetradrachma és egy verésre elõkészített lapka
Nowotarski István mûtermében
A Vörös Puma

 
   235. híradó- 2021. Február 1.
 

Könyvismertetés. Gömör Béla: Orvosi érmek gyûjteménye
Kelta „Varaždin” (Varasd) típusú obulusok ló-ábrázolásokkal
Új könyv
Elek Miklós: Veszprém megye papírpénz helyettesítõi
(1849-2020)
Egy jelvény átalakulása
Tájékoztató

 
   234. híradó- 2021. Január 1.
 

Új könyv
Berzy Péter, Hencz János, Pap László: Kaposvár az éremgyûjtõk szemével.
Naptárismertetõ
Könyvismertetés
Süle Tamás: A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai
érmeken II.
Érmen a Villányi borvidék
Ritka éremképû kelta obulus Zeusz ábrázolással
A 2019 évi Numizmaticke Vijesti tartalomjegyzéke
Tájékoztató

 
   233. híradó- 2020. December 1.
 

KÖNYVISMERTETÉS
Király Csaba József: Egykori most határon túli magyar vármegyék és települések numizmatikai emlékei 1800–1944.
Soltra Elemér: Seres Gábor
A RECHENPFENNIG
Egy másik kelta Tótfalusi típusú dénár
Egy PAC érem

 
   232. híradó- 2020. November 1.
 

A Magyar Nephrologiai Társaság Korányi Sándor Díjáról
Vezetõségi megbeszélés
Az Elsõ Pécsi Mész- és Gõztéglagyár Rt részvénye
Numizmatika az Új Dunántúli Naplóban
2019. november – 2020. november
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2020. november 29-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek

 
   231. híradó- 2020. Október 1.
 

Boldog Batthyány-Strattmann László születésnapjára
Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének küldött közgyûlése
2020.szeptember 26. MABÉOSZ. Székház
Beszámoló és tisztújító közgyûlés
A Magyar Numizmatikai Társulat vezetõsége a 2020.
szeptember 17-én megtartott tisztújító közgyûlést követõen
Még egyszer a Harsányi dombormûrõl
Emlékkiállítás
A Dunántúli Erdõgazdasági és Faipari Rt részvénye

 
   230. híradó- 2020. Szeptember 1.
 

Érem A MÉE 50-ik Vándorgyûlése
Reumatológusok érmeken
Kiss György szobrászmûvész emlékére
Új könyv jelent meg a neves szobrászról 2019-ben, a szászvári Kiss György emlékév alkalmából.
A kelta „Bánáti” típusú tetradrachmák
A „Sziklakórház” jelvényei

 
   229. híradó- 2020. Augusztus 1.
 

Érem helyett dombormû
DR. HARSÁNYI LÁSZLÓ EMLÉKÉRE
A Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság részvénye
Kelta lovas felemelt karral – A (Karancs) Lapujtõ típusú érme egy újabb változata
Bognár Görgy: II. János Pál pápa
Újabb Baranya vármegyei kutyabárca
Egy kis pajzánság…
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Történelem jelvényekben elbeszélve. Az Elsõ Magyar Tûzzománc Jelvénygyár.
Gondolat Kiadó. 2015. p.118. (Könyvismertetés)
Mirõl írt a pécsi sajtó 100 évvel ezelõtt, illetve 3 nappal ezelõtt?

 
   228. híradó- 2020. Július 1.
 

ÉKE hírek
„Magyarosított” neve: Niké
Makrisz Agamemnon: Felszabadulási Emlékmû
A 26. elektromos találkozó (Pécs) jelvénye
Egy érdekes hátlapú kelta boi(?) obulus
Búcsúzunk egy régi éremgyûjtõtõl, Szabó Nándortól
Délelõtti összejöveteleink helye

 
   227. híradó- 2020. Június 1.
 

Száz éve született Szent II. János Pál pápa
Rudnay Sándor esztergomi prímás a szlovák 10 euróson
A Tótfalusi – típusú kelta „dénárok” egyik változata
A II. Nõi Ökölvívó Európa bajnokság érme
A 13. Elektromos találkozó (Pécs) jelvénye
Délelõtti összejöveteleink helye

 
   226. híradó- 2020. Május 1.
 

„ Érmek ára egykor és ma
Villamosenergia-ipari dolgozók 19. találkozójának numizmatikai emlékei
Tóth Rózsi a papír ötpengõsön
Új könyv
Tóth Csaba: Bardus, grossus, florenus. Pénzverés az Anjouk Magyarországán.

 
   225. híradó- 2020. Április 1.
 

„Újjáéled” az egyetemtörténeti múzeum
A Pécsi Dénár érmei
Kelta tetradrachma „ADNAMATI” felirattal
A FEMA érem
Hátha valaki még nem ismeri…

 
   224. híradó- 2020. Március 1.
 

A MÉE tagsági jelvényei
Kelta tauriscusi (kelet-noricumi?), boi esetleg velemi típusú obulusok?
Könyv a csehszlovák pénzjegynyomdáról
Zsolnay Vilmos (1828 – 1900)
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2020. március 29-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek

 
   223. híradó- 2020. Február 1.
 

Az ÉKE „Átjáró” címû érmérõl
A Pécsi Bartók Béla Férfikar emlékérme 1970
A legújabb Eligiusz éremrõl
„Leierblume – lantvirág” típusú ritka kelta obulus
A hradec kralovéi numizmatikusokról

 
   222. híradó- 2020. Január 1.
 

A pécsi Krisztogram
Egy eddig ismeretlen dunaszekcsõi típusú kelta érme?
Horváth János (1801 k.–1869), egy éremgyûjtõ baranyai alispán
Tájékoztató

 
   221. híradó- 2019. December 1.
 

A MÉE 2019. évi vándorgyûlési érme
Raýman János: Az ércdúsító üzem
A Pécsi Uránércbánya Vállalat Vegyi Dúsító Mûve / Pécs, 2019
MÉE Országos Titkári értekezlet 2019. október 15.
50 éves a MÉE
Ünnepi Küldöttgyûlés 2019. november 09.
A vasúti érmekrõl
A kelta „Mit Wulstlorbeer und Reiter” típusú bánáti tetradrachma (OTA: 62)
Képek a 2019. november 24-i numizmatikai és filatéliai találkozóról

 
   220. híradó- 2019. November 1.
 

Jakó János: Medicina in nummis Szabolcs-Szatmár-Beregiensis II. Nyíregyháza, 2019
In memoriam Tóth Sándor
In memoriam Dr. Földes János
A Dunai Vasmû Alkotói Nívódíja
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2019. november 24-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek

 
   219. híradó- 2019. Október 1.
 

Rétfalvi Sándor szobrászmûvész Pécs Város Díszpolgára
Rétfalvi Sándor két pécsi fõmûve képeken
Szent Eligiusz pécsi kiállításokon
Ismeretlen „Kugelwange” típusú kelta bronz tetradrachmák?

 
   218. híradó- 2019. Szeptember 1.
 

100 éves a pécsi szervezett bélyeggyûjtés
A pécsi székesegyház orgonájának érme
Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb (2017-2018. évi) száma
Egy éremkép születésének „stációi”
A 100 éve alakult Pécsi Bélyeggyûjtõk Egyesülete emléklapjáról

 
   217. híradó- 2019. Augusztus 1.
 

Martyn Ferenc érmei
Martyn Klára Díj
A Pécsi Bélyeggyûjtõk Egyesülete jubileuma
Pécsi Polgárdíj

 
   216. híradó- 2019. Július 1.
 

Egy érem „utóélete” - Trischler Ferenc: Ángyán János
Pécsi élelmiszerjegyek 1917-bõl
Ötven éves a Pécsi Akadémiai Bizottság
Tûzoltó kiállítás Pécsen

 
   215. híradó- 2019. Június 1.
 

Csontváryra emlékezünk
Csontváryra emlékezünk bélyegeken is
Kiss György dombormûve a fogadalmi templom téglajegyén
A PANNÓIA INNOVÁCIÓ Rt részvénye
Érem az életmûért
Gondolatok Kosztka Tivadarral kapcsolatban
MÉE küldött közgyûlés, 2019. május 18.

 
   214. híradó- 2019. Május 1.
 

„Újabb” pécsi orvosi érmek XXXIII.*
Nagy László Lázár: Gorka Sándor
Kiss György szobrászmûvész emlékezete
„Typ Ameise” – „Hangya” típusú kelta obulus
Kémiatanárok pécsi emlékérme

 
   213. híradó- 2019. Április 1.
 

„Újabb” pécsi orvosi érmek XXXII.*
Melocco Miklós: Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díj
A Pécsi Városi Bélyeggyûjtõ Kör árverése
Új könyv
Hermann Attila: „Félre a halállal, elõre rohamzászlóalj!”
„Hazaköszönt” egy érem Amerikából
Tanulmányok Ódor Imre emlékére
Képek a március 31-i numizmatikai és filatéliai találkozónkról

 
   212. híradó- 2019. Március 1.
 

„Újabb” pécsi orvosi érmek XXXI.*
Csóka Zsuzsa: Karátson András
Könyvismertetés
Borsos Miklós érmei. I. Portrék
Hetven éve írta a Dunántúli Napló
A Semmelweis Emlékév záróeseménye

 
   211. híradó- 2019. Február 1.
 

Pécsett a Dollinger Emlékérem
50 éves a szervezett éremgyûjtés Fejér megyében 1968-2018
Az ÉKE Procopius plakettjérõl
A Huszár-Procopius ürügyén a „folytatások”-ról
A Kapos-völgyi kelta tetradrachmák újabb két típusa
Palotás József kiállítása
Az új 500 Ft-os

 
   210. híradó- 2019. Január 1.
 

A Semmelweis Emlékérem és Jutalomdíj pécsi kitüntetettjei
Dorde Jamušakov:
A vándornépek és az Árpád-házi királyok pénzérméi
Kellékpénzek a Pécsi Nemzeti Színházból
A régi pénzintézetek világa
Orvostörténeti Közlemények
Tájékoztató

 
   209. híradó- 2018. December 1.
 

A Kép- és éremkiállítás Esztergomban
Erdélyi tallérok kiállítása Pécsett
Mátyás király emlékév
Könyvismertetés
Kuscsik Péter: Magyarország fogolytáborainak pénzei 1914-1919 Numizmatikai és Filatélia börze 2018. november 25-én Pécsett

 
   208. híradó- 2018. November 1.
 

A Pécsi Postapalota érmei
Adatok Wiesner Rajmár bécsi numizmatikai mûködésérõl
Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete vezetõségválasztó küldöttközgyûlése Országos biológus napok Pécsett

 
   207. híradó- 2018. Október 1.
 

Száz éves a pécsi orvosi egyetem
Semmelweis vándorkiállítás a Janus Pannonius Múzeumban
Dr. Török Pál (1941–2018)
Bacchusz vagy Dionüszosz?
Numizmaticke Vijesti 59. évf. 70. sz. 2017. tartalom

 
   206. híradó- 2018. Szeptember 1.
 

Semmelweis 200 éve. Szerk.: Rosivall László. Semmelweis Kiadó,  2018. A/4, kemény kötés, 472 oldal
„Mit Helmschweifreiter ”/„Mit Kugelreiter” – Gömblovassal/ típusú kelta tetradrachma
A Gyárvárosi Iskola 50 éves jubileumi plakettjei
Bokrosháti Mérõ bárcák
Az Obol 54. évf. 68. sz. 2017 év tartalma

 
   205. híradó- 2018. Augusztus 1.
 

A Podmaniczky-díj új kitüntetettje, Raýman János
A Podmaniczky-Díj érmérõl
Íme, az elsõ Baranya vármegyei kutyabárca!
Érem a pécsi evangélikus templomról
Thurzó garas
Még egyszer az idõkapszuláról
Pécs és Baranya megye eddigi Podmaniczky–díjasai:

 
   204. híradó- 2018. Július 1.
 

Semmelweis évfordulók érméken
Egy újabb Janus Pannonius érem
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2017. évi beszámoló        küldött küzgyûlése - Budapest, 2018.05.26.
Kapos-völgyi kelta obulus Ámon-szarvval?
Egy elõkerült bányász szerszámbárca

 
   203. híradó- 2018. Június 1.
 

175 éve született Fodor József
Egy Kisújbánya-i plakettrõl
A Mecsek Kupa kerékpáros jelvényeirõl
Soós Ferenc: Az idõ sodrában
Tagjaink értesítése / Vasárnap délelõtti összejöveteleink helye ...

 
   202. híradó- 2018. Május 1.
 

Egyetemi Kultúráért Díj
Kalán pécsi püspök emlékezete
Bemutatunk egy pécsi magánkiadású képeslapot
Variációk a FOCUS csoport jelvényére
A kelta „Íj a ló (lába) alatt” típusú tetradrachma

 
   201. híradó- 2018. Április 1.
 

Gömör Béla: Mesélõ mûtárgyak
Alcím: Válogatás a gyûjteménybõl. Kiadó: GMR - 2016
Az ÉKE 2017. évi érmérõl
A templomépítõ Virág Ferenc püspök érmen
Szabó Géza emlékére
Képek a Baranyai Éremgyûjtõk 2018. március 25-i összejövetelérõl

 
   200. híradó- 2018. Március 1.
 

A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében 2001-2017 (1-200. szám)
200. Pécsi Dénár
A Pécsi Dénár szerzõi (2001-2018)
Március 15 –re emlékezünk
Új könyv: Baranyi Anna: Telcs Ede éremmûvészete.

 
   199. híradó- 2018. Február 1.
 

Egy Eligiusz képrõl
Robert Koch kitûzõje
Raýman János 80 éves
Raýman János numizmatikai életrajza
Két spanyol kalózpénz IV. Fülöp idejébõl
Könyvismertetés.
M. Pelikán – Michal Novák: Darexové a Tuzexové poukazy
Csóka Zsuzsa névjegye

 
   198. híradó- 2018. Január 1.
 

Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. december 02.
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXX.* Nagy Benedek: Tigyi András
A kelta „Baumreiter” típus elvadult csoportjának drachmái és obulusa
Tájékoztató

 
   197. híradó- 2017. December 1.
 

XII. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
Sebestény érmek, képeken is
Egy uránbánya plakettrõl
Mecsek Kupa BBK ENDURO kerámia érem
Ismét elment egy barátunk
Egy érem adományozásáról
A Baranya megye labdarúgásáért érem kiegészítése

 
   196. híradó- 2017. November 1.
 

Turista érem
A „hivatalos” ifj. Imre-Blaskovics jutalomérem
Süle Tamás:
A Pécsi Tudományegyetem és neves orvosai érmeken
Új könyv. Juhász László - Lopatovszky Csaba: Salgótarján numizmatikai emlékei.
Numizmaticke Vijesti 58. (2016) 69. sz. tartalma

 
   195. híradó- 2017. Október 1.
 

Könyvbemutató a Laterumban
Magyar pénztörténeti vándorkiállítás a Pécsi Tudományegyetemen
Bíró Iván Janus Pannonius érme
A MÉE 47. vándorgyûlésérõl
Az Amtmann Prosper díj története
Szökõcs Béla emlékére

 
   194. híradó- 2017. Szeptember 1.
 

A 650 éves Pécsi Tudományegyetem címerei
Római pénz verése a siklósi várban
A pécsi állatkert érmérõl
Komló 25 éve város, érmeken
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye

 
   193. híradó- 2017. augusztus 1.
 

PRO CULTURA SOMBEREK
A kelta Baumreiter típus „elvadult” csoportjának tetradrachmái
Horthy érem Horthy Miklósnak
A pécsi TV sorsjegy története
Az -Obol- 2016 tartalma
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye

 
   192. híradó- 2017. július 1.
 

Emlékülés a pécsi városházán
Az elsõ nemzetközi urológiai kongresszus jelvénye
Új könyv
Bene Attila. C. RADNITZKY WIENNÆ Carl Radnitzky bécsi éremmûvész élete és alkotásai
25 éves a kecskeméti Éremgyûjtõk Híradója
Egy másik Lysimachus típusú kelta tetradrachma
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye

 
   191. híradó- 2017. június 1.
 

Bánóczy Jolán Emlékérem
Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17)
2017. május 29. 17 óra
Kiállítás a Klimo Könyvtárban
Egy érem adományozásáról
A Ðurdevac/Gjurgjevac (Szentgyörgyvár) típusú obulusok
Az év bankjegye 2016
MÉE Küldöttközgyûlés Budapest 2017. május 27.

 
   190. híradó- 2017. május 1.
 

Az 50 éves Ipari emlékérmérõl
Helfried Ehrend emlékére
Egy pécsi éremgyûjtõ a dualizmus korából: Dittmayer Jakab(1825-1887)
A „Baumreiter – Lovas fával” típusú kelta tetradrachma
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye

 
   189. híradó- 2017. április 1.
 

XI. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsen
Elhunyt Fábos László barátunk
A Magyar Ortopéd Társaság 2016-os pécsi kongresszusi érme
Pegazus (Pegasos) típusú kelta obulus
A Pécsi Nyári Egyetem érme 1966-ból

 
   188. híradó- 2017. március 1.
 

Huszonöt éves a Pécsi Szent Eligiusz Társaság
Az Elsõ Pécsi Bõrgyár részvénye
A kelta "Pi" és "pont" / típusú tetradrachma
Új könyv.
Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba – Pálffy Géza:
Coronatio hungarica in nummis. A magyar uralkodók
koronázási érmei és zsetonjai (1508-1916)

 
   187. híradó- 2017. február 1.
 

Jubileumi Tanulmányok
A Gutenberg Kupa érme
Kelta tetradrachma „nagy és otromba fejjel”
Éremmûvészek a Mecseki Fotóklub jubileumi kiállításán
Új könyv: Hermann Attila: „Él magyar, áll Buda még!” A Magyar
Szent Korona országaiból sorozott lovashadosztályok és   
dandárok, huszár- és ulánusezredek, rohamfélezredek jelvényei
a Nagy Háborúban
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (19)

 
   186. híradó- 2017. január 1.
 

Numismatici medici in nummis | Orvos-numizmatikusok érmeken
Üvegkerámiából készült kaposvári ortopéd kongresszusi érem
Pénzverés ex librisen
Tájékoztató

 
   185. híradó- 2016. december 1.
 

A MÉE Éremkedvelõk Egylete 2016. évi érmérõl
Tisztújító Küldöttközgyûlés a MÉE-nél 2016. november 26-án
Klimo-emlékplakett
Iványi István éremgyûjtõ Leõwey díja
Jubileumi ülést tartott az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
Baranyai Éremgyûjtõk 2016. november 20-i numizmatikai és filatéliai összejövetelén készült felvételek

 
   184. híradó- 2016. november 1.
 

A Dorothea Otthon emlékoszlopa, avagy egy érem utóélete
Megemlékezés a -Pekár Mihály Szakkönyvtár- 90 éves évfordulóján
A húsz éves bikali Puchner Kastélyszálló Jubileumi emlékérme
Elhunyt Farkas Ferenc dr. közgazdász professzor, éremgyûjtõ
Mohács, 1526 augusztus 29.
FIGYELEM! A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti  találkozóhelye 2016. november 27-tõl megváltozik!

 
   183. híradó- 2016. október 1.
 

Ex libris és képkultúra
Magyar Papírmúzeum nyílt Dunaújvároson
Újabb éremmel gazdagodott Varannai Gyula numizmatikai arcképcsarnoka
Szent István érem született
27. A kelta pannoniai „cikkcakk-csoport” tetradrachmája
Ferenczy Béni éremmûvészete

 
   182. híradó- 2016. szeptember 1.
 

A 2015. évi ÉKE éremrõl
A Kapos-völgyi kelta obulusok néhány típusa
A MÉE 46. Vándorgyûlésérõl
A Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ Étkezési Utalványai

 
   181. híradó- 2016. augusztus 1.
 

Hímesházi tallérlelet
A Lugio napok és a kelták
15 éves a Pécsi Dénár
Éremkiállítás a Józsefvárosi Galériában (2016. 06. 17.)
Egy szép sportérem
Újrahasznosítva

 
   180. híradó- 2016. július 1.
 

Névre szóló kongresszusi éremkitûzõk
A kelta mászlonypusztai (Zopfreiter) típusú tetradrachma
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (18)
A FOCUS csoport jelvénye
Éremleletek a pécsi sajtóból

 
   179. híradó- 2016. június 1.
 

Éremverés    Pécsi autós plakettek
Számok cseréje
Megint elment egy barátunk Péter,
Schröder-Zákányi Péter Richárd
Kiegészítés „A pécsi és baranyai ebbárcákról” katalógushoz
125 éves a Mecsek Egyesület
Kelta tetradrachma Audoleon-monogrammal
(Rövidített változat)

 
   178. híradó- 2016. május 1.
 

Éremverés a JPM Múzeum Galériában
Szent Ferenc leányainak újabb érme
Ülésezett az Orvosi Numizmatikai Szakosztály
Numizmaticke Vijesti 57. (2015). 68. sz.  Tartalom
A pécsi karate sportolók jelvénye
Vezetõségi tájékoztatás

 
   177. híradó- 2016. április 1.
 

„NAGYÍTÓ ALATT A PÉNZ”
Érem- és kincsleletek Baranya megyében
IX. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
Numizmatikai elõadás a Civil Közösségek Házában
Elhunyt a friesachi dénárok nagy szakértõje, Pogacnik Albin
50 éves a Kecskeméti éremgyûjtõk szervezete
Kelta tetradrachma Lysimachos fejjel
Vezetõségi tájékoztatás

 
   176. híradó- 2016. március 1.
 

Két könyv, négy érem
Vezetõség választás
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXIX.*
   Fábos György: Bajnóczky Díj
Egy rövidéletû kisgazda szövetkezet értékpapírja
Újabb adat a Komló Építésért éremrõl

 
   175. híradó- 2016. február 1.
 

„Újabb” pécsi orvosi érmek XXVIII.*
 Burián Norbert: Szentágothai Díj
Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
Türingia papírpénzei
12. Kelta obulus trónon ülõ Zeusszal
Új 20ezer forintos bankjegy
Meghívó

 
   174. híradó- 2016. január 1.
 

Az „ÉKE” 2015. évi jubileumi érmérõl
Hadirepülõgép Kiállítás 1917-ben Budapesten
A pécsi püspökség megújult kulturális látnivalói
10. P.Á.R.
Kelta obulus mitikus állatfejjel?
Szakszervezeti vadászjelvény
Tájékoztató

 
   173. híradó- 2015. december 1.
 

Kitüntetés
Egy mesterjegy nélküli pécsi érem alkotójáról
Orvosi numizmatika
Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
A Kapos-völgyi kelta érmék
Helyreigazítás

 
   172. híradó- 2015. november 1.
 

 „Újabb” pécsi orvosi érmek XXVII.*
   Soltra Elemér: Kovács Bálint
A Farkas Irma Ápolói Emlékérem
Raýman János: A pécsi püspökök érmei
Kelta pénzverõ mûhely
10 éves az új ÉKE

 
   171. híradó- 2015. október 1.
 

A Mohácsi Nemzeti Emlékhely emlékérme
Csarodai Szt. Kozma és Szt. Damján
Mohácsi hír
Kelta mesterjel?
(A zichiújfalusi kelta tetradrachma)

 
   170. híradó- 2015. szeptember 1.
 

Albert Schweitzer emlékezete pécsi vonatkozású érmeken
A MÉE 45-ik vándorgyûlése
Kelta obulus Héraklész fejjel

 
   169. híradó- 2015. augusztus 1.
 

Hásságy község díszpolgár jelvényei
Rejtélyes karcolások egy kelta obuluson
Palócföldön jártunk
Salgótarjánban volt a huszonhetedik nyári egyetem

 
   168. híradó- 2015. július 1.
 

„Nagy érem” az Angster emlékmûvön
Hiánypótlás: a 15. Melléklap kiegészítése 2
A PTE ETK kaposvári TDK érme
Kelta „Roseldorf II” obulus „pannon” másolata?
Az uránbányászat emléke
Egy iparos érmeirõl

 
   167. híradó- 2015. június 1.
 

Raýman János: A kõvágószõlõsi tallérlelet
Könyvismertetés
Leányfalusi Károly: Hungarikumok a világ pénzein
Az egykori ciszter diák, Semmelweis Ignác emlékezete érmeken
Kelta obulus andráskereszttel
Pécsi jelvény a mai fiataloknak

 
   166. híradó- 2015. május 1.
 

Megjelent az OBOL
Mindszenty József prímás emlékére
Medicina in nummis a Semmelweis Múzeumban
Pflanzer-Baltin tábornok, Pécs szülötte
Lovas felemelt kézzel

 
   165. híradó- 2015. április 1.
 

Emlékév Semmelweis tiszteletére
Megjelent a Turul 2014. évi 3. és 4. száma
Elismerés Andrell Tamásnak
Könyvismertetés
W. Kranister: The moneymakers international
Ritkább kelta obulus triskelessel
Iványi István kiállítása

 
   164. híradó- 2015. március 1.
 

Kétszáz éve látogatott Pécsre Richard Bright
Hiánypótlás: a 15. Melléklap kiegészítése
Egy érdekes kelta éremtípus
A Dunai Vasmû 25 éves emlékérme
Birtoklevél

 
   163. híradó- 2015. február 1.
 

Eozin érmek a buszmegállóban
Gondolatok Raýman János könyvének olvasása közben
A dunaszekcsõi típusú kelta pénzek
Köriratokról
Könyvismertetés
Soós Ferenc: A magyar fémpénzek feliratai és címerei

ÚJ melléklap
15. melleklap - Süle Tamás és Hágen József összeállításában:
A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola, majd Egészségügyi
Fõiskolai Kar, végül Egészségtudományi Kar érmei és jelvényei

 
   162. híradó- 2015. január 1.
 

Az Éremkedvelõk Egyesülete (ÉKE) 2014. évi érmérõl
Plakettek egy Schubert szonátára
A Vajszlói Mészhomokkõ téglagyár Rt részvénye
Bányászatról az érmek nyelvén
Tájékoztató

 
   161. híradó- 2014. december 1.
 

Katonák karácsonya
Érem- és bélyeggyûjtõk tél eleji találkozója Pécsen,
2014. 11. 23-án
A Dunagõzhajózási Társaság Pécsett, érmészeti emlékei alapján
Orvosi numizmatika
Az Állami Pénzverõ emlék tányérkája
Képek a 2014. november 23-i összejövetelrõl
Könyvismertetés
Daniel D. Gork: Katalog des Papiernot- und Ersatzgeldes des saechsischen Vogtlandes

 
   160. híradó- 2014. november 1.
 

Szent Márton zarándokutak Baranyában
Flerkó professzor emléktáblája
A Mecsek Egyesület kiállítása a Király utcában
II. Lajos dénár változataiból
Egy pécsi rendõr jelvény
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. november 23-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek

 
   159. híradó- 2014. október 1.
 

Újabb numizmatikai levelezõlapok
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXVI.*
Hetés György: Papp Lajos
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (17)
Éremgyûjtõk találkozója Mohácson
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. november 23-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek

 
   158. híradó- 2014. szeptember 1.
 

100 éves a Vörös Kereszt Díszjelvény sorozat
Lellei borjegy
Kivi a névjegyen
Hírek - Kicserélik a magyar bankjegyeket
Az Obol 51. évfolyam (2013) 65. számának tartalma
Duarius II.

 
   157. híradó- 2014. augusztus 1.
 

A MÉE 44. Vándorgyûlése Kecskeméten
Könyvismertetés
Kõolaj- és földgázipari emlékérmek és plakettek.
Érem receptre
A nyújtott, préselt érmekrõl (16)
Duarius

 
   156. híradó- 2014. július 1.
 

A Leonardo kiállítás érmei
Siklósi Szalon 2014
A nyújtott, préselt érmekrõl (15)
Numizmatikai Nyári Egyetem
Az 55. érembemutató

 
   155. híradó- 2014. június 1.
  Az Erzsébet Egyetem alapítási és „költözési” emlékérme - ezüstbõl
„Kerestem a szépet” - Kiállítási tudósítás
Kiállítás a Klimo Könyvtárban
Négy „lábú” m betû
Negyedik Jelvénygyûjtõ Találkozó. Bogyiszló 2014. május 31
A Numizmaticke Vijesti 2013. tartalomjegyzéke
 
   154. híradó- 2014. május 1.
  Ágyúból érem
HÓMAN BÁLINT NUMIZMATIKAI NYÁRI EGYETEM programja
Dunaújváros, 2014. június 13-14-15.
Numizmatikai elõ adások
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXV.*
Reményi József: Sebestény Gyula, Szabó Imrefia Béla: Sebestény Gyula
Osváth Mária: Sebestény Gyula
Könyvismertetés
Hartmut Schoenawa: Das Papiergeld von Schlesien.
 
   153. híradó- 2014. április 1.
 

Egy érdekes sportéremrõl
PEAC kard: egy érdekes sportjelvény
Sétatéri esték - Pécs
Numizmatikai és Filatéliai Találkozó Pécsett
Új könyv: Andreas Schikora: Die 2-€-Gedenkmünzen Europas 2004-2011.
Éremkiállítás a „kis Polláck”-ban
Gergely Tibor köszöntése

 
   152. híradó- 2014. március 1.
  Az ÉKE Vámbéry Ármin érmérõl
Újabb kiegészítés a Bányamentõ szolgálati érmekhez
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXIV.*
Sz. Egyed Emma: Nagy László
Könyvismertetés
Yann Labry: Die Biletov der MMM-Bank
Kiállítás a pécsi Orvostudományi Egyetemen
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. március 30-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   151. híradó- 2014. február 1.
  Gerencsér Sebestyén díjérem
Az MNB 2014. évi emlékérem kibocsátásával kapcsolatos
elõzetes tájékoztató
A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia sportérmei
Két obulus
Egy pécsi vonatkozású Ivo Kerdic-érem.
Régi szerzõnk új érme
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2014. március 30-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   150. híradó- 2014. január 1.
  Köszöntõ
A Pécsi Dénár érmei
A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében (1-150. szám)
Tisztelt Olvasó!
Olvasóink kérték, mi teljesítettük
Szerkesztõi üzenet
 
   149. híradó- 2013. december 1.
  Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécs – 2013. november 24.
Vertel József papírpénzterve
MÉE Küldöttközgyûlés Budapest, 2013. november 30.
Még egy körmöcbányai emlék
Beszámoló az orvosi numizmatika elkötelezettjeinek õszi találkozójáról
Iványi István kiállítása
 
   148. híradó- 2013. november 1.
  Körmöcbányai emlék
A Pécsi Athlétikai Club díjérmei / 2 /
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 78.
Tájékoztató
Megjelent a Numizmatikai Közlöny legújabb száma
Mocsán avattak emléktáblát a tatai éremgyûjtõk
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. november 24-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   147. híradó- 2013. október 1.
  A Pécsi Atlétikai Club díjérmei / 1 /
Finta Imre tejcsarnokos szükségpénzei
Új verdejel?
Mohácson történt
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXIII.*
Szathmáry Gyöngyi: Halász Béla
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. november 24-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   146. híradó- 2013. szeptember 1.
  A „TeSzedd!” szellemisége érmeken
Látogatás a szegedi ÉremVerdében
A nyújtott, préselt érmekrõl (14)
A pénzkészítés ábrázolása pénzeken és érmeken
VNGARI variációk 2
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 77.
 
   145. híradó- 2013. augusztus 1.
  A 2013. évi Eligiusz éremrõl
Két verdejel változat
Egy szép plakett IV.
Képíró Zoltán: A szegedi orvosképzés jubileumi plakettje
Új könyv
Szakács Béla: A magyar szépirodalom érmei és plakettjei
A Numizmaticke Vijesti 2012 tartalomjegyzéke
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 76.
 
   144. híradó- 2013. július 1.
  A Pécsi Fõreáliskola tornaverseny érme
A pécsi hadapród iskola sportérme
Baranya fantáziapénze
Egy ritka 200 Ft-os
Siklósi Szalon 2013
A XXV. Jubileumi Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem, Celldömölk 2013. június 7-9.
 
   143. híradó- 2013. június 1.
  Soltra Elemér halálára
Egy régi – új Zsolnay érem
XXVIII. Országos Vízrajzi Értekezlet – Pécs 2004.
A Mecseki Uránbányászok Egyesületének jelvénye
Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécs – 2013. május 26.
Egy „szerecsenfejes”
Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Küldöttközgyûlés 2013.
 
   142. híradó- 2013. május 1.
  „Újabb” pécsi orvosi érmek XXII.*
Borsos Béla: Heim Pál Egészség Díj
Szép érmeket láthattak…
A Pécs-Baranyai Automobil Club autóplakettje
VNGARI variációk
Egy gyulafehérvári bárca
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   141. híradó- 2013. április 1.
  A „Nyolc boldogság terasz” plakettje
A vadászat numizmatikai emlékei
Verdejegyek
Új könyv a Klimo Könyvtárról
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 75.
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (13)
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2013. május 26-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   140. híradó- 2013. március 1.
  A Hadsegélyzõ Hivatal érme
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXI.*
E. Lakatos Aranka: Pintér József
Pécsi motoros plakett
Talált régi pénzek...
Márka – dénár.
A kegyszobor jubileuma
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 74.
 
   139. híradó- 2013. február 1.
  Szeretet – Szolgálat - Szenvedély
„Újabb” pécsi orvosi érmek XX.
E. Lakatos Aranka: Székely György
Egy érem átalakulása
I. Ferdinánd ÉH 745/a dénárjainak gyakorisága hét lelet alapján
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 73.
 
   138. híradó- 2013. január 1.
  Serlegvacsora Mészáros M. János emlékére
Éremkedvelõk Egylete (ÉKE) hírek
Bocskai Korona
Még egy Szentágothai szobor
Emlékjegyek
CD-n a Dénár
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2013. évi tagdíja
 
   137. híradó- 2012. december 1.
  Megemlékezés és orvosi numizmatika
Kiegészítés a Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból címû íráshoz /Pécsi Dénár 10. (2010/10). 111. sz./
MÉE Küldöttközgyûlés
A „kispénz”
Numizmatikai találkozó Pécsett
Új könyv jelent meg a horvátországi pénzekrõl
 
   136. híradó- 2012. november 1.
  Emlékezzünk Széchényi Ferencre, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának alapítójára
Egy eddig ismeretlen mohácsi szénrakodó bárca
Mohácson történt
„Újabb” pécsi orvosi érmek XIX.*
Kovács Attila: Benko György Emlékérem
Adamovszky István emlékére
Veterán autó érmen
130 éves a Budapest-Pécsi Vasút
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   135. híradó- 2012. október 1.
  Két, szinte azonos dénár variációja
Egy szép plakett III.
A horvátországi Baranya fantázia pénzei
Ezerkoronás
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   134. híradó- 2012. szeptember 1.
  Felsõvámház utcai általános iskola
Egy megszûnt pécsi iskola emlékére
Veterán autók és motorok 1996-os pécsi találkozójának emlékplakettje
„Újabb” pécsi orvosi érmek XVIII.*
Soltra Elemér: Bauer Miklós
Bartos Endre: Bauer Miklós
Ércbulla
Könyvismertetés
A közelmúltban jelent meg Zombori Lajos munkája: Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. Második bõvített kiadás.
 
   133. híradó- 2012. augusztus 1.
  Asszonyi Tamás 70 éves
Két I. Ulászló dénár változat
Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem.
Kaposvár, 2012. július 6 - 8
MÉE XLII. Vándorgyûlése. Nyíregyháza, 2012. július 21 – 22
A 19-es Pécsi Honvéd Gyalogezred jelvénye
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (12) Bécs
Meghívó a MÉE Mohácsi Csoportjának éremgyûjtõ találkozójára
és a Mohácsi iskolák 1960-ig címû kiállítására
 
   132. híradó- 2012. július 1.
  A Magyar Numizmatikai Társulat csegelye
Ami a 8. Melléklapból kimaradt…V.*
Rétfalvi Sándor: Istenanya a Péter-Pál sírkamrában
Címerkiállítás Orfûn
Két Mária dénár változat
A Pécsi 19-es Honvéd Gyalogezred jelvényterve
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 72
 
   131. híradó- 2012. június 1.
  „Újabb” pécsi orvosi érmek XVII.*
Kalmár Márton: Papp Gyula
Könyvismertetés
Tóth Sándor: Éremkönyv
Balatoni Korona
Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
 
   130. híradó- 2012. május 1.
  Antall József születésének 80. évfordulója alkalmából…
Elhunyt Adamovszky István
„Újabb” pécsi orvosi érmek XVI.*
Tóth Sándor: Szekeres László
Ábrahám Karaván a Kultúra Angyalával Pécsett
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (11)
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   129. híradó- 2012. április 1.
  Szent-Györgyi Albert 75 éve kapta a Nobel Díjat
Tüke-díj
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (10)
Egy szép plakett II.
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 71.
„Újabb” pécsi orvosi érmek XV.*
Bartos Endre: Deutsch Ottó
A Baranya Megyei Éremgyujtok 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
   128. híradó- 2012. március 1.
  Az üstökös érmeket (is) hozott
Emlékezés Bárdosi Németh Jánosra
Megjelent az Obol 2011 évi száma
Huszár Lajosra emlékezünk halálának 25. évfordulóján
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (9)
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 70.
 
   127. híradó- 2012. február 1.
  Érmek a „Csókság, figyelemség”-ben
Az ÉKE 2011. évi érmérõl
Az elfeledett Szent Pantaleon
Egy szép plakett I.
Árpádkori pénzekrõl a Turul-ban
Szapolyai verdejel a nagybányai aranyforinton
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (8)
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 69.
 
   126. híradó- 2012. január 1.
  Numizmatika a kártyanaptárakon
A Pécs–Baranyai Automobil Club motorverseny plakettje
„Újabb” pécsi orvosi érmek XIV.*
Soltra E. Tamás: Rádler Antal
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 68.
A MÉE vezetõségválasztása
Szirtes Zoltán kitüntetése
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2012. évi tagdíja
 
   125. híradó- 2011. december 1.
  Trischler Ferenc Eligiusz érme
Éremgyûjtõ találkozó
Megjelent a Numizmatikai Közlöny
A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztályának õszi ülése
Könyvismertetés
Elek Miklós: Szükségpénzek Pápán és Csóton (1849-1920)
Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, 2011. 27 old. Színes ábrákkal.
 
   124. híradó- 2011. november 1.
  Réthy Lászlóra emlékezünk
Horvay János szobrászmûvész
Szent Márton Székesfehérváron
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 67
„Újabb” pécsi orvosi érmek XIII.*
Kiss Sándor: IV. Nemzetközi Humánbiológiai Szimpózium
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2011. november 20-án Éremgyûjtõ találkozót rendeznek
 
   123. híradó- 2011. október 1.
  Kétszáz éve született Liszt Ferenc
Mohácson történt
„Újabb” pécsi orvosi érmek XII.*
Nagy Benedek: “Prof. Dr. Romhányi György Díj”
Új könyv jelent meg, mai magyar érmekrõl
Asztalos Andrásné: Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros numizmatikai emlékei 1950-2010
Könyvismertetés
Adamovszky István: Az érem 1901-2011
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (7)
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2011. november 20-án Éremgyûjtõ találkozót rendeznek
 
   122. híradó- 2011. szeptember 1.
  Szent Bertalan harangjai
Az Osztrák-Magyar Monarchia hadgyakorlati emlékérmei
A Magyar Numizmatikai Társulat 110 éves jubileumi érme
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Széchenyi Ferenc jutalomérme
Egyesületi Vándorgyûlés Szombathelyen
Emlékezzünk Köves L. Imrére
 
   121. híradó- 2011. augusztus 1.
  A Budapest – Pécsi Kerékpáros Távverseny 1894-ben
Békésy György, a”kicsit” pécsi Nobel-díjas
Dudeck Lajos érme a székesegyház felszentelése alkalmából
Új numizmatikai könyv jelent meg
Adamovszky István: Magyar érme katalógus 997-1307.
A Szenior Tájfutó Világbajnokság érmei
Értesítés az összejöveteli helyünk megváltozásáról!
 
   120. híradó- 2011. július 1.
  Török Pál: Magyarországi érem- és plakettmûvészet 1850-1945
Kiállítás a Klimo Könyvtárban
XXIII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem. Vác, 2011. június 3-5
Euróval Európában
Német 10 EURO emlékpénzek – a jövõben két különbözõ ötvözetbõl !
10 éve jelenik meg havonta a Pécsi dénár - 10x12=120
 
   119. híradó- 2011. június 1.
  Hóman Bálintra emlékezünk
120 éves a Mecsek Egyesület
A pécsi székesegyház felszentelése és Ferenc József látogatása 1891-ben
A MÉE Küldöttközgyûlés hírei
A Baranyai Éremgyûjtõk megtartották szokásos évi összejövetelüket
A Magyar Numizmatikai Társulat jubileumi közgyûlésérõl
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karának jubileumi jelvénye
 
   118. híradó- 2011. május 1.
  Rétfalvi Sándort köszöntjük
A Pécsi Községi Polgári Fiúiskola sapkajelvénye
Süle Tamás elõadása a Semmelweis Múzeumban
„Újabb” pécsi orvosi érmek XI.*
Lázár Gyöngyi: Lázár Gyula
Egy Ferenczy éremrõl
Száz éve írta a pécsi sajtó
Új könyv
Hans-Jürg Alfred Diessner: Das deutsche Notgeld von 1914/1915
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 66.
Országos Éremgyûjtõ Találkozó
 
   117. híradó- 2011. április 1.
  Az új 5000 Ft-os busó érme
Száz éve alakult a Pécsi Sport Club
Ami a 8. Melléklapból kimaradt…IV.*
Rétfalvi Sándor: Pécsi Tudományegyetem érme 2.
Turko István 1921-2011
Hírek
Fontos!!! Értesítés szervezetünk összejöveteli helyének megváltozásáról
 
   116. híradó- 2011. március 1.
  Az 1907-es Pécsi Kiállítás jelvénye
Numizmatikai írások a Turul-ban
Ami a 8. Melléklapból kimaradt…III.*
Rétfalvi Sándor: Pécsi Tudományegyetem érme
A londoni Kossuth-bankóról a korabeli pécsi sajtóban
Németbólyi helypénzjegy
A Mecseki Szénbányák Kutatási Osztályának 25 éves emlékplakettje
 
   115. híradó- 2011. február 1.
  Ami a 8. Melléklapból kimaradt…II.*
Rétfalvi Sándor: A zarándoktemplom érme
Kiegészítés „Az Európai Áru- és Podgyászbiztosító Rt. részvénye” c. cikkhez
Helyesbítés az „Egy osztrák St. Eligius éremrõl” c. íráshoz
Címerek a könyvtárban
A Pécs-Vasasi Szent Borbála Emlékpark kerámia plakettje
Az ÉKE 2010. évi érmérõl
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 65.
 
   114. híradó- 2011. január 1.
  Egyetemtörténeti kiállítás
A pécsi Bányász-Kohász-Erdész Találkozó jelvénye
Numizmatika a Pécs Lexikonban
Egy osztrák St. Eligius éremrõl
Az Európai Áru- és Podgyászbiztosító Részvénytársaság részvénye
Könyvismertetés az új Szent Borbála könyvrõl
A pécsi Községi Polgári Leányiskola jelvénye
 
   113. híradó- 2010. december 1.
  Szabó Nándor 80 éves
Köszöntjük az Éremgyûjtõk Híradóját
Beszámoló a MÉE küldött közgyûlésérõl
Ami a 8. Melléklapból kimaradt…I.
Római császárok pénzeinek katalógusa
Bányászjelvény a bányásztársadalom jelképe
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2011. évi tagdíja
 
   112. híradó- 2010. november 1.
  Új könyv - Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja
Vezetõségválasztó közgyûlés
Érmes naptár 2011-re
Könyvbemutató
Elhunyt Fürtös György keramikus mûvész
Köszöntõ
„Újabb” pécsi orvosi érmek X.*
„Szülõföldem” bemutatkozó kiállítás Tatán
 
   111. híradó- 2010. október 1.
  A 2010. évi extra forgalmi sor kísérõ érme
PATHOLOGIA HUNGARICA IN NUMMIS
Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból
A Béta-bányai bányamentõk plakettje
Hírek Mohácsról
MEGHÍVÓ a MÉE Baranya Megyei Szervezete tisztújító közgyûlésére
 
   110. híradó- 2010. szeptember 1.
  A Pécsi Vándorgyûlés egyesületi érme
Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában
A MÉE 40. Vándorgyûlése Pécs, 2010. augusztus 20-21.
Vélemények a vándorgyûlésrõl
Könyvismertetés
 
   109. híradó- 2010. augusztus 1.
  A pécsi vándorgyûlés érme
Ahol érmeinket verik
Numizmatika levelezõlapokon
Mûvészetek érmeken
A XXII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlése Pécsett
 
   108. híradó- 2010. július 1.
  Száz éve írták
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 64.
Siklósi Szalon – Pécsett
Vándorgyûlés újabb támogatói
Könyvismertetés
Soltész Ferenc Gábor: II. János Pál pápa magyarországi ...
Új könyv az európai kitüntetésekrõl Jörg Nimmergut: Orden Europas Sammlerträume
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlése Pécsett
 
   107. híradó- 2010. június 1.
  Búza Barna a Numizmatikai Szakosztály ülésén
Nemzetközi Fair Play Díj átadás Pécsett
Éremgyûjtõk találkozója Pécsett
Beszélgetés Soltra Elemérrel
Beszámoló a MÉE 2010. május 30-án tartott küldött közgyûlésérõl
A Vándorgyûlés újabb támogatója
Széchényinek született, Széchenyiként hunyt el
Hóman Bálint emlékezete
 
   106. híradó- 2010. május 1.
  A Zrínyi Miklós Reáliskolai Nevelõintézet egy újabb sportérme
SzÕR érem
Jegyzetbon 3.
Könyvismertetés
Az elsõ botveret kiállítás
Könyvismertetés. Könyv a német infláció szükségpénzeirõl
A Vándorgyûlés újabb támogatói
Éremgyûjtõ találkozó 2010. május 2-án Pécsett
 
   105. híradó- 2010. április 1.
  Széchenyi Istvánra emlékezünk
Pécsi Dénár a Pécsi Szemlében
Jegyzetbon 2.
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 63.
A Pécs 2010 EKF emblémáról
A Vándorgyûlés újabb támogatói
Éremgyûjtõ találkozó 2010. május 2-án pécsett
 
   104. híradó- 2010. március 1.
  Régi tallérlelet Kõvágószõlõsön
Az elfeledett iparosok, meg a pénzhamisító
„Újabb” pécsi orvosi érmek IX.*
„A baranyai vasárnapok plakettje”
Újabb Eligiusz könyv - Helfried Ehrend: Eligius auf Münzen...
Köszönet az önzetlen segítségért!
Éremgyûjtõ találkozó 2010. május 2-án pécsett
 
   103. híradó- 2010. február 1.
  Kitüntetések állatorvosoknak
Verdehelyek rejtett jelzései a német 10 Eurós pénzérméken
A Pécsi dénár már az Interneten is - www.pecsidenar.hu
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének jubileumi jelvénye
Az ÉKE Camus érme
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 62.
 
   102. híradó- 2010. január 1.
  Új könyv - Adamovszy I. : Bankjegyek alkalmi felülbélyegzései.
Szent István érem
Újabb könyv a Szent-Györgyi érmekrõl
Schmidt János kitüntetése
Idõkapszulában a Pécsi Dénár
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 61.
A MÉE küldöttközgyûlésének határozata
 
   101. híradó- 2009. december 1.
  A Sárkányrendrõl
Beszámoló a MÉE 2009. november 14.-ei küldöttgyûlésérõl
Érem Lyka Károlyról
„Újabb” pécsi orvosi érmek VIII.*
Tüskés Tiborra emlékezünk
Elõadások a PTE Orvosi Karán
Értesítés
 
   100. híradó- 2009. november 1.
  A Pécsi Dénár emlékérme
Köszöntõ a 100. szám megjelenésére
A Pécsi Dénár a tények és számok tükrében
Gondolatok a Pécsi Dénár 100. számának megjelenése elõtt
A Pécsi Dénár köszöntése
Szerkesztõi üzenet
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
     
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán