Régebbi híradók - 189. szám
  
189. híradó
2017. április 1.
XVII. évf. / 4.
 
 
 

   XI. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsen

 

Körmöcbányai pénzverde
Az Osztrák Magyar monarchia írásban és képekben
1891. VI. k. 317. sz.XI. Numizmatikai és Filatéliai találkozó Pécsett
 
 

A MÉE. Baranya Megyei Szervezete 2017. március 19-én tartotta meg a már szokásos érem- és filatéliai találkozóját. A találkozóra új helyen, a Delta Étterem (Pécs, Indóház tér 2. alatt) került sor. A helyváltozás nem okozott különösebb problémát a gyûjtõknek, ezt a résztvevõk száma is jól mutatta. Az új hely sokkal tágasabb és szellõsebb és így az asztalok közötti közlekedésre is több hely állt rendelkezésre. A megközelíthetõsége is jobb, mivel a vonattal érkezõknek csak „pár” métert kell gyalogolniuk és az autóval érkezõknek is sokkal több lehetõségük van a parkolásra. Az elmult évhez képest arányában mintha kevesebb lett volna az érdeklõdõ, de így is telt házzal „üzemelt” a találkozó. Tíz órakor a vezetõség egy kis figyelmet kért és ekkor került sor a Széchényi Ferenc jutalomérem átadására. A díjazott Vince Ernõ, a Házmester ’98 Kft. nyomdájának vezetõje. Az átadás elõtt a díjazott érdemeinek ismertetésére került sor, amely teljes egészében az alábbiakban olvasható:
„Vince Ernõ a Házmester ’98 Kft nyomdájának vezetõje, a »Pécsi Krónika« címû, számunkra is igen fontos könyvek sorozatszerkesztõje, a »Példás Pécsi Polgárok a múltból« címmel megjelenõ asztali naptársorozat szerkesztõje. Az utóbbi évtizedben munkásságával a magyar és a helyi numizmatika rendszeres, önzetlen támogatója volt. Jelentõs szerepet játszott a numizmatikai tárgyú könyvek kiadásában. Részben azzal, hogy szószólója volt a kiadásuknak, de gondos szerkesztõként és egyben lektorként is igyekezett a lehetõ legjobban elvégezni a feladatot. A numizmatikai leírásoknál gyakran nagy elõnyt jelent a színes ábra. Javaslatára a legfontosabb képeket egyes kötetek végén színes nyomtatásban sikerült megismételni, így nem növelve jelentõsen a kiadás költségeit. A pécsi érmek, plakettek és jelvények felhasználásával összeállított 2011-es asztali naptár is Vince Ernõ ötlete nyomán valósult meg. A helyi pénztörténet és éremmûvészet számára fontos munkák kiadása segítõ, támogató munkássága nélkül nem valósulhatott volna meg. Ezért elismerésül a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Baranya Megyei Szerevezete nevében a SZÉCHÉNYI FERENC JUTALOMÉREM bronz fokozatát adományozzuk Vince Ernõnek. Köszönjük támogatását és sokoldalú segítségét.”

Kvéder László
 
A képen balról: Süle Tamás, Vince Ernõés Raýman János
 
Elhunyt Fábos László barátunk
 
 
 
 

Pécs, 1939. 06. 22 – Pécs, 2017. 02. 11, Fábos László élt 77 évet.
A Gabonaforgalmi vállalatnál ismertem meg Lacit. Új munkatársként kerestem a helyem, s Õ volt az, aki oszintén segítõ szándékkal, egyenrangú félként kezelve eligazított a cég rejtelmeiben. Évekig jó kollégaként fordulhattam hozzá problémás ügyeimmel. Miután elváltak útjaink, jó néhány évig nem találkoztunk. Aztán egymásra csodálkoztunk a pécsi éremgyûjtõk heti összejövetelén. Látszott, hogy örülünk egymásnak, hogy közös hobbink van. Mesélt az élet dolgairól: volt munkahelyekrõl, családjáról: két gyermekérõl, két unokájáról és feleségérõl, kivel majdnem 50 évet élt együtt. Lelkes, de megfontolt gyûjtõ volt. Hiányozni fog az éremgyûjtõk csapatából.
Nyugodj békében, Laci!

Farkas Árpád
 
A Magyar Ortopéd Társaság 2016-os pécsi kongresszusi érme
 
 

A pécsi Zsolnay Gyárban évtizedes hagyománya van a kerámia emlékérmek és plakettek kiadásának. Ezek között nagy számban találhatók orvosi, illetve egészségügyi témájúak, melyek különbözõ intézmények számára, illetve konferenciák alkalmából készültek. Az érmek többnyire pécsi, vagy baranyai kötõdésûek, de más városokban tartott rendezvények alkalmából, illetve budapesti felsõoktatási intézmények számára is rendeltek ilyeneket. Ismeretes néhány porcelán díjérem is. A plakettek és érmek anyaga többnyire kerámia, eozin lüszter mázzal, esetleg világoskék alapmázzal, vagy más színes mázzal. Az orvosi témájú emlékérmek különösen a múlt század 70-es, 80-as éveiben készültek nagy számban, tervezésükben a gyár akkori kiemelkedõ mûvészei, tervezõi vettek részt, mint pl. Török János, Nádor Judit illetve Fürtös György. Sajnos az utóbbi évtizedekben - vélhetõen anyagi okok miatt - igen kevés orvosi témájú érmet terveztek a gyárban. Az elmúlt néhány évben pedig egyáltalán nem készültek orvosi érmek a Zsolnay Gyárban.
A Magyar Ortopéd Társaság hazánk egyik legnagyobb szakmai múltú orvosi egyesülete, mely 1934-ben alakult. A társaság éves gyakorisággal szervez vándorgyûléseket, illetve kongresszusokat az ország különbözõ városaiban, illetve a fõvárosban. Ezek alakalmából korábban több esetben is készültek emlékérmek fém, bronz, vagy porcelán kivitelben. Körülbelül 4-5 ilyen emlékérem ismert.
A Magyar Ortopéd Társaság 2016-ban Pécsett a Zsolnay negyedben tartotta éves kongresszusát, mely az 59. ilyen jellegû rendezvény volt. A konferencia szervezõi a fent említett hagyományok és a Zsolnay örökség iránti tisztelet jegyében úgy döntöttek, hogy a rendezvény alkalmából egy korlátozott példányszámú emlékérmet készíttetnek a Zsolnay Gyárban. A tervezés 2016 elején kezdõdött, felhasználva a modern számítógépes grafikai dizájn adta lehetõségeket, melynek eredményeként 2016 júniusára, a kongresszus kezdetére az érmek részben elkészültek. A gyár körül zajló sajnálatos viták és események a gyártás folyamatát lényegesen lelassították, sot a megvalósítást önmagában kérdésessé tették. A nehézségek miatt a teljes sorozat csak 2016. év végére valósult meg. Elsõsorban az eozinálás kivitelezésével voltak problémák, ezért a rendezvény idejére néhány példány csak alapmázas, világoskék kivitelben állt rendelkezésre. Végül összesen 16 példány készült, ebbõl 12 zöld eozin mázzal, 4 világoskék alapmázzal. A medálokat a kongresszus kiemelkedõ résztvevõi, külföldi vendég elõadói, valamint a szervezésben résztvevõ munkatársak vehették át. Néhány érmet a PTE Ortopédiai Klinikájának kiemelt magyarországi társintézményei kaptak.
Az érem dombornyomású, egyoldalas, 157 mm átmérõjû, 9 mm magas peremmel. Elõlapján félkör alakban felül a „Magyar Ortopéd Társaság Kongresszusa”, illetve alul a „Hungarian Orthopaedic Association Annual Meeting” nyomtatott nagybetûkkel írott felirat olvasható
Az érem közepén az ortopédiát jelképezõ, Nicholas Andry által 1741-ben elõször alkalmazott „ortopéd fa” szimbólum egyik verziója látható, alatta baloldalon „Pécs 2016” felirattal. A szimbólum az ortopéd orvosi tevékenység azon törekvéseit igyekszik szemléltetni, melyek során a növekedésben lévõ, esetlegesen deformált struktúrákat igyekszünk megtámasztani és azok további károsodását megelõzni. Ezt a jelképet a világ valamennyi térségében használják az ortopéd sebészek. Az eozin mázzal borított érem (1. ábra) és az alapmázas verzió (2. ábra) formailag egyforma megjelenésû, mindegyik hátoldalán a Zsolnay gyár márkajelzése található. Valamennyi példány egyedileg készített, a Zsolnay gyár emblémájával ellátott díszdobozban került átadásra.

 
1. ábra
2. ábra
 
A Pécsi Ortopédiai Klinika munkatársai, a kongresszus szervezõbizottsága a fenti éremmel kívántak emléket állítani a rendezvénynek, egyúttal felhívva a figyelmet a Zsolnay Gyár orvosi plakettek készítésében elért kiemelkedõ eredményeire és hagyományaira.
Than Péter
 
Irodalom
1. Süle T.: A pécsi Zsolnay Gyár eozin mázas orvosi érmei és plakettjei
Az Érem 1984. XL. 1. pp. 24–28.
2. Jakó J.: Üvegkerámiából készült kaposvári ortopéd kongresszusi érem
Pécsi Dénár 2017. XVII. 186. szám, pp. 4-5.
 
Pegazus (Pegasos) típusú kelta obulus
 
Pegazus (Pegasos) a görög mitológiában egy szárnyas ló, Poszeidón és Medusza gyermeke. Patája nyomán források fakadtak, késõbb Zeusz fõisten villámait hordozta. Az ókoriak a költõi tehetség és az ihlet jelképének tartották.
Az itt bemutatott obulusok nem tartoznak a gyakori példányok közé, ritkán találkozik velük a gyûjtõ az aukciós házak kínálatában és az interneten is. Azonban néhány aukción mégis felbukkant ez a típus: Numismatik Lanz (2007), H. D. Rauch (2013), Vatera (2015, 2016) és Gitbud & Naumann (2016). Mindegyik példány némileg különbözik egymástól: van olyan közöttük, amelyiknek a hátlapján a „szárny” fölött még (görög?) „írás-maradvány” van (4. ábra). Létezik olyan, aminek a hátlapon, a ló szája alatt, egy jobbra döntött „T” forma szerepel (4. ábra), és van olyan is, amelyiken egyik sem látható (2. ábra). Igaz, némelyiknél a verés illetve veréshiba miatt sem lehet egyöntetûen eldönteni, hogy eredetileg lehetett-e ott valamilyen ábra vagy szöveg. Ezen obulusok között nem gyakori az igazán szép tartású. (Súlyuk általában 0,8 és 1 gramm között ingadozik.) Az elsõ obulus ezüstbõl készült, súlya 1.06 gramm, átmérõje 11.5-13.0 mm, vastagsága 1,5 mm. Valószínûleg a felvidéki nyitrai kerület Pest megyével közös határvidékérõl származhat. A második obulus anyaga szintén ezüst, adatai nem ismertek. Lelohelye Veszprém megye lehet. Jelenleg az eddig ismertté vált példányok száma 10 körülire tehetõ. A H. D. Rauch árverésen az eladásra kínált „Pegasos” érmék verését a kelták egy „magyarországi csoportjának” tulajdonítják. A többi árverezõ cég is leginkább a mai Magyarország északi területeihez köti ezt a típust. Harald Jandrasits az érmék készítésének idejét, korai idõpontra, a Kr. e. 210 és Kr. e. 190 (180) közé datálja. Az érme pontos meghatározása korántsem egyszerû feladat. Michaela Kostial katalógusában szerepel ugyan egy „Pegasos” tetradrachma. Az érme ismertetése után, a szerzõ megjegyzésként, még a következõ szöveget fûzi hozzá: „A „Pegasos” a „Königsreiter - Királylovas” típus verõtöve átvésésébõl keletkezett. (Ez utóbbi pénz II. Philipposz görög uralkodó tetradrachmája, nem egy kelta típus. Az érmén egy „kalapos”, köpenyes alak látható.) Szerinte a vágtató lovas lobogó köpenyébõl alakult ki a ló „szárnya”. Ezt az is igazolhatná, hogy az általa bemutatott tetradrachmán a ló oldalán a lovas lába még felismerhetõ. Továbbra is kérdés marad, hogy vajon lehetett-e a most bemutatott obulus ennek a tetradrachmának a „váltópénze”. A Göbl: OTA katalógusában szereplõ 191/1-3. sorszámú „Pegasos” típusú tetradrachmák stílusjegyei mutatnak némi hasonlóságot ezzel az érmével. Ezek a jobbra tekintõ arc, a „hegyes” orr és a hajra simuló, kétsoros és fordított levélállású babérkoszorú, de - véleményem szerint - nem állnak „rokoni” kapcsolatban ezzel a „Pegazus” típussal. Harald Jandrasits meg van gyõzõdve arról, hogy e pénz elõlapjának (1. ábra) az Audoleon „Hochrelief – Domború” (OTA, 405) típus, az Audoleontos „továbbfejlõdött” változata - szolgálhatott mintául. Az obulus hátlapját (2. ábra) szintén az Audoleon (OTA, 402) hátlapi változata inspirálhatta. Ezt látszik igazolni a némely obuluson felbukkanó „T” betû, mely az AUDO_EON TOS - legendából (feliratból) maradhatott vissza. A lovas alakjából pedig egyszerûen egy Pegazusszárny lett.
Ez a típus elsõsorban Dél-Szlovákia és Magyarország északi területein fordul elõ. Létezik egy másik, némileg eltérõ„Pegazus” típus is. Ziegaus: Kelten Geld címû könyvében azt feltételezi, hogy az általa bemutatott „Pegazus” típusú obulus, 533. sorszámmal, minden bizonnyal a fertõrákosi (kroisbachi) tetradrachma váltópénze lehetett. Ennek az érmének az elõlapján, a bemutatott obulussal ellentétben, a fej balra néz és a hátlapján a „szárnyas” ló is bal irányba lép. A stílusjegyek és a hasonló ábrázolásmód alapján elképzelhetõ, hogy ez a feltételezés helyes. A gyûjtõk között arról is eszmecsere folyik, hogy melyik obulus készülhetett elõbb: A Ziegaus - féle kroisbachi vagy a most bemutatott példány. Egyesek, a nagyobb súly és mûvészibb kidolgozás miatt, a fertõrákosira gondolnak, de a súly sem lehet mindig perdöntõ a verés idejét illetõen. Az is tény, hogy a fertõrákosi obulus leginkább Magyarország északnyugati határánál és Ausztria keleti részén fordul elõ. Ez is utalhatna esetleg arra, hogy két különbözõ típusról beszélhetünk. Az általam bemutatott példányok talán „tükörképei” lehetnek a fertõrákosi típusnak. A további kutatás és bizonyítás azonban a régészetre és a numizmatikai szakemberekre marad. Köszönöm dr. Torbágyi Melindának, a MNM Éremtára vezetõjének és Harald Jandrasits numizmatikusnak a szakmai segítséget, valamint a Baranya megyei gyûjtõknek az érmék fotóit.
Felhasznált forrásanyag: https://hu.wikipedia.org/wiki/Pégaszosz; http./www.numislanz.de; Harald Jandrasits: Pegasus, Numismatik-Café. at, 2010.augustus 27. ; Robert Göbl: OTA, Braunschweig, 1973, 17. tábla, 191. sorszám; Michaela Kostial: Kelten im Osten, München, 2003, 88. oldal, 461. sorszám; Bernward Zigaus: Kelten Geld, München, 2010, 190. oldal, 533, Aukciós házak katalógusai és internetes áruházak.
 
1. ábra Az elsõ érme elõlapja
2. ábra Az érme hátlapja
 
3. ábra A második obulus elõlapja
4. ábra Az érme hátlapja
 
(vir ex pannonia inferiore) J. M.
 
A Pécsi Nyári Egyetem érme 1966-ból
 
 
A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) szervezésében Pécsett nyolcadik alkalommal került sor a Népek Barátsága Nyári Egyetem megrendezésére. A rendezvénynek 230 hallgatója volt, akik közül 130-an vendégként érkeztek, nagy részük a szocialista Németországból, Lengyelországból és Csehszlovákiából. (Aligha okozott osztatlan sikert, hogy a lengyel vendégeket németül köszöntötték). A Tanárképzõ Fõiskola dísztermében nyitották meg a két hetes kurzust, amely elõadásokból és kirándulásokból állt össze.
Persze a helyi politika is állandó szereplõje volt a rendezvénynek. (A külföldi küldöttek képviselõi látogatást tehettek a megyei pártbizottságnál, tiltakozó távirat az Egyesült Államoknak a vietnámi bombázásokért.) De a fontosabb elõadások a hely szellemébõl igyekeztek valamit a hallgatóságnak átadni. Így Kolta János a 2000 éves Pécsrõl, Tillai Ernõ Pécs építészetérõl, Vörös László a Mecsek növényvilágáról tartott elõadást. A korabeli Dunántúli Napló rendszeresen beszámolt, fõleg a helyi politikai vezetõk tevékenyégérõl a Nyári Egyetem kapcsán.
Az alkalomra egy érem is megjelent.
 
 
Az egyoldalas érem lyukasztott, ezért talán zsinóron, vagy szalagon viselhetõ is volt. Közepén a Jakováli Hasszán dzsámija látható a hozzátartozó minarettel. Körirata: VIII. NYÁRI EGYETEM – PÉCS 1966. Az egyszerû alkotás készítõjét nem ismerjük. Valószínû a Tanárképzõ Fõiskoláról került ki. Az egyoldalas öntött bronzérem átmérõje 37 mm.
Raýman János
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán