Régebbi híradók - 204. szám
  
204. híradó
2018. július 1.
XVIII. évf. / 7.
 
 
 
   Egy újabb Janus Pannonius érem
   A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2017. évi beszámoló        küldött küzgyûlése - Budapest, 2018.05.26.
   Kapos-völgyi kelta obulus Ámon-szarvval?
   Egy elõkerült bányász szerszámbárca
 
 
Semmelweis Emlékév 2018
Semmelweis Ignác szülõháza Budán: I. ker. Apród u. 1-3.
Ma Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

 
Semmelweis évfordulók érméken
 
 

Az elsõ aranyból vert forint emlékérmék 1961-ben készültek, Liszt Ferenc születésének 150., illetve Bartók Béla születésének 80. évfordulójára. Ezután 1966-ban Zrínyi Miklósról, 1967-ben Kodály Zoltánról bocsátottak ki arany emlékpénzeket. Majd 1968-ban, születésének 150. évfordulóján Semmelweis Ignác (*Buda, 1818. július 1.- †Bécs, 1865. augusztus 13.), a leghíresebb magyar orvos emlékét idézték meg egy emlékérme sorozattal.
A Semmelweis emlékpénz sornak két ezüst (50 és 100 Ft) és öt arany (50, 100, 200, 500 és 1000 Ft) tagja volt. A különbözõ címletekbõl különbözõ mennyiségeket vertek, így például az ezüstökbõl és a legkisebb aranyból 25-25 ezer darabot, míg a tekintélyes nagyságú (55 mm) és súlyú (84 g) arany 1000 forintosból csupán 7000 darab készült. Az érme elõlapját, amelyen az értékjelzés és az állami címer található, Kovács Dezsõ készítette, míg a hátlap portréját kiváló éremmûvészünk, Reményi József mintázta. Nem véletlen, hogy Reményire esett a választás, ugyanis õ korábban már több Semmelweis érmet alkotott. Az érmék kibocsátása óta eltelt 50 év alatt ezek a pénzek ugyancsak felértékelõdtek, különösen az 1000 forintos címletû arany, amely ma már névértékének a többszázszorosát éri.
Az UNESCO (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) Semmelweis Ignác halálának évfordulóját, 2015-öt is felvette azon évfordulók közé, melyeket nemzetközi megünneplésre méltónak talált. A „Semmelweis Emlékév” alkalmából a különbözõ fórumokon sok megemlékezés hangzott el, míg a Magyar Nemzeti Bank ebbol az alkalomból, aranyból és színesfémbõl állított maradandó emléket az „anyák megmentõjének”, amennyiben kibocsátotta a „világ legkisebb aranyérméi” gyûjtõi sorozatba illeszkedo 5000 Ft névértékû arany és a 2000 Ft névértékû színesfém (Cu75Ni4Zn21) érméket 5000-5000 példányban. Az aranypénz 999 ‰ finomságú, mindössze 0,5 g súlyú és 11 mm átmérõjû, míg a színesfém változat 20 mm nagyságú. Az érméket Szöllõssy Enikõ mintázta. Az éremkép mindkét változaton azonos, az elõlapon a névérték számmal jelölve, alatta FORINT / 2015 BP. szöveg és MAGYARORSZÁG körirat olvasható, míg a hátlapon Semmelweis félprofil portréja, köriratban a vezetékneve, az álla elõtt születési és halálozási évszámai, alatta az alkotó mesterjegye látható.
A harmadik évforduló ez évben van és a Magyar Nemzeti Bank Semmelweis születésének 200. évfordulójára is kibocsát emlékpénzeket. Az érméket Kereszthury Gábor tervezi, és két névértékben kerülnek forgalomba a névadó születésnapján, július 1-jén. A 10 000 Ft névértékû ezüstbõl, míg a 2000 Ft-os színesfémbõl készül. Mindkét címlet azonos nagyságú, 38,6 mm átmérõjû lesz, és 5000-5000 példány készül belõlük. A 10 000 forintos elõlapján köriratban MAGYARORSZÁG • 10000 FORINT 1818-1865 olvasható, az éremmezõt kitöltõ félalakos Semmelweis ábrázolás jobbra néz, elõtte a névadó fakszimile aláírása, a váll mögött pedig a BP. verdejegy látható. A hátlapon köriratban SEMMELWEIS EMLÉKÉV 2018 szöveg olvasható.
A képi kompozíció Semmelweis világra szóló felfedezését, a „gyermekágyi láz” megelõzését eredményesen szolgáló kézfertõtlenítést idézi: az éremmezõ jobboldalán Semmelweis kézmosáshoz készülõ, mosdótál fölé hajoló alakja, baloldalon feliratos, klórmész-oldatos üvegedény, mögötte pedig csecsemõjét karjaiban tartó, ágyban fekvõ édesanya látható. Miután ezen, legújabb emlékpénz kibocsátási dátuma Semmelweis születésnapja, vagyis július 1., ami megegyezik lapszámunk megjelenési idõpontjával, ezért az elkészült érmét nem, hanem csak a tervrajzát tudjuk képeinken bemutatni.

Süle Tamás
 
 
 
 
Egy újabb Janus Pannonius érem
 
 
A Magyar Éremkibocsátó Kft. 2014-ben egy újabb éremsorozatot indított, "Nagy magyarok" címmel. A sorozat elsõ érme Szent István királyt ábrázolja. Ebben a sorozatban kapott helyet Janus Pannonius pécsi püspök, Mátyás király diplomatája, korának ismert, jeles költõje egy érmen. Méltán híres róla a mondás, hogy európai hírû magyar költõ, de egyetlen sora sem jelent meg magyarul.
Sírversét is maga írta, amikor a katonai táborban megbetegedett:
 
Itt nyugszik Janus, kivel õsi Dunánkhoz elõször
Jöttek szent Helikon zöldkoszorús szüzei.
Ezt a dicsõséget, ó, hagyd meg a holtnak, Irigység,
Rosszakarat, kíméld hûlt porait legalább!
 
Csontmaradványait Kárpáti Gábor régész tárta fel 1991-ben a Pécsi Székesegyház altemplomában. Újratemetésére síremlékét Rétfalvi Sándor pécsi szobrászmûvész alkotta.
Az éremsorozatot ifj. Szlávics László szobrász és éremmûvész mintázta. Mivel hiteles arcképe csak találgatásokkal erõsíthetõ meg, arcmását koponyája alapján rekonstruálták. A korábbi érmein a renaissance költo valamilyen fiatalos, inkább elképzelt arcképét ábrázolták.
 
Szlávics László úgylátszik elfogadta a rekonstruált arcképet, és az érem elõlapján annak alapján mintázta meg a már éltesebb, kevésbé gyerekarcú költõfejedelmet. Igaz igen egyszerû öltözetben, olaszos sapkában látjuk a balra nézõ arcképet, akirõl azért mellkereszt nélkül is tudjuk, hogy püspök volt. Most már végleg Pécsre költözött. Felirata baloldalt JANUS / PANNONIUS / 1434-1472.
A mellkép mellett baloldalt i. SZ betûk, ifj. Szlávics László mesterjegye.
Az egész éremsorozat hátlapja azonos. Középen egy életfa, kissé stilizált, két ágra oszló szimmetrikus képe látható. Körirata felül NAGY MAGYAROK, az éremsorozat címe olvasható. A körirat eleje és vége közt a teret kitöltõ feladattal kis pajzs alakú díszek sorakoznak. Az életfa alatt megismétli az i. SZ. mesterjegyet.
 
 
Az érem bronzból készült és 24 karátos arannyal vonták be. (A tanúsítványon ugyan egyszerûen csak réz szerepel, de úgy véljük valójában bronzból készült és ezt aranyozták). Tükörveret. Átmérõje 40 mm, tömege 28 g. A kibocsátás éve 2014. Mindezt az éremhez mellékelt tanúsítványról is leolvashatjuk.
Raýman János
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2017. évi beszámoló küldött küzgyûlése
Budapest, 2018.05.26.

 
 

A MABÉOSZ Székházában szép számú küldött jelenlétében kezdõdött meg a közgyûlés. A meghírdetett napirendi pontokat követve a fõtitkári beszámolót, a 2017. évi közhasznúsági jelentést, a 2017. évi mérlegbeszámolót, valamint Felügyelõ bizottsági jelentést a 2017. évi gazdálkodásról a jelenlévõk egyhangúlag elfogadták. Ezután következett a 2018. évi pénzügyi terv ismertetése, valamint annak az elfogadása. Érdemi hozzászólás ez ügyben nem volt. Vámosi László kért szót és ismertette a jövõ évi 50 éves MÉE programjával kapcsolatos, a szervezõk 13 pontos javaslatait. Javaslat hangzott el arról, hogy a jövõ évi ünnepi közgyûlésre minden tagot hívjanak meg. A szervezõknek ez nagy kíhívás és gondot fog okozni, de megoldják. Egyébként a pontokba szedett tervezett feladatokat a titkárok levélben fogják megkapni.
Rövid szünet után folytatódott a gyûlés és a jelölõ bizottság elnökének beszámolójára került sor. Sajnálattal közölte, hogy a megkeresésüknek egyik, általuk jelölt gyûjtõtárs sem vállalta a jelöltséget. Végül, hogy a MÉE fennmaradjon önkénteseket kerestek meg , akik érezvén a MÉE felett lógó Damoklész kardját, vállalták a megmérettetést. A következõ napirendi pontban a küldöttek döntöttek a Széchenyi jutalomérmek és az Unger érmek odaitélésérõl. A Széchenyi III. fokozatot 6 személy, a II. fokozatot 2 személy és az elsõ fokozatot 2 személy kapja meg. Döntöttek az adható arany fokozatról is ezt 1 fõ kapja meg.
Az Unger díjban 2 fõ részesül. Ezen érmeket szokásosan a Vándorgyûlésen adják át. A végén a fõtitkár megköszönte a küldöttek aktivitását és az ülést berekesztette.

Kvéder László
 
Egy Pécs címeres jelvény,
mérete: 23 x25 mm
 
Kapos-völgyi kelta obulus Ámon-szarvval?
 
 
A Pécsi Dénár internetes híradóinak 11. és 18. számában már foglalkoztam a Kapos-völgyi érmékkel. Ezúttal egy olyan obulust (1. – 2. ábra) szeretnék bemutatni, mely eltér az eddig ismert egyik fõ típustól (3.- 4. ábra) és valószínûleg még nem publikálták. Elõlapján (1. ábra) ugyanis több olyan vonás figyelhetõ meg, melyekkel a gyûjtõk eddig nem találkoztak. Ilyenek a fejen, a lángszerû hajhullámok között megjelenõ Ámon-kosszarv, melyet pontokkal jelölt a vésnök, a „hajpánt”, a kerekebb, „lángszakáll” nélküli arc, a szem kihangsúlyozása, az orr eltérõ ábrázolása, az ajkak és az áll pontokkal történõ kiemelése valamint az arc alatt található, hajzat tövéig tartó ívelt pontsor (pontszakáll?). Véleményem szerint ezen a Kapos-völgyi érmén, az elõlap éremképét tekintve, déli irányú hatás figyelhetõ meg, elõképül pedig Lysimachus érméi szolgálhattak. Erre elsõsorban a kosszarv és a lángnyelvszerû hajtincsek utalnak. (Bár az Ámon-szarv Nagy Sándor /III. Alexandrosz/ pénzeire is utalhatna, én a haj ábrázolásmódja miatt azonban a Lysimachus elõképet tartom valószínûnek.) A hátlap (2. ábra) ívelt pontsoros lósörény ábrázolása is figyelemreméltó. A lovas alakjából már csak a hullámos sisakdísze maradt meg.
Az érme anyaga ezüst, súlya 0.66 gramm, átmérõje 9.8 mm, vastagsága 1-2,1 mm. Lelõhelye Mohács környékén lehetett. Egy baranyai magángyûjteményben található.
1. ábra Az obulus elõlapja
2. ábra Az érme hátlapja
 
3. ábra Kapos-völgyi obulus elõlapja
4. ábra ábra Az obulus hátlapja
 
Köszönöm Dr. Torbágyi Melindának, a MNM Éremtára vezetõjének a lektorálást és F. J. gyûjtõnek a bemutatott érme fotóit!
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
Egy elõkerült bányász szerszámbárca
 
 
A bányáknál több mint egy évszázada használták a leszállási bárcákat. Késõbb lámpafelvételt igazoló bárcák és szerszámbárcák is készültek és szolgálták a bányászatot. Ez utóbbiak nem túl gyakoriak, használói a bányáknál dolgozó iparosok voltak, elsõsorban lakatosok, villanyszerelõk.
 
 
A bányászati érmekrõl és jelvényekrõl írt munkámban alig néhányat sikerült csak legalább mutatóba közreadni. A közelmúltban kezembe került egy szerszámbárca, amelyet a Pécsi szénbányák Buzsáki úti autójavító üzemében használtak. Ott volt egy villamos üzem és egy lakatos üzem. Ez a bárca a villamos üzemnél dolgozó szerelõ bárcája volt. A fiától, Vince Ernõtõl kaptam ajándékba, tehát az adatok biztosnak tekinthetok.
Az egyszerû bárca pontosan olyan, mint a többi. Köralakú alumínium lemez, átmérõje 38 mm, 3,3 mm vastag lemezbõl készült.
Felirata alul ívesen: VILL. ÜZEM. Felette kõrben elhelyezett villám, felette 101 szám. A szám a bárca tulajdonosának a munkahelyen kialakított száma. Ezzel a számmal általában 10 azonos bárcát kapott a munkája végzéséhez minden iparos. Ha a magával hozott kézi szerszámain kívüli valmilyen más szerszámra volt szüksége, a bárcát leadva, annak ellenében raktárban felvehette a szükséges szerszámot. Ezzel a módszerrel bonyolult és idoigényes adminisztrációt lehetett kiküszöbölni. Az iparban számos területen, nem csak a bányáknál használták.
A bemutatott bárca azért is érdekes, mert a bányász jelvény sincs rajta, tehát a tulajdonos adatai nélkül nem lehet tudni hogy hol használták, nem is gondolja az ember, hogy a bányánál.
Raýman János
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán