Régebbi híradók - 182. szám
  
182. híradó
2016. szeptember 1.
XVI. évf. / 9.
 
 
 
   A 2015. évi ÉKE éremrõl
   A Kapos-völgyi kelta obulusok néhány típusa
   A MÉE 46. Vándorgyûlésérõl
   A Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ Étkezési Utalványai
 

 A Magyar Pénzverõ Zrt. 2015-ös emlékpénze


A 2015. évi ÉKE éremrõl
 
 

2015-ben ünnepeltük Róth Miksa „Császári és Királyi Üvegfestõ” születésének 150-ik évfordulóját.
Róth Miksa 1865. december 6-án született Pesten. Apja és nagyapja is az üvegmûves szakmában dolgozott, így az üvegfestés mesterségét a családi mûhelyben tanulhatta meg. Tudását Németországban, Franciaországban és Angliában fejlesztette, a mozaik készítést Olaszországban ismerte meg. Mozaikképek készítéséhez a Pécsi Zsolnay Gyár eozinmázas elemeinek felhasználásával is kísérletezett.
1885-ben megalapította „üvegfestészeti mûintézetét”.
Az üvegfestést és a mozaik készítést munkáival mûvészi szintre emelte. Kezdeti stílusa a historizmus volt, késõbb a szecesszió és az art deco és ezek ötvözetei jellemezték munkáit.
Számos hazai és külhoni elismerésben részesült. 1898-ban neki ítélték az Iparmûvészeti Állami Aranyérmet. Az 1900-as párizsi világkiállítás ezüst érmét Párka címû üvegablakáért kapta, amely alkotás bejárta az egész világot. Az 1902-es torinói és az 1904-es St. Louis-i világkiállításokon aranyéremmel ismerték el munkásságát. Évtizedeken keresztül a Magyar Iparmûvészeti Társulat alelnöke, egy rövid ideig elnöke is volt.
1944. június 14-én bekövetkezett haláláig a VII. kerület Nefelejcs u. 26. sz. házban volt a lakása és mûhelye is.
Az épületben lakó özvegye és három gyermeke a mûvész hagyatékát Erzsébetvárosnak ajándékozták, hogy szülõházukból Róth Miksa Emlékház nyílhasson, mely 1999-tõl fogadja látogatóit.

 
Az évforduló alkalmából a Magyar Pénzverõ Zrt. 10 000 Ft. címletû ezüst, és 2 000 Ft címletû CuNi emlékérmet bocsátott ki, melyeknek hátoldalára Róth Miksa arcképe került.
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 2015. évben rendezte Budapesten a 45-ik vándorgyûlését. A vándorgyûlésen a központi érmen kívül un. „kísérõ érem” is megjelenik a rendezõk kibocsátásában. A 2015. évi kísérõ érem is az üvegmûvésznek kívánt emléket állítani. Az elõoldalon Róth Miksa balra nézõ mellképe látható, a hátoldalon a már említett Párkák egyikét, Nonát (aki az emberi élet fonalát fonja) ábrázoló festett üvegablak képe látható.
A MÉE Éremkedvelõk Egylete 2015. évi érmét szintén Róth Miksa emlékének szentelte. Elõoldalán a mûvész balra nézõ mellképe látható, balra RÓTH MIKSA / 1865 – 1944 felirattal. Jobbra az érmet mintázó mûvész Katona József István mesterjegye került elhelyezésre. Az érem hátoldalán az 1910-ben készült ”A mûveltség allegóriája” címû színes üvegablakának a képe, a felsõ részben CS. ÉS KIR. UDVARI ÜVEGFESTÕ vésett szöveggel.
A 100 mm átmérõjû öntött bronzérem a peremébe ütött szám szerint 45 példányban készült.
 
 
Az érem elõoldala Székely Aladár fénykép felvétele alapján, a hátoldala az éremleírásban említett üvegablak képének felhasználásával készült.
Hágen
 
A Kapos-völgyi kelta obulusok néhány típusa
 
 
A Pécsi Dénár 173. számában már foglalkoztam Kapos-völgyi érmékkel, ismertettem a verési fázisokat. Ezúttal a legkisebb súlyú pénzt, az obulust mutatom külön be. A Göbl: OTA katalógusában ezek a pénzek 506/1-2, 507. sorszámokkal szerepelnek. Az 506/3 sorszámú téves megjelölésû, véleményem szerint Velemi típusú. Ziegaus könyvében 576. számmal szintén hoz egy Kapos-völgyi obulust. Verésük, Harald Jandrasits osztrák numizmatikus szerint, kb. Kr. e. 160 és Kr.e. 50 között történhetett. Némely típusa elõbb készülhetett, mások késõbb. Kezdetben az éremképek „teljesek” voltak (1.-4. ábra), aztán némileg egyszerûsödtek: egyre stilizáltabb lett az érmék elõlapja, de fõleg a hátlapja. Ennek részben a verõtövek elhasználódása is volt az oka. Nemsokára a hátlapon lemaradt a lovas felsõteste, a „hullámos” sisakdísz azonban megmaradt (6. ábra). Késõbb már csak a lovas lába volt látható, aztán csak a sisakdísz maradt meg, vagy az is eltûnt (8. ábra). Van olyan példány, ahol a hátlapi ló helyett egy kis „dudor” látható. Idõvel némileg csökkent a pénz súlya is, sot bélelt példány is létezik e típusból. A bélelt darab megtalálási helye ismeretlen, de valószínûleg ebben az esetben is egy Pannóniában, Magyarországon elõkerült példányról lehet szó.
(A további ábrák és típusok, terjedelmük miatt, most nem kerülnek közlésre.)
 
Köszönet Dr. Torbágyi Melinda lektorálási munkájáért és Harald Jandrasits segítségért!
Felhasznált forrásanyag: (Internet) Numismatik-Café. at, Harald Jandrasits és Leonardo: Kapostaler Kleinsilber, Kapostaler Typ, 2009. 12. 10. és 2010. 11. 11.; Göbl: OTA, 39. tábla; Ziegaus: Kelten Geld, 217. oldal.
 
1.-2. ábra Kapos-völgyi obulus Súlya 0,74, átmérõje 8.9 mm, vastagsága 1.9 mm
Lelõhely, Mohácsi-járás
 
3.- 4. ábra Kapos-völgyi obulus Súlya 0,73 gramm, átmérõje 8,9 mm, vastagsága 1,9 mm.
Lelõhely, Mohácsi – járás
 
5. – 6. ábra Kapos-völgyi obulus Súlya 0,75 gramm, átmérõje 10 mm, vastagsága 1,8mm.
Lelõhely, Siklósi-járás
 
7. - 8. ábra Kapos-völgyi obulus Súlya 0,62 gramm, átmérõje 9,5 mm, vastagsága 1,2 mm. Lelõhely, Mohácsi-járás
J.M.
 
A MÉE 46. Vándorgyûlésérõl
 
 

A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 46. Vándorgyûlését Kaposváron rendezték meg a Kaposvári Guba Sándor Egyetem székhelyén 2016. augusztus 14-tol 16-ig. A megnyitón a Vándorgyûlés egyik védnöke, Szita Károly a város polgármestere köszöntötte a megjelent éremgyûjtõket és vendégeket.
A vándorgyûlés érmét Fritz Mihály mintázta. Elõlapján a helyi Csiky Gergely Színház elõtt álló szobor, hátoldalán Somssich János gróf (1882-1931) ismert Somogy megyei numizmatikus áll, aki a Magyar Numizmatikai Társulatnak 1901-tõl tagja és válaszmányi tagja volt. Kortársai jól ismerték kiemelkedõ tallérgyûjteményét.

 
 
A helyi kísérõ érmet Delibeli József tervei alapján Rónai Attila ötvös és vésnök mintázta. Elõlapján Roboz Istvánnak, a helyi Somogy címû lap kiadójának és szerkesztõjének állít emléket. Hátoldalán a magyar aranyforintok Szent Lászlója, a dénárok Patrona Hungariae-je és az utolsó Árpád kettõs keresztes dénárja látható.
 
 
Ugyanekkor látott napvilágot a helyi szükségpénzek összefoglaló leírása Delibeli József: Somogy vármegye szükségpénzei 1919-1945 címmel, amelyet a MÉE Kaposvári Csoportja adott ki.
A 32 oldalas tanulmányban elsõként a szükségpénzeket kevésbé ismerõ olvasókat vezeti be a pénztörténet alkalmi kiadványainak fontosabb tudnivalóiba. Majd a Kaposvári Munkások Fogyasztási Szövetkezete bevásárlási jegyeit mutatja be.
Bár nem tartozik a témához, a kaposvári sajtóból megemlékezik a Pécs-Baranyai
Köztársaságról egy mai hamis felülbélyegzésû 2 K-át bemutatva. Szigetvár 1920 évi két sorozata mellett az Új Délsomogy könyvnyomda, a Kátai vendéglõ és a Takarékpénztár pénzeit látjuk. Barcsról Ádám József Korona Szálló és Gút Béla kiadványa következik. Külön részbe került még egy sor kaposvári magánkiadvány (Turul Kávéház, Új Somogy, Erzsébet kávéház) Majd ismerteti a Kaposvári 10, 50 és 100 pengõs pénztári utalványok változatait és történetüket. Ezt követik a Szigetvár Takarékpénztár 1944-es kiadványai, végül, mint különlegesség, a kaposvári koldusjegyek feltétlen említést érdemlõ, alig ismert kiadványai zárják a sort. A színes ábrák és leírások mellett, ahol levéltári, vagy sajtó híradás lehetõvé teszi a pénzek történetérõl is igyekszik képet rajzolni. Az Epilógusban szereplõ Hadirokkantak megváltási jegye inkább a befizetés nyugtájaként keletkezett. Mellékletként másolatban közzétette a kaposvári pengõ címletû Pénztári utalványokra vonatkozó iratokat, amely elsõsorban a város és a pénzintézetek megállapodásait tartalmazza.
 
 
Örömmel olvastam a gondos munkát. De talán szerencsésebb lett volna a kronológiai sorrend helyett a helységenkénti tárgyalás.
Raýman János
 
A Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ Étkezési Utalványai
 
 
A munkahelyi étkezést Magyarországon a munkavállalók több mint fele vette igénybe 1990 elõtt. Ehhez a legtöbb helyen kedvezmények is járultak. De aki nem vette igénybe az étkezést, a kedvezményre nem volt jogosult. A vállalatok az étkezési lehetõségeket fokozatosan sorra megszüntették, az étkezés biztosítására étkezési jegyeket, utalványokat adtak a munkavállalók kezébe, amelyeken hideg, vagy meleg ételt lehetett vásárolni étkeztetéssel foglalkozó cégeknél, vagy élelmiszert forgalmazó kereskedelmi vállalatoknál. Az étkezési utalványok 1992 óta jelentek meg, és a munkáltatók meghatározott összegig adómentesen adták, adhatták munkavállalóiknak. Ez az értékhatár 1992-ben havi 800 Ft volt, ami folyamatosan emelkedett.
Azóta ennek a béren kívüli juttatásnak kitalálták a kafetéria nevet. Értékhatárainak, kibocsátóinak számos változásával találkoztunk.
Mivel a Szigetvár szükségpénzeirõl írt dolgozat is szerepel a Pécsi Dénárban, azt kiegészítendõ, bemutatok ilyen étkezési utalványokat, amelyeket a Szigetvár és Vidéke ÁFÉSZ adott ki 1996-ban. Természetesen le kell szögezni, hogy ezek az értékpapírok nem szükségpénzek, hanem korlátozott feltételek között és helyen beváltható pénzhelyettesítõk.
Az utalványokat a Szigetvári ÁFÉSZ (Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet) adta ki és a helyi vállalatok vásárolták meg a nyomtatványokat munkavállalóik részére. Az általam ismert és bemutatott utalványok tényleges felhasználója a Déldunántúli Áramszolgáltató Rt Szigetvári Üzletigazgatósága volt.
Az utalványok egyoldalú nyomtatványok. Zöldesszürke foltokból álló alapnyomattal, amelyre piros színnel nyomták a szöveget. Az elnök aláírása ugyanúgy pirossal van nyomtatva. Az igénybevevõ aláírása tinta kézi aláírás és céges bélyegzõje, vagy csak a bélyegzõ. Külön sorszámozó géppel 4, vagy 5 jegyû fekete sorszámmal látták el.
Az 1997. január 31-ig beváltható utalványokat 1996-ban adták ki, akkoriban havonta a bérfizetéskor.
Címletek: 50, 100 és 200 Ft. Annyit kiegészítésül az értékcsökkenésük igazolására, hogy az 50 Ft-os utalványt 1996 decemberében már nem adták ki.
Méretük egységesen 105 x 70 mm.
Raýman János
 
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán