Régebbi híradók - 184. szám
  
184. híradó
2016. november 1.
XVI. évf. / 11.
 
 
 

   A Dorothea Otthon emlékoszlopa, avagy egy érem utóélete

   Megemlékezés a -Pekár Mihály Szakkönyvtár- 90 éves         évfordulóján
   A húsz éves bikali Puchner Kastélyszálló Jubileumi emlékérme
   Elhunyt Farkas Ferenc dr. közgazdász professzor, éremgyûjtõ
   Mohács, 1526 augusztus 29.
   FIGYELEM! A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti         találkozóhelye 2016. november 27-tõl megváltozik!
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2016. november 20-án Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 

 A Dorothea Otthon emlékoszlopának dombormûve
Rigó István alkotásaA Dorothea Otthon emlékoszlopa, avagy egy érem utóélete
 
 

Kozármislenyben az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nõvérei Dorothea Otthonának újonnan elkészült parkosított udvarában október 4-én, a névadó szent ünnepén egy ferences szerzetes szentelte fel azt az emlékoszlopot, melyet Rigó István pécsi szobrászmûvész alkotott. (képünkön) Az avató ünnepségen a betegápoló nõvéreken, a polgári alkalmazottakon és az otthon idõs lakóin kívül sok meghívott vendég is jelen volt.

 
A kanfanar horvát mészkõbõl készült emlékoszlopot egy 26,5 cm nagyságú dombormû díszíti, melynek kompozíciója majdnem megegyezik annak az éremnek az elõlapjával, amit szintén Rigó István mintázott, és amelyet a Pécsi Dénár 2016. májusi, 178. számában mutattunk be. A különbség abban van, hogy itt az alakok lényegesen nagyobb mérete lehetõvé és szükségessé tette, hogy az alkotó a részleteket is kidolgozza. Mindhárom szereplõ, nevezetesen a ferences szerzetes, az apáca és a középen ülõ, gyámolításra szoruló idõs asszony ruházata részlet gazdagabb lett, továbbá mindhármuknak jól felismerhetõ, egyéni arca van, szemben a korábbi éremmel, ahol a szereplõk ruhája szinte ránctalan, arcuk pedig gyakorlatilag csak jelezve van. A dombormû feliratai megegyeznek az éremével, azaz fent AZ IRGALMASSÁG ÉVE körirat, alatta vízszintesen 2016 évszám, lent pedig - PAX ET BONUM -, Assisi Szent Ferenc jelmondata (béke és jóság) kapott helyet. (címlapunkon) Az oszlop hátlapjára erõsített réz-táblácskáról tudhatja meg az érdeklõdõ, hogy az alkotás a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával született meg.
A kozármislenyi apácák érmének elõlapja így köszön vissza a látogatóra a Dorothea Otthon emlékoszlopáról. Érdemes közelebbrõl is megnézni!
Süle Tamás
 
Megemlékezés a -Pekár Mihály Szakkönyvtár- 90 éves évfordulóján
 
 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar tanácstermében 2016. szeptember 30-án elõadásokkal emlékeztek meg a Pozsonyi Erzsébet Egyetem Pécsre költözése után alakult, elõbb Tóth Lajos nevét viselõ orvosi szakkönyvtár néhai hányatott sorsáról, amelybõl a mai Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár jött létre.
Megnyitotta dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes az Egyetemi Könyvtár fõigazgatója és dr. Miseta Attila az Általános Orvostudományi Kar dékánja. Az elõadások Pekár Mihály munkásságával és életével foglakoztak, aki sokat tett a könyvtárért és az egyetemért. Kiemelhetõ Süle Tamás elõadása, aki a Kis Akadémia története kapcsán érdekes éremtörténeti adatokat mondott el. Kopits János a Kis Akadémia vezetõit ábrázoló plaketteket készített, de csak egyetlen példányban, amelyet mindig az ábrázolt személy kapott meg. Ezért az érmek a közgyûjteményekbõl hiányoznak, többnyire ma is a leszármazottak tulajdonában vannak. Jó ábrázolás nem is jelent meg róluk, de leírásaik ismertek.
Schmelczer-Pohánka Éva a könyvtár hányatott sorsáról beszélt. Gracza Tünde az egykori könyvadományozókról villantott fel érdekes tudnivalókat. Regele Tímea pedig a Könyvtárban lelt, a 20. század elsõ felébõl származó remek Ex libriseket mutatta be.

 
Beszélgetés a kávészünetben: Lénárd László akadémikus, élettan professzor (balra), Kutas László biofizikus (középen) és Süle Tamás
 
Meg kell emlékezni a meghívón szereplõ emlékéremrõl is. Az érmet Blaskó Lajos mintázta, Gracza Tünde könyvtárigazgató elképzelése alapján 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Könyvtárának tudományos ülésére. Összesen 12 példány készült belõle, amelyet elsõsorban az ülés elõadói kaptak. /Pécsi Dénár 1. évf. 2. sz. 2001. szept. 3./
Raýman János
 
A húsz éves bikali Puchner Kastélyszálló Jubileumi emlékérme
 
 

Baranya megye északi csücskében, a Szászvárt Dombóvárral összekötõ út kb. felénél található kis község Bikal. A község lélekszáma alig haladja meg 900 fõt. Ebben a helységben vásárolta meg Puchner Antal 1841-ben azt a kuriát, amelyet leszármazottja báró Puchner Hannibál osztrák császári tábornok 1898-1899-es évek végén kastéllyá, a mai formájában építtette át. A község nevezetessége az 1797-ben felszentelt katolikus temploma és maga a kastély. A kastély az idõk folyamán többször is váltott tulajdonost és használót. Az 1994-ben kezdõdött felújítási munkák után 1996. március 24-én nyitotta meg kapuit, most már Puchner Kastélyszálló néven. Az évek folyamán, nevzetesen 2001-ben a kastély mellé egy középkort felidézõ Reneszánsz Élménybirtok is megépült. A Kastélyszálló 2016-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból egy „Jubileumi emlékérme”-t készíttettek, amelyhez ugynevezett Jubileumi Érmecsomag I.-II. szolgáltatás kártyát is meg lehet vásárolni, ami beváltható a Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok összes szolgáltatására 2016 december 31-ig!

 
 
Az érem leírása:
Elõlapján köriratban - PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓ - BIKAL középen 20 alatta ÉVES
Az érem hátlapján, középen a Puchner Birtok jelképe, „címere” látható, melynek alsó szalagján *Puchner Birtok-Bikal * szöveg olvasható.
 
 
 
Az érem technikai adatai:
Átmérõje: 36,0 mm
Anyaga: nikkel
Vastagsága: 2,5 mm
Pereme: sima
Súlya: 16 g
Tervezõje: Szabadi Sport Gravír Kft. Budapest
Készítõje: Szabadi Sport Gravír Kft. Budapest
Készült: 1000 db
 
Az éremmel kapcsolatos információkért köszönetemet fejezem ki Pék Juditnak, a Puchner Kastélyszálló marketing csoportvezetõjének!
Kvéder László
 
Elhunyt Farkas Ferenc dr. közgazdász professzor, éremgyûjtõ
 
 
1949. május 29-én született Pakson. A középiskolát Bonyhádon végezte, Budapesten a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen közgazdász diplomát szerzett 1972-ben. Azóta a Pécsi Tudományegyetemen tanított és végzett szakmai kutatásokat. Kandidált 1984-ben, doktorált 1995-ben. Egyetemi tanár 1996-tól. A Közgazdasági Kar dékánja 1996-2002. Rektor helyettes 2006-2010. A MTA PAB Gazdasági és Jogtudományok Szakbizottságának tagja. Kiemelkedõ szakmai munkáságát számos hazai és nemzetközi szervezet tagjaként végezte. Szakkönyvei több kiadást is megértek. Kitüntették 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével, a Pécsi Tudományegyetem Aranygyûrûjével.
A baranyai éremgyûjtõkhöz 2010-ben csatlakozott, a pécsi vasárnapi összejöveteleken is gyakran megjelent az Osztrák-Magyar Monarchia fémpénzeit tartalmazó katalógusával és keresett elsõsorban I. Ferencz József fémpénzeibõl összeállított gyûjteménye számára valami érdekes darabot.
2016. szeptember 27-én hunyt el.
Emlékét megõrizzük!
 
Mohács, 1526 augusztus 29.
 
 
Ebben az évben volt a mohácsi csata 490. évfordulója. A mohácsi éremgyûjtõ csoport tagjai, Csorbai Ferenc, Mórocz Sándor vezetésével augusztus 12-én kiállítást rendeztek a csatára emlékezve.
A csata elõtti fõhajtások képei, újságcikkek mellett a témában egykor napvilágot látott tanulmányok, híradások, könyvek voltak láthatók.
A történelmünket oly sok szempontból meghatározó esemény jubileumára kibocsátott emlékérmek, plakettek, emlék- és dísztárgyak sokasága volt látható a bemutatón. De megtekinthettük az ütközet néhány tárgyi emlékét is, például ágyúgolyókat, lópatkókat, fegyvertöredékeket.
A szoros numizmatikához tartozik II. Lajos magyar király és Szulejmán török szultán pénzeinek bemutatása.
Korabeli fotókon a csatatéren talált tömegsírok feltárása, a régészeti ásatások képei, valamint a nemzeti emlékpark, ma már nemzeti emlékhely kialakításának fõbb állomásai is bemutatásra kerültek.
 
Éremgyûjtõ találkozó
Szeptember 4-én tartotta a mohácsi éremgyûjtõ csoport szokásos évenkénti találkozóját.
 
 

Az érdeklõdés közepesnek volt mondható. Az asztalokon minden megtalálható volt a fémpénzektõl a papírpénzekig. Az ilyen találkozókon itt is, mint máshol plakettek, érmek, képeslapok, katalógusok szerepeltek a kínálatban.
A médiákban megjelent hirdetéseknek köszönhetoen sok helyi érdeklõdõ is megjelent. Sajnos a fiatalok hiánya, mint mindenhol, szembetûnõ volt. Horvát gyûjtõbarátaink is megtiszteltek bennünket látogatásukkal.
A vendéglátás a szokásainknak megfelelõen alakult.
Úgy váltunk el vendégeinktol, hogy jövõre újra itt találkozunk.

Grünfelder Lõrinc titkár
 
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos heti találkozóhelye 2016. november 27-tõl megváltozik!
 
 
A MÉE Baranya Megyei Szervezete szokásos
heti találkozóhelye 2016. november 27-tõl
Uránvárosban lesz
a Mecsek Piccola Perla étteremben.
(Pécs, Ybl Miklós u. 2.)
A 6-os számú fõút mellett, az uránvárosi piacnál.
Az összejövetel ideje: minden vasárnap délelõtt 9.00 – 10.30-óráig.
 
Az összejövetel helye városi autóbusszal elérhetõ:
- Nendvich A.- út – Ybl Miklós u. megálló a Piccola Perla étterem elõtt:
22, 22Y, 122, 122Y, 23, 23Y, 123, 123Y, 24, 24Y számú járatokkal.

- Nendvich A.- út – Ybl Miklós u. megálló (PTE Kancellária épületénél):
25, 26, 26Y, 27, 28Y számú járatokkal.

- Mecsek Áruház megálló:
1, 2, 2A, 21, 121 számú járatokkal.

Személygépkocsival érkezõk hétvégén a PTE Kancellária épülete elõtti parkolóhelyet is használhatják.

 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2016. november 20-án
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2016. november 20-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.

Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1500,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.

Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
 
Vezetõség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán