Régebbi híradók - 212. szám
  
212. híradó
2019. március 1.
XIX. évf. / 3.
 
 
   Könyvismertetés
        Borsos Miklós érmei. I. Portrék
   Hetven éve írta a Dunántúli Napló
   A Semmelweis Emlékév záróeseménye
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2019. március 31-én numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
Asszonyi Tamás: Átváltozások I-IV címû érmei
„Újabb” pécsi orvosi érmek XXXI.*
Csóka Zsuzsa: Karátson András
 
 

Karátson András (*Békéscsaba, 1939. január 4.) a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1963-ban. Ezt követõen a Pécsi Orvostudományi Egyetem Urológiai Klinikájára nevezték ki, ahol a kezdetektõl fogva részt vett a mûvese részleg munkájában, majd 1974-tõl annak a vezetõje lett. 1993-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. 1994-ben lett az orvostudományok doktora. Ugyancsak ebben az évben épült meg a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum (Pécs, Pacsirta u. 1. sz.), ahol a Dialízis Központ igazgatója lett. Ez utóbbi részleg az õ elképzelése alapján valósult meg. Majd a Fresenius Dialízis Centrum és Satellita Állomás orvos igazgatója volt, 2002 után pedig szaktanácsadója. Jelenleg emeritus professzor. Tudományos munkássága során a heveny és idült veseelégtelenség diagnosztikájával és kezelésével, valamint a peritoneális és hemodialízis technikai és szervezési problémáival foglalkozott. (Peritoneális dialízis = a mûvese kezelést helyettesítõ gyógymód, „hasüregi mosás”. Hemodialízis = mûvese kezelés.) Fenti témákból sok közleménye, könyvfejezete és könyve jelent meg. Lund-ban (Svédország), Berlinben és Torontóban volt hosszabb tanulmányúton.
1983-ban a Haza szolgálatáért arany fokozata, 1987-ben Kiváló munkáért, 1994-ben Pro Sanitate, 2002-ben pedig a Vesebetegek Országos Szövetsége Ádám Edit Díja kitüntetésekben részesült.
A Magyar Nephrológus (Vesegyógyász) Társaságnak alapító és vezetõségi tagja volt. Tagja volt továbbá a Magyar Urológus és a Belgyógyász Társaságnak, valamint az EDTA-nak (Európai Dializáló és Transzplantációs Társaság).
Mielõtt rátérnénk a Karátson doktorról készült portré éremre, ide kívánkozik az orvosi numizmatikával történt korábbi találkozásának a története is. Hozzávetõlegesen harmincöt évvel ezelõtt, vagyis az 1980-as évek elsõ felében betege volt Asszonyi Tamás szobrászmûvész egyik hozzátartozója. A Pécsett született, majd Szentendrén élõ és alkotó Munkácsy Díjas, Kiváló Mûvész az eredményes mûvese kezelést egy éremmel honorálta. Ennek elõoldala egy „Átváltozások I-IV” címû, 1974-ben készült sorozat negyedik tagjaként született meg. (Lásd címlapi képünkön jobboldalt alul.**) A kompozíció az eredeti értelmezés szerint úgy írható le, hogy a lenti szabálytalan csõgomolyag fent „átváltozik” szabályos, négyzetes csõhálózattá. De az érem tíz év multával maga is ”átváltozott”, ugyanis az éremkép alsó fele itt már a vese egyik alkotóelemét, a glomerolust, felül pedig a szabályos csõhálózat révén a mûvesét szimbolizálja. (Glomerolus: a vese kéregállományában elhelyezkedõ mikroszkopikus nagyságú érgomolyag, amely a vizelet kiválasztásban játszik fõ szerepet.) Fentiek Karátson doktor megfogalmazásában: „Az egészséges és a mûvese, ahogyan a mûvész látja.” Az AT mesterjegy jobboldalt, fent látható.
Ehhez az „átváltozott” elõlaphoz a mûvész az alkalomhoz illõ hátlapot is társított: fent három vízszintes sorban latinul: SINE / SPE VITA / TRISTIS ESSET (Remény nélkül az élet szomorú), lent ugyancsak három vízszintes sorban latinul:
DEDICO: / D.A.KARÁTSON / FECIT:T.ASSZONYI (Ajánlás: Dr. Karátson Andrásnak készítette Asszonyi Tamás) szöveg olvasható. Az immáron kétoldalas, 100 mm nagyságú, öntött bronz érem az idõk folyamán Karátson doktor orvosi pályájának egyik becses emlékévé patinásodott. (képeinken)
Végül bemutatjuk Karátson András 80. születésnapjára készült, az alábbi képünkön látható portré érmét. Körirata: PROF. DR. KARÁTSON ANDRÁS - 2019 - A 100 mm átmérõjû, egyoldalas öntött bronz érem alkotója Csóka Zsuzsa éremmûvész, akinek mesterjegye jobb oldalt, a váll fölött látható. Az érmet az ábrázolt családja méltó születésnapi ajándéknak szánta és ezt a hátlapra be is gravíroztatta. Mivel az érembõl több darabot is öntöttek, így kedves emlékként a családtagok is örülhettek egy-egy példánynak.

Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások sem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk
**Az „Átváltozások IV” ábrát Tóth Antal: Asszonyi címû, a Szemimpex Kiadó (Budapest) által jegyzett könyvének 86. oldaláról vettük át.
 
Asszonyi Tamás érme
 
Csóka Zsuzsa: Karátson András
 
Könyvismertetés
Borsos Miklós érmei. I. Portrék
 
 
A Magyar Képek Kiadó, Veszprém-Budapest,
2002. 168 oldal.
 
Borsos Miklós (1906-1990) szobrász és éremmûvész halála után 1997-ben jött létre felesége és egész életében múzsája Kéry Ilona (1911-2001) közremûködésével a „Borsos Miklós-Kéry Ilona Alapítvány.” Célja a mûvész emlékezetének megõrzése, többek közt kiállítások rendezésével, könyvek kiadásával.
Így került sor már röviddel Kéry Ilona, azaz Buba halála után Borsos Miklós érmeinek kiadására. Több kötetben tervezték Borsos Miklós mintegy 4-500 érmének a bemutatását, amelyrõl korábban Gosztonyi Józsefnek »Az Érem« több számában (1976/2, 1977/1, 1978/2, 1986/2, 1993/2) folytatólagosan megjelent katalógusa volt, a szinte egyetlen, részletesebb összefoglaló. De ábrák nélkül az éremkatalógus valóban csak szerény bemutató felsorolás. Az érmekrõl a jó minõségû ábrák még a jól összeállított éremleírásnál is sokkal többet tudnak elárulni. A bevezetõben az olvasható, hogy több kötet kiadását vették tervbe. Az elsõ kötet Borsos Milkós portré érmeit vette számba és 2002-ben jelent meg. Valószínû nem nagy példányszámban, mert a könyv leírásával nem találkoztam. Bár megjelenésérõl a Numizmatikai Közlöny beszámolt. (102-103. évf. 2003-2004. 192. old.)
A könyvben sorszámozás nélkül, 171 öntött bronzérem szerepel. Viszonylag nagyméretû ábrákkal, mert oldalanként alig 1-2 érem van elhelyezve. Nyilván teljességre törekedtek, de tudjuk, hogy ez szinte soha nem sikerül. Tóth János leírásában talált is két érmet, amely a könyv éremsorozatából hiányzik. Thék Endre arcképe, 1982-bõl 87 mm, és Lehr Ferenc arcmásával készült díjérem, kiadási idõ nélkül, 90 mm. (Az Érem, 2014/2.)
A könyv „A 4”-es méretû. Alig néhány oldal szöveg van csak benne. Rövid bevezetõ elõszavát Kratochwill Mimi írta. Majd Borsos Miklós 1957-ben rendezett kiállításának katalógusához írt elõszót olvashatjuk Kéry Ilona tollából. Végül a mûvész sajátos vallomása következik a mûvészi érmekrõl, amely eredetileg „A toronyból” címu munkájában jelent meg 1979-ben.
A következõ oldalakon következnek az éremképek. Egyoldalú érmeknél csak az elõoldal, de kétoldalú érem esetében mindkét oldalról. A képekhez legfeljebb két-három soros szöveg tartozik. Elsõ sorban az érem elõoldalának a szövege, ami portré érmek esetén az ábrázolt személy neve és egyben az érem megnevezlése is. Majd a legtöbbnél a készítés éve és mérete van megadva. Végül az érem leírásának forrása található, alaposan rövidítve. A második sorban a hátoldal szövegét találjuk, majd a mesterjegyet, megjelölve melyik oldalon van elhelyezve.
A kötet végén az ábrázolt személyek felsorolása olvasható mesterségük megjelölésével, valamint születési és halálozási évszámukkal. A kötetet Borsos Miklós fontosabb életrajzi adatai zárják.
A könyv alig ismert és nincsen tudomásom további kötetek megjelenésérõl sem.
 
Borsos Miklós éremalkotó munkásságának egyik fontos részét képezõ portrésorozat egy könyvben, nagyméretû, jó ábrákkal, a XX. századi magyar éremmûvészet történetébe is enged egy pillantást vetni
Raýman János
 
 
 
Március 15-re emlékezünk!
Hetven éve írta a Dunántúli Napló
 
 
A Takarékbélyeg akció indul február elsején

A takarékosság fokozása érdekében február elsején az egész országban megindul a takarékbélyeg akció egységes típusú takarékbélyegekkel és gyûjtõ lapokkal. A bélyegek egy, két és öt forint névértékûek és évente tisztán hat százalék kamatot hoznak. A bélyegeket vidéken a Nemzeti Bankhoz tartozó pénzintézeteknél, az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnél és a Magyar Posta takarékpénztárnál lehet megvásárolni. A takarékbélyegekben elhelyezett betétet a fenti intézeteknél bármikor be lehet váltani, vagy takarékbetétkönyvre becserélni.
= Dunántúli Napló, 1949. január 29. 2

Kisorsolt búzakötvények


A beváltható búzakötvények kisorsolása megtörtént. A kötvények forintértékének kifizetése végett az eredeti szerzõk búzakötvényeikkel a Hivatalos Bizonyítvány kapcsán az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnél, illetõleg tagszövetkezetnél szolgáltathatják be. A kisorsolt kötvények jegyzékét az alábbiakban közöljük.
10 kg névértékû kb. 80 db, 50 kg névértékû kb. 60 kb, 100 kg névértékû kb. 50 db, 500 kg névértékû, és 1000 kg névértékû szintén 40-50 db.
Akinek birtokában van olyan betétjelû és számú kötvény, amelynek betûjele és utolsó három számjegye a fenti jegyzékben, mint kisorsolt szám található, azok kötvényeiket visszaváltás céljából az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnél illetõleg tagszövetkezetnél benyújthatják.
= Dunántúli Napló, 1949. február 12. 8

Ünnepélyesen osztják ki az élmunkás jelvényeket a legjobb dolgozóknak


A pécsi üzemekben hétfõn 21-én osztják ki az élmunkás kitüntetéseket azoknak a dolgozóknak, akik jó eredményt értek el a termelésben, valamint a népi demokrácia fejlõdése érdekében végeztek fokozott munkát. A MESZHART bányászok kitüntetését Mecsekszabolcson népünnepélyi keretek közt osztja Bíró Mihály et. a szaktanács kiküldötte. A Magyar Dolgozók Pártja részérõl Aczél György et. a megyei titkár beszél az ünnepségen.
34 élmunkás és egy kiváló munkás kap ez alkalommal kitüntetést. Az 5 hónapos munkaversenyben végzett jó munkájáért.
A Zsolnay gyárban ugyancsak hétfõn 4 órakor lesz az élmunkás kitüntetések ünnepélyes átadása. 6-an kapnak.
A Magasépítõ Nemzeti Vállalat két dolgozó, a Bõrgyárban szerdán délután ünnepélyesen adják ki az élmunkás jelvényeket.
= Dunántúli Napló, 1949. március 20. 3
 
A Semmelweis Emlékév záróeseménye
 
 
A Magyar Tudomány Ünnepén, 2018. november 23-24-én Pécsett a Jurisics úti Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Székházában volt a Semmelweis Emlékév országos záróeseménye. Az ünnepséget Lénárd László professzor, a PAB elnöke nyitotta meg. A kétnapos ünnepi konferencián öt szekcióban huszonhét elõadás hangzott el. Az elsõ elõadást Varga Benedek a Magyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója tartotta (aki egyben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója is) Semmelweis emlékezete címmel. A pécsieken kívül elõadók érkeztek Budapestrõl, Debrecenbõl, Gyõrbõl, Szegedrõl, Szombathelyrõl, valamint külhonból is, így pl. Kolozsvárról és Marosvásárhelyrõl (Erdély, Románia), Csilizradványból (Csallóköz, Szlovákia), Ungvárról (Kárpátalja, Ukrajna) és Bécsbõl (Ausztria). Sajnos, terjedelmi okokból az elõadók nevét és elõadásaik címét felsorolni nem tudjuk, de összefoglalva a konferencia tematikáját, elmondhatjuk, hogy a hallgatóság egyaránt megismerhette a 200 éve született Semmelweis Ignác életét, életmûvét, korszakalkotó felfedezésének, a gyermekágyi láz megelõzésének a módját, lényegét és jelentõségét, valamint hatását a szülészeten kívüli egyéb orvosi szakterületekre is.
 
 
Az ünnepi esemény szép színfoltja volt, amikor Hajduné Szrapkó Judit szobrászmûvész bemutatta az általa alkotott kerámia Semmelweis Emléktáblát, amely ma már a PAB székházát díszíti.
A rendezõk jóvoltából a résztvevõk elegáns, A/4 méretû, Semmelweis arcképével díszített programfüzetet kaptak, amelyben nem csak az MTA Orvosi Tudományok Osztálya és a Pécsi Akadémiai Bizottság által szervezett, a Magyar Tudomány Ünnepe részét képezõ Semmelweis Emlékév záróeseményének részletes programját olvashatták, hanem az elhangzott elõadások összefoglalóját is.
 
 
Végül, ami külön is örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk a legújabb Semmelweis érmet is, amit a programfüzet mellé ugyancsak ajándékba kaptak a megjelentek. A 112x122 mm nagyságú, kissé „formabontó” alakú, bronzpatinázott kerámia plaketten szembenézõ Semmelweis portrét látunk. Az L alakú „keret” függõleges ágán az ábrázolt neve, míg a vízszintes szárán az ünnepi eseménynek helyet adó intézmény (PAB) neve és a dátum olvasható. A plakett alkotója is Hajduné Szrapkó Judit, akinek a leírása szerint a függõleges ágon „az ívek a 200-at formázzák (a Semmelweis Emlékévre utalva), a szöveg mögé rejtve, az óramutató járásával ellentétesen 90 fokban elforgatva.” A kalligrafikus HSZJ mesterjegy a plakett hátoldalán található.
Süle Tamás
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2019. március 31-én
numizmatikai és filatéliai találkozót rendeznek
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
Baranya Megyei Szervezete

2019. március 31-én (vasárnap) 8.00 – 13.00 között
a Delta Étteremben
Pécs, Indóház tér 2.
numizmatikai és filatéliai találkozót rendez
A találkozó helye a Pécsi Fõpályaudvar mellett, az Indóház tér nyugati oldalán található .

Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1500,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

A gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkolók a találkozó idején ingyen állnak rendelkezésre.
 
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán