Régebbi híradók - 164. szám
  
164. híradó
2015. március 1.
XV. évf. / 3.
 
 
   Kétszáz éve látogatott Pécsre Richard Bright
   Hiánypótlás: a 15. Melléklap kiegészítése
   Egy érdekes kelta éremtípus
   A Dunai Vasmû 25 éves emlékérme
   Birtoklevél
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2015. március 29-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
      ÚJ melléklap
   15. melleklap - Süle Tamás és Hágen József összeállításában:
        A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola, majd Egészségügyi
        Fõiskolai Kar, végül Egészségtudományi Kar érmei és jelvényei
 


Nowotarski István: Richard Bright


Kétszáz éve látogatott Pécsre Richard Bright
 
 

Történetünk kereken két évszázaddal ezelõtt, 1815 tavaszán kezdõdött, amikor Pécsre érkezett a késõbb világhírûvé lett angol orvos, Richard Bright (*Bristol, 1789. szeptember 28. †London, 1858. december 16.). Orvosi diplomájának megszerzése után hosszabb európai tanulmányútra ment. Ennek során 1815-ben Bécsbõl indulva dunántúli körutat tett. Élményeit saját kezûleg illusztrált útleírásban örökítette meg. A 700 oldalas könyv Edinburghban, 1818-ban jelent meg.
Szigetvár felõl érkezett Pécsre. Szállása a „100 éves” fogadóban volt. Ezt írta útinaplójában: ”Ablakom egy nyílt térre nézett, melynek túlsó oldalán egy török mecset maradványai voltak a még teljesen ép minarettel, ahonnan az imám az igazhívõket imára szokta szólítani.” Saját kezû rajzán közli Pécs látképét a székesegyházzal. Leírta a város rövid történetét is. Kiemelte Klimó püspök érdemeit, különös tekintettel az általa alapított 20 000 kötetes nyilvános könyvtárra.
Pécsi tartózkodásának egyik érdekes eseménye volt, hogy felkereste az Irgalmas Rend akkor már 19 éve mûködõ kórházát is. Látogatásáról a következõket jegyezte fel: „Ezt a rendet a jámbor és jótékony mûködésére való tekintettel a kormány újító keze a többi szerzetesrendtõl eltérõen megkímélte. Itt huszonnégy ágyas kórházat tartanak fenn a szegények számára.”
Hazatérése után Bright 1820-tól a nagyhírû londoni Guy’s Hospital-ban dolgozott és gondos vizsgálatok alapján 1827-ben itt írta le a vesegyulladás kórok- és tünettanára vonatkozó korszakalkotó megfigyeléseit. Fentiek ismeretében már nem meglepõ, hogy amikor 1985-ben a vesebetegségekkel foglalkozó Nephrológus Társaság Pécsett tartotta nagygyûlését, akkor a II. sz. Belgyógyászati Klinikán – ami akkor az Irgalmas Kórház épületében mûködött - emléktáblát helyeztek el R. Bright látogatásának az emlékére a kórház földszinti folyosóján, melynek köveit minden bizonnyal az angol orvos lábai is koptatták!

 
 
A süttõi „vörösmárvány” emléktáblán látható Bright 100 mm nagyságú, öntött bronz portré érme (címlapunkon), melynek alkotója a néhai Nowotarski István. A történet befejezéséhez tartozik, hogy az Irgalmas Rend 1992-ben visszakapta pécsi ingatlanait. Az emléktábla eredeti helyén lévõ épületrészben (Széchenyi tér 5. sz.) ismét rendház lett, ezért a táblát át kellett helyezni az Irgalmasok u. 1. sz. felõl megközelíthetõ lépcsõház falára, ahonnan 2010-ben „eltûnt”. Romváry Ferenc 2014-ben megjelent „Pécs köztéri szobrai” c. könyvében, a 385. oldalon pedig az áll, hogy az emléktábla most az Akác u. 1. sz. alatt, az Immunológiai és Reumatológiai Klinikán van, de nekem ott jártamban nem sikerült megtalálnom.
 
Süle Tamás
Hiánypótlás: a 15. Melléklap kiegészítése
 
 
A közelmúltban, pontosabban 2015. február 1-jén jelent meg a Pécsi Dénár 15. Melléklapja „A pécsi központú Egészségügyi Fõiskola, majd Egészségügyi Fõiskolai Kar, végül Egészségtudományi Kar érmei és jelvényei” címmel. Az összeállításból néhány tudnivaló kimaradt, mert azok akkor még nem álltak a rendelkezésünkre.* Most az alábbiakban pótoljuk ezeket.
 
A logó szimbólumai: a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának (PTE ETK) logója - szellemesen összekombinálva – almát és egy mozgásban lévõ emberalakot jelenít meg. Az alma a tudást és az egészséget, piros színe a pozitív kisugárzást jelképezi. Az almán átívelõ emberalak fehér színû teste az életet és a tisztaságot idézi, míg kinyújtott karjai egyben az alma levelei is, a zöld szín pedig a megújulást jelenti. A négyzet alakú háttér kék színû. Az alkotás tervezõje Emõdyné Ollmann Ágnes grafikus. A megbízók céljai között szerepelt, hogy a logó dinamikus, fiatalos, könnyen megjegyezhetõ legyen és utaljon az ETK küldetésére és az egészségtudományra.
 
A grafika esetenként magában (képünkön), máskor felirattal jelenik meg, nevezetesen ilyenkor a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR szöveg veszi körül a logó négyzet alakú hátterét, míg pl. a Kar intézményeinek az épületein monokróm változatban és a PTE címerével együtt ábrázolják, amint ez a 15. Melléklap 2. oldalán látható is.
A fõigazgatói dicséret: a kitüntetés attribútuma az „üvegkerámia” plakett, melynek a mérete: 105x82 mm. (A vele kapcsolatos egyéb tudnivalók a melléklapban olvashatók.) A kitüntetett a plaketten kívül névre szóló, mappában elhelyezett oklevelet is kapott, melyet most a maga valóságában ábrán is be tudunk mutatni.
A PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védõnõi Intézet jelvénye: a színes, tûzzománc kitûzõt dr. Oláh András tervezte, kivitelezését pedig Nyékes Ilona ötvösmûvész végezte.
 
Süle Tamás és Hágen József
 
*Az újabb ismeretekért most is Buda József professzornak mondunk köszönetet!
Egy érdekes kelta éremtípus
 
 
Nemrég került a kezembe egy számomra akkor még ismeretlen, igazán szép, aprólékosan kidolgozott éremképekkel rendelkezõ kelta éremtípus. Mivel csak rövid idõ óta érdeklõdöm a kelták iránt, és ilyen jellegû kelta numizmatikai szakirodalommal sem nagyon rendelkezem, nehézséget okozott az érme azonosítása. Próbáltam az interneten kutakodni, ahol hosszas keresés után csak néhány hasonló érmet találtam, pontosan ilyen darabot egyet sem.
Végül dr. Torbágyi Melindához, a kelta érmek kiváló specialistájához fordultam segítségért. Kiderítettük, hogy ez az éremtípus az úgynevezett „eingesetzter Pferdefuss”, a „behelyezett lóláb” típushoz tartozik. Göbl: „Ostkeltischer Typenatlas” könyvében a 12. tábla 122. sorszáma alatt található meg. Michaela Kostial: „Kelten im Osten” címû kiadványában pedig a 411- 415. sorszámmal jelölik. Nevét a hátlapi vereten található ló hátsó bal lábáról kapta, melyet mintha késõbb illesztettek volna be az éremképbe. Az éremkép alapján aztán néhány katalógusban találtam is hasonló darabokat. Az érem átmérõje 16 mm, vastagsága 1,7 mm, súlya 2,79 gramm, anyaga ezüst, drachma méretû pénz. Tulajdonosa arról tájékoztatott, hogy az érme valószínûleg Baranya megye területérõl, Mohács környékérõl származhat. Egyébként ismerõsöm még régebben, egy idõs gyûjtõtõl cserével szerezte meg. Rá hivatkozva említette a következõket: valószínûnek látszik, hogy ez az érme néhány más római érmével együtt kerülhetett elõ. Ez a körülmény egy gyûjtõben azonnal kérdéseket vet fel. Bennem mindjárt két gondolat fogalmazódott meg: Vajon meddig lehetett forgalomban ez a példány? Csak tezaurálás céljából kerülhetett-e a többi közé? Az utóbbi kérdésre én „nemmel” válaszolnék. (Ez a pénz egyébként is nagyon hasonlít a római dénárokra.)
Az érme elõlapján egy jobbra nézõ, pontszemû Zeusz fej(?) látható, amelyet babérkoszorú ékesít. A fej hátulján, ahonnan a levélkoszorú indul, egy (ívelt, szalagszerû) Omega (?) jel van, melynek szárai jobbra, az órajárás 2-es száma felé mutatnak. Az arc álla alatt egy stilizált, balra nézõ madár képét vélem felfedezni. (A madár-motívum gyakran elõfordul a kelta mitológiában, de az érméken is.) A homlok elõtt számomra ismeretlen jelentésû két kicsi jel /talán torques(?) és egy vonal/ található. (A kelták nem szerették az üres felületeket, igyekeztek a teljes érmét ábrákkal kitölteni.) A fejet pontkör veszi körül. A hátlapon egy karcsú, balra tartó ló és „koszorús szívlovas” ábrázolás szerepel. (Az elnevezést erre az altípusra, változatra én adtam, mert a lovas feje egy szív alakjára hasonlít leginkább, ilyet én eddig sehol sem láttam. Ugyancsak található még egy ugyanolyan, jobbra „eldöntött szív-forma” a ló farkának tövében, mely farok két ággal indul, majd eggyé válik.) Más hasonló vereteken a „szívfej” kezdetben 2 pont formájában, talán „szemként” jelent meg. Ez „csökevényesedett” el a késõbbi pénzeken, utánzatokon vagy kopott verõtövek használatakor.
A ló szintén pontszemû, fejének elülsõ részét két különbözõ nagyságú pontvégû vonallal ábrázolták. Nyakán két vízszintes vonaldísz van. Sörénye szintén pontokból áll össze.

 
Az állat patái félkör alakúak, alsó lábszárait bal és jobb irányban alul egy-egy kis vonal egészíti ki. Az érme elõlapja engem a római császárportrékra emlékeztet, a hátlap azonban a Kapos-völgyi kelta pénzek némely típusát juttatja eszembe, de az érem az eraviskus dénárokkal is hasonlóságot mutat, elsõsorban a nagyságot és a súlyt tekintve.
E típust egyébként különbözõ méretekben (drachma, tetradrachma) súlyban is verték és anyagában bronz (billon), ezüst és bélelt (subärat) is létezik.
A kutatók a keleti kelták pénzei közé sorolják. Származási területét illetõen pedig egyesekben felvetõdött az Al - Duna-mente, Dácia központi területe, Transsylvania és Sirmium is, de gyûjtõknél a „dél-szerbiai” típus megnevezéssel is találkoztam már. A veretõ törzs vagy törzsek megnevezésére, az érme korának meghatározására én nem vállalkozom, azt rábízom a szakemberekre és a régészekre.
J.M.
 
„Behelyezett lóláb” típusú pénzek az internetrõl, különbözõ árverési katalógusokból:
 
   
 
A Dunai Vasmû 25 éves emlékérme
 
 

Az ország legnagyobb vaskohászati vállalata, a Dunai Vasmû (Sztálin Vasmû, Dunaferr) építése a lakóteleppel együtt 1950. május 2-án kezdõdött. Az elsõ nagyolvasztó 1954 elején készült el, a meleg hengermû 1960-ban, a hideg hengermû 1965-ben állt munkába. 1984-ben bevezették a Dunaferr márkanevet is, 1992-ben részvénytársasággá alakult, 2004-ben a Donbass Ipari Szövetség tulajdonába került.
A vasmû fennállásának 25 éves évfordulóját is nyilván megünnepelték, hiszen a 25 éves törzsgárda tagokat Palotás József szép érmével tüntették ki. De ez a másik, szintén a jubileumra készült érem sem Asztalos Andrásné könyvében, sem a helyi könyvtár éremgyûjteményében nem szerepel. Pedig készült ilyen érem a pécsi Zsolnay gyárban. Fürtös Györgyöt bízták meg a terv elkészítésével, munkájáról eredeti gipsz mintája tanúskodik.

 
Az egyoldalú érem közepén egy nagyméretû bemélyített 25-ös szám emlékeztet az idõ múlására. Felül DUNAI / VASMÛ felirat kiemelkedõ betûkkel a helyet jelöli meg. Alul pedig az ÉVES felirat ismét bemélyed az érembe. Mesterjegy az érmen nem található. Mérete, mivel az öntvénykészítéshez készült gipsz kúpszelet: a legkisebb átmérõje 115 mm, a legnagyobb pedig 135 mm.
A gipsz alapján egyoldalú üreges porcelán érem készült a Zsolnay gyárban 115 mm átmérõvel, amelynek súlya 123 g.
 
 
Raýman János
 
Irodalom: Asztalos Andrásné: Dunaújváros numizmatikai emlékei. Szerzoi kiadás, Dunaújváros 2011.
Birtoklevél
 
 
A harcok még folytak az ország területén, amikor a szovjet hadsereg által megszállt Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 15-én, a 600/1945. M. E. rendeletével földreformot hajtott végre. A rendeletet az Ideiglenes Nemzetgyûlés utólag, az 1945 évi VI. törvényben foglalva szentesítette. A rendeletet a földmívelésügyi miniszter irányítása alá tartozó Országos Földbirtokrendezési Tanács, a Megyei Földbirtokrendezési Tanácsok és a Községi Földigénylõ Bizottságok útján hajtották végre. A kisajátított földek kiosztásának igazolására a bemutatott, még ki nem töltött Birtoklevelet használták. A Birtoklevél egyoldalú nyomtatvány, mérete: 238 x 316 mm. A különleges, 70 év elõtti értékpapírnak indokolt a bemutatása.
Raýman János
 
 
Raýman János
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2015. március 29-én
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 
 
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2015. március 29-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.

Azok a vendégeink, akik nem tagjai a MÉE-nek, vagy a Baranya Megyei Szervezetnek egy asztal igénybevételéért 3000,- Ft támogatást fizetnek.
Tagjainknak egy asztalt 1500,- Ft támogatásért biztosítunk.
Asztalt igénylõktõl érvényes tagsági igazolvány felmutatását kérjük.

Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán