Régebbi híradók - 156. szám
  
156. híradó
2014. július 1.
XIV. évf. / 7.
 
 
   A Leonardo kiállítás érmei
   Siklósi Szalon 2014
   A nyújtott, préselt érmekrõl (15)
   Numizmatikai Nyári Egyetem
   Az 55. érembemutató
 
A Leonardo kiállítás érme

A Leonardo kiállítás érmei
 
 

A Pécsett rendezett Leonardo da Vinci kiállítás alkalmából az 5. és 6. oldalon bemutatott négy préselt érmen kívül is készültek emlékérmek.
A kiállítás két fõ helyszínén, a JPM Modern Magyar Képtár épületében és a Martyn Múzeum bejáratánál elhelyezésre került egy-egy automata, amelyekbe 600 Ft bedobását követõen egy kétoldalas éremhez juthat a látogató.

 
Az érem elõlapjának peremén kiemelkedõ keretdísz látszik, melytõl 2,5 mm-el beljebb újabb kiemelkedõ keretvonal van. A két körvonal között LEONARDO / 1452 – 1519 felirat olvasható. Középen a „Sforsa–ló” áll, melynek egyik fele metszetben látszik. Fölötte Leonardo da Vinci öregkori arcképe helyezkedik el. (lásd címlapunkon).
Az érem hátoldalán látható keretdísz megegyezik az elõoldalnál leírtakkal. A két körvonal között LEONARDO DA VINCI / PÉCS • 2014 felirat olvasható. Az érmen a Széchenyi téri Jakováli Hasszán dzsámi képe látható, balra a Szentháromság szoborral. Fölötte Leonardo Repülõ embere tölti ki a teret.
Az érem mérete Ø 32 mm, anyaga öntött fém, bronz patinával. Létezik szürke (ezüst) patinás érem is.
 
 
A kiállításon megvásárolható még egy Ø 35 mm méretû alumínium (kulcstartó) érem, melynek a felsõ része 4 mm széles és 15 mm hosszú ívelt áttöréssel készült. Az elõlapjába Ø 24 mm méretû domború mûanyag lapka került besüllyesztésre, melynek közepén Ø 12 mm-es körben a Sforza-ló látható. A ló felett a dzsámi, a székesegyház és a Hunyadi szobor körvonalának képe látszik. Körirata: LEONARDO THE RENAISSANCE GENIUS / PÉCS 2014. A hátoldala üres.
Hágen
 
Siklósi Szalon 2014
 
 
A hagyományos Siklósi Szalon ez évben is a Vár emeleti termeiben nyílott meg június 13-án. A kiállítást – immáron huszonnegyedik alkalommal – Angyal Mária rendezte. A megnyitóbeszédet P. Szabó Ernõ mûvészettörténész tartotta. Idén a kiállító mûvészeknek a „természet” témakörbõl kellett mûveiket elkészíteni, illetve kiválasztani. A négy teremben elhelyezett alkotásokat végignézve zömében festményeket láthatunk, de néhány kisplasztika és szobor is van, míg érmeket sajnos mindössze egy mûvész hozott a tárlatra. A kiállítók között természetesen Baranyából több mûvészt találunk, de jöttek Budapestrõl és az ország más városaiból is szép számmal. Szûkebb pátriánkból, Pécsrõl – a teljesség igénye nélkül - néhány ismertebb név a résztvevõk közül: Pinczehelyi Sándor, Pandur József, Trischler Ferenc.
A „Természet” téma sokféle asszociációra adhat alkalmat, de ezzel többen nem nagyon éltek, sõt volt olyan alkotás is – pl. az „Önarckép” címû -, ami egyáltalán nem passzolt a megadott témához. A képek közül – mint laikus szemlélõnek - Kovács Ferenc „Nyár” c. hangulatos és üde akvarellje tetszett a legjobban. A kisplasztikák közül a márványból faragott „Síró angyal” (Seregi József), valamint a bronz és az üveg kombinációjából létrehozott „A csoda” c. (Szórádi Zsigmond) alkotás ragadta meg leginkább e sorok írójának a figyelmét.
 
 
Az érmekrõl részletesebben is beszámolunk, már csak azért is, mert sajnálatos módon csupán öt darab látható belõlük. A megadott tematikát szem elõtt tartva Kubászova Tamara a következõ érmeit állította ki: „Energiaforrás: Nap”, „Energiaforrás: Szél”, „Vihar a Balaton felett”, „Univerzum” és „Vigyázzunk a természetre”. Az öt alkotás közül talán a legszellemesebb kompozíció a szél jegyében fogant medálon látható, mert igen jó „ellenpont” a szerényen meghúzódó, szép kis öreg templom és a hivalkodóan karcsú, a teret uraló, egészen a felhõkig nyúló szélkerekek együttese. A napenergiát pedig jól szimbolizálja a napraforgó virágok és a napelem együttese E két medált képeinken mutatjuk be. Aki a fentieket a valóságban is látni szeretné, az szeptember 30-ig tekintheti meg a Siklósi Szalont.
Süle Tamás
A nyújtott, préselt érmekrõl (15)
 
 
2014. április 15. és szeptember 30-a között látogatható az a három pécsi helyszínen rendezett kiállítás, amely Leonardo da Vinci tanulmányait, muködõképes korhû modelljeit (melyek nagy része fából készült) mutatja be az érdeklõdõknek. A kiállításokon számos rajz, kézirat, valamint modern korunk technikája, a multimédia keltik életre a reneszánsz polihisztor alkotásait. (Leonardo az itáliai Anchianó-ban született 1452. április 15-én, elhunyt a francia Clos Lucé-ban 1519. május 2-án.)
Az elsõ helyszínen, a Széchenyi tér déli oldalán került felállításra a mûvész által megálmodott kolosszus mása, a 8,5 m magas Sforza – ló, amelyet Leonardo eredetileg Francesco Sforzának, Milánó hercegének tervezett. A mûvész a példátlanul összetett terv minden apró részletét kidolgozta, foglalkozott a ló tökéletes arányaival és a beállításnak megfelelõ izomszerkezet meghatározásával is. A kiállított alkotás mûgyantából készült, súlya 13 tonna, stabilitásának fokozására a talapzatába kb. 8000 liter vizet töltöttek be.
A ló közelében található az a présgép, amelyen a kiállítás alkalmára készült érmek sajtolhatók.
Az elsõ érmen a Sforza – ló képe látható, mögötte a dzsámi kisé elnagyolt képe. A ló alatt PÉCS 2014 felirat látható. Körben a szokásos díszítés, az érem megfogására szolgáló ívelt vonal és körben a pettyek. Mérete: 22x31 mm.
A kiállítás fõ helyszíne a JPM Modern Magyar Képtár (Papnevelde u. 5.) épülete. Itt látható többek között a mûvész egyik leghíresebb rajza, a „Vitruvius – tanulmány”. Ez egy vázlat, amely az emberi test méretarányait volt hivatva felmérni és elemezni Vitruvius nyomán. Ezt ábrázolja a második érem.
Marcus Vitruvius Pollio az elsõ században élt építész fõ mûvében, a De architectura címûépítészeti tanulmánykötetében ír az emberi test harmóniájáról, az arányokról:
”-4 ujj tesz ki 1 tenyeret, és 4 tenyér tesz ki 1 lábat, 6 tenyér tesz ki 1 könyököt; 4 könyök teszi ki egy ember magasságát. Ezen túl 4 könyök tesz ki egy lépést, és 24 tenyér tesz ki egy embert. Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétõl az álla hegyéig terjedõ szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétõl a feje tetejéig terjedõ szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétõl a haja tövéig egyhetede az egész embernek. A könyöktõl az ujjhegyig az egyötöde az embernek; és a könyöktõl a hónalj hajlatáig egynyolcada az embernek. A teljes kézfej az egytizede az embernek. Az áll hegyétõl az orrig, illetve a hajtõtõl a szemöldökig terjedõ távolsága egyforma, s a fülhöz hasonlóan az arc egyharmada. Ha akkora terpeszbe állunk, hogy a magasságunk 1/14 részével csökkenjen, és felemeljük a kezünket, amíg a középsõ ujjunk egy szintbe nem kerül a fejtetõnkkel, akkor a kinyújtott végtagok középpontja a köldök lesz, míg a lábak közötti tér egyenlõszárú háromszöget alkot.”
A kiállításon a tanulmány multimédiás feldolgozása is látható, amely látványosan mutatja be a fent leírtakat.
A következõ préselt érmen a Vitruvius – tanulmány látható, alatta VITRUVIUS felirattal. A körben látható díszítés megegyezik az elõzõ éremével. Mérete: 22 x 31 mm.
 
 
A kiállítás harmadik helyszíne a JPM Martyn Múzeum (Káptalan u. 4.). Itt látható a Leonardó tervei álapján életre kelt autó modellje, amelyet a világ elsõ önmuködõ jármûvének tartanak. Leonardo egyik legnagyobb vágya a repülés, felemelkedni a földrõl és hosszabb ideig fenn is maradni. Több repülõ szerkezetének a terve ismert, amelyeket a nyers emberi erõvel mûködtetett volna. Egy ilyen szerkezet méretarányos modellje szerepel a kiállításon és a préselt érmek következõ darabján is. A fekvõ érmen a repülõ szerkezet képe, jobbra fent LEONARDO / DA VINCI, bal oldalon Flying machine felirat olvasható. A kördíszítés az elõzõ érmekével megegyezõ. Mérete: 32 x 22 mm.
 
 
A negyedik érem, Leonardo öregkori arcképeként ismer rajz alapján készült. Az érmen az ekkor hatvanhárom éves mûvész szakállas arcképe látható. A présgépen szereplõ rajz szerint az érmen LEONARDO DA VINCI feliratnak is szerepelnie kellene, azonban ez az elkészült éremrõl lemaradt.* Az ok a gép nem egészen tökéletes mûködése és beállítása is lehet (hiába, nem Leonardo da Vinci volt a présgép tervezõje…). Mérete csak 22 x 27 mm, tehát 5 mm-el kisebb a gép által készíthetõ többinél.
Hágen
*Szerzõ a portréérmet újra megkísérelte elkészíteni, azonban az eredmény ugyanaz a felirat nélküli érempéldány lett.
Numizmatikai Nyári Egyetem
 
Ez évben Dunaújvárosban rendezték június 13-14-15-én a XXVI. Numizmatikai Nyári Egyetemet, amely Hóman Bálintról, az egyik, talán legnagyobb magyar numizmatikusról kapta a nevét.
A három napos rendezvény teljes programját a Pécsi Dénár elõzõ, májusi számában közöltük.
A dunaújvárosi Intercisa Múzeumban Farkas Lajos múzeumigazgató köszöntötte a Nyári Egyetem résztvevõit Dunaújváros polgármestere és a Múzeum nevében, majd dr. Török Pál a MÉE elnöke mondta el megnyitó beszédét.
Ezt követõen a szépen rendezett, érdekes és sokszínû római anyaggal jócskán megtöltött Múzeumot mutatták be a múzeum munkatársai, amelynek döntõ többsége a Dunai Vasmû és az új város létesítése során került elõ. A Múzeum különtermében Berán Lajos kiváló magyar éremmûvész érmeibõl, plakettjeibõl és személyes hagyatékából összeállított páratlan kiállítást nézhettek meg a látogatók. A kiállítást Paddi Attila helyi éremgyûjtõ rendezte, kiemelkedõen gazdag magángyûjteményébõl. Ezek mellett több tárlóban a mûvész életútját követhették a nézõk a Múzeum gyûjteményébõl válogatott személyes iratok, fényképek és rajzok segítségével.
Az elõadások közül pécsi vonatkozásai miatt megemlítjük dr. Süle Tamás elõadását Palotás József pécsi szobrászmûvész dunaújvárosi és pécsi munkásságáról. Valamint Mednyánszky Miklós bányamérnök elõadását a Magyarországi bányász-kohász érmekrõl, amelyben szintén néhány pécsi is felbukkant.
 
 
A Nyári Egyetem résztvevõinek most is szép, Hóman Bálint arcképét viselõ emlékérem készült Szabó Géza mûhelyében, a Szegedi Éremverdében. Érdekessége, hogy a hátoldali éremkép elmaradt, de a babérágakkal díszített lapra a résztvevõk nevét vésték be. Ezzel az érem is szinte egyedi darabbá válva, személyes emlékké emelkedett.
A rendezvényrõl nyugodtan kijelenthetjük, hogy jól megszervezték, gördülékenyen levezették. Kényelmes volt, hogy a szállások, az elõadások és az étkezés helyszínei közel estek egymáshoz.
A résztvevõk érdekes elõadások új ismereteivel, felújított és új barátságok keletkezésével is gazdagodva térhettek haza.
Raýman János
 
Török Pál megnyitja a Nyári Egyetemet.
Balról Paddi Attila, kissé takarva Asztalos Andrásné, Török Pál és Farkas Lajos
 
Érdeklõdõk a Berán Lajos kiállításon
         Az 55. érembemutató
 
 
A Villányi Mûvelõdési Ház igazgatója, Czinczár Attila 2014. június 11-ére meghívta Iványi István éremgyûjtõt a Villányi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskolába, hogy alkalmi kiállítást rendezzen és elõadást tartson a tanulóknak.
A gyûjtõtárs elmondása szerint ez az 55. alkalom, hogy ilyen jellegû feladatot vállalt, vagyis iskolákban és egyéb intézményekben népszerûsíti a gyûjtést, próbálja felkelteni az ifjúság és az érdeklõdõk figyelmét a történelem megismerésére, a honismeretre, a régi és ugyanúgy a mai mûvészeti - és egyéb tárgyak megbecsülésére. Az iskolának az évforduló alkalmából két bronz plakettet nyújtott át ajándékba. A bemutató elõtt még beszélt a Dózsa-féle parasztháborúról, mely éppen ötszáz évvel ezelõtt volt, és az Elsõ Világháborúról, ami éppen 100 évvel ezelõtt tört ki. Bemutatta az ezekhez kapcsolódó érmeket, plaketteket, képekkel illusztrálta az elmondottakat. A tanulók, különösen a kisebbek, élénk érdeklõdést mutattak a három tárlóban elhelyezett és rendszerezett érmek iránt. Remélhetõen lesz majd közöttük néhány olyan tanuló is, aki kedvet kap az ilyen tárgyak gyûjtésére. A vendéget az intézményvezetõ-helyettes, Michelisz József fogadta. Iványi István vendégkönyvébe elismerõ szavakkal köszönte meg a gyûjtõtársnak, hogy idõs kora ellenére, még aktív szerepet vállal az ifjúság nevelésében, a numizmatika – és az éremgyûjtés megszerettetésében.
J. M.
Iványi István és a hallgatósága
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán