Régebbi híradók - 153. szám
  
153. híradó
2014. április 1.
XIV. évf. / 4.
 
 
   Egy érdekes sportéremrõl
   PEAC kard: egy érdekes sportjelvény
   Sétatéri esték - Pécs
   Numizmatikai és Filatéliai Találkozó Pécsett
   Új könyv
        Andreas Schikora: Die 2-€-Gedenkmünzen Europas 2004-2011.
   Éremkiállítás a „kis Polláck”-ban
   Gergely Tibor köszöntése
 
      ÚJ melléklap
   11. melléklap - Raýman János összeállításában:
        Máriagyûdi emlékérmek és kegyérmek
 
A kisebbik sportérem

Egy érdekes sportéremrõl
 
 
Az alábbiakban bemutatunk egy szokatlan sportérmet. A szokatlanságát az adja, hogy a sportolók nem a szokásos délceg daliák, hanem inkább megfáradt futók benyomását keltik, kicsit talán nagyobbra sikerült fejükkel.
A sportérmet a Pécsett állomásozó 4. vegyesdandár használta, mert a hátoldalára 4. vdd. beütés került.
Hátoldalára szép babérlevelekbõl álló, felül csaknem záródó koszorú került. A koszorúba tetszõleges bevéséssel utalhattak a sportsikerre.
Az éremnek két méretváltozatát ismerjük. A kisebb 32,5 mm, a nagyobb 45 mm átmérõjû. A kisebb éremnek kék-sárga háromszögû szalagja van. (Lásd a címlapon.) A nagyobb éremhez nincsen szalag, de a hátoldalán található a bevésés.
A kisebb érem jelzés nélküli. A nagyobb érem jobb oldalán tökéletesen olvasható GÁL mesterjegy található.
Sajnos az érem készítõjére nézve a mesterjegy nem ad elegendõ felvilágosítást, mert a Gosztonyi-Mészáros féle »Magyar és magyar vonatkozású érmek mesterjegyei« címû munkában nem található. Megkockáztatom, hogy elsõsorban azért, mert nem rendszeresen foglalkoztatott szobrász, vagy éremmûvész lehetett, aki mintázta.
Az „Arkanzas” a harmincas években megszámlálhatatlan sportérmet adott ki, de ez az érem, ilyen fáradt figurákkal a katalógusukban nem szerepel, és a Scheid G. A. katalógusában sem.
A vésett feliratból csak a kora határozható meg. A 4. vegyesdandár az 1921. évi t. c. alapján 1922. május 1-tõl szervezett Magyar kir. Honvédség hét vegyesdandárjából a 4-es számú, amelynek telephelye és parancsnoksága Pécsett volt. Itt állomásozott a dandár 8. gyalogezredének mindhárom zászlóalja, egy huszárszázada és tüzér osztálya 2 üteggel. (A 7. gyalogezred két zászlóalja Kaposváron, egy Baján volt elhelyezve.) Ebben a szervezetben voltak 1940-ig.
Tehát az érem valószínûleg 1922 és 1940 között került használatba vételre és úgy véljük, kibocsátásra is.
Raýman János
 
 
PEAC kard: egy érdekes sportjelvény
 
 
 
A közelmúltban Vermes István orvos kolléga, Steinmetz Endre veje keresett meg és apósa hagyatékából származó sportérmekkel és versenydíjakkal ajándékozott meg, melyekért ezúton is köszönetemet nyilvánítom! Az itt bemutatott jelvény is ebbõl a kollekcióból való.
Steinmetz Endre (*Pécs, 1902. dec. 1. - †Pécs, 1968. jún. 15.) szemész orvos 1932-ben kapott diplomát a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem Orvosi Karán. Ezt követõen 1938-ig a Szemészeti Klinikán dolgozott, majd a rendelõintézetben lett fõorvos. 1950-ben kormánybiztosként az államosított Irgalmas Kórházat igazgatta néhány hónapig, késõbb pedig az 1956-ban alapított Megyei Kórház elsõ igazgatója lett, amely tisztséget 1968-ig töltötte be.
Fiatal kora óta sportolt, nevezetesen a vívást gyakorolta, amely sportágban komoly eredményekkel büszkélkedhetett. A PEAC (Pécsi Egyetemi Atlétikai Club) 1926-ban megalakult vívó szakosztályának tagjaként sok versenyt nyert. A Pécs Lexikon (kiadta 2010-ben a Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft.) Schmidt Pál által jegyzett Steinmetz Endre szócikkében egyebek mellett ezeket olvashatjuk: „Sokszoros DNy-i, kerületi és fõiskolai kard- és torvívóbajnok, sportvezetõ, 1932-tõl a pécsi egyetemisták sportéletének irányítója, 1958-tól a PEAC örökös díszelnöke.”
A képeinken látható kitûzõ jelvény fémbõl készült, 40 mm hosszú, hátulján „biztósítótû” található. A penge egyenes folytatását képezõ, rovátkolt markolat és a védõkosár D betût formáz, ezekbõl következõen a jelvény vívó kardot ábrázol, ugyanis a tõr és a párbajtor védõkosara homorú félgömb formájú. A markolat alatt szabálytalan elrendezésben P, E, A és C betûket erõsítettek a pengére. Ezt a „kalligrafikus” PEAC ábrázolást nagyított képen is bemutatjuk. A jelvényt vélhetõen a vívó szakosztály tagjai viselték, így Steinmetz Endre kabáthajtókáján is biztosan látható volt, akár versenyzõ, akár sportvezetõ korában. Sajnos az érdekes és kecses kis kituzõ készítésének idejét nem ismerjük.

Süle Tamás
 
Sétatéri esték - Pécs
 
 
Szép számú hallgatóság elõtt, a Civil Közösségek Házában 2014. február 27-én tartotta meg Raýman János gyûjtõtársunk a „Pécs szerepe a magyar pénztörténetben, az Anjouktól napjainkig ” címû elõadását.
A pénztörténet bevezetéseként hallhattunk arról, hogy 1968-ban Nagyharsány Szársomlyón (Harsányi hegy Kopaszka részén) mintegy 70 db ezüst és 4 db aranyérem került elõ, köztük a lancea regis feliratú veretekkel. A leletmentést Kiss Attila, a Janus Pannonius Múzeum régésze végezte. A továbbiakban megismerhettük a XIV. századi pénzverõ kamarák mûködési területét, amely az 1308-1382 közötti idõszakra vonatkozott. A kamaraispánok felsorolása után eljutottunk a mesztegnyei (ma Mesztegnyõ, Somogy megyei község) Szerecsen Jakab nevéhez, aki pécsi-szerémi kamaraispán volt.
Több szerecsenfejes ezüst dénár is bemutatásra került, amelyek egyik oldala azonos, míg a másikon a kereszt mellett különbözõ verdejelek szerepelnek. Itt jegyezte meg az elõadó, hogy a szerecsenfejes dénár lett a Pécsi Dénár kiadvány címlapjának emblémája, és szerepel Török János Pécs 1986-os emlékérmén is.
A továbbiakban, egy nagy lépéssel az elmúlt század elejére ugrottunk és máris Pécs szerb megszállásának idejére érkeztünk. Sokfajta, a szerbek által felülbélyegzett koronás került bemutatásra. A megszállás alatt a pécsiek pénzhiánnyal küszködtek és így megszülettek az elsõ pécsi papírpénzek, amelyekkel megmentették a város gazdaságát az összeomlástól. Az egyik papírpénz az 5 koronás, Gebauer Ernõ „Adél” jeligével tervezett 100 koronásának átalakításával készült. A szükségpénzek után megismerkedhettünk bárcákkal, majd a koldusjegyekkel, amelyek mind Pécsett kerültek kiadásra. Egy újabb nagyobb lépést téve az 1980-as évekre, találkozhattunk az úgynevezett étkezési, vásárlási utalványokkal. Aztán még egy lépéssel tovább haladva, eljutottunk napjainkig, amikor is az elõadó bemutatta a kedvezmény jegyekkel, kuponokkal és nem utolsó sorban a helyi pénzekkel kapcsolatos képeit. Trebbin Ágost sorozatszerkesztõ megköszönte a hallgatóságnak a részvételt és ígéretet tett arra, hogy ebben a témában, mármint a numizmatikában, tekintettel a nagy érdeklõdésre, további elõadókat fog felkérni és elõadást szervezni.
 
 
Kvéder László
Numizmatikai és Filatéliai Találkozó Pécsett
 
 
Kissé csípos, de igazi tavaszias idõre ébredt a város 2014. március 30-án, vasárnap reggel. Ugyanezen a napon „loptak” el az éjszakánkból egy órát, a nyári idõszámítás bevezetése miatt, de ez sem akadályozta meg azt a sok éremgyûjtõt, akik eljöttek a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Baranya Megyei Szervezete által, az éves tervének megfeleloen megrendezett Numizmatikai és Filatéliai találkozóra. Az immáron sokadik alkalommal megrendezésre kerülõ összejövetelre a baranyai gyûjtõkön kívül más megyébõl, a fõvárosból és a szomszédos országokból is érkeztek gyûjtõk, érdeklõdõk. Mi sem bizonyítja jobban, hogy, a mintegy 300-350 fot számláló gyûjtõnek a Zsolnay terem mellett a Fókusz termet is be kellett rendezni asztalokkal és így mintegy 65 asztalnál folytathatták az adás-vételt, cseréket. Ez a megoldás egy kissé megbontotta az egységet, de különösebben nem zavarta a résztvevõket. A kamarai parkoló is kevésnek bizonyult, ezért a környezõ utcákat is ellepte a sok parkoló autó. Az asztalokon találkozhattunk érmekkel, pénzekkel, kitüntetésekkel, jelvényekkel illetve egyéb régi tárgyakkal, de szép számmal volt numizmatikai szakirodalom is. Mivel filatéliai találkozónak is lett hirdetve a rendezvény, úgy gondoltuk, hogy sok bélyeggyûjtõvel is fogunk találkozni. Nos, nem igazán voltak jelen kimondott bélyeggyûjtõk, inkább az éremgyûjtõknél lehetett fellelni képeslapokat, leveleket, bélyegeket, albumokat. Újabban a kártya naptárak is megjelentek, hozzáteszem újra, mivel régebben szép számmal voltak azok, akik gyûjtötték ezeket a mutatós kis kártyákat.
 
 
Az idõ teltével ugyan csappant a létszám, de sokan kitartottak a zárásig, remélve, hogy még sikerül egy jó cserét, vagy vételt lebonyolítani. Az összejövetel egész ideje alatt mûködött a büfé, amely biztosította a cserében „megfáradt” gyûjtõknek a szendvicset és nem utolsó sorban az italt, hiszen minden egyes üzletet a régi szokásnak megfelelõen áldomással lehetett szentesíteni. Úgy érezzük, nem hiába jöttek el hozzánk a gyûjtõtársak, hiszen egy kellemes, vidám, jól sikerült találkozó emlékével térhettek haza.
Kvéder László
 
Andreas Schikora: Die 2-€-Gedenkmünzen Europas 2004-2011. Staatlichen Münzen Berlin. 2012. 82 oldal
Érdekes könyvet adott ki a Berlini pénzverde, amelyben 2004 és 2011 júniusa között forgalomba hozott 2 euró címletû emlékpénzek u.n. nemzeti oldalait mutatja be.
Minden oldalon egy megnagyított éremkép látható kék alapon, plasztikusnak kevésbé mondható ábrákon, amelyek inkább megerõsített kontúrvonalú rajzokra emlékeztetnek. Az éremkép alatt közvetlenül az érmék fõbb adatai vannak felsorolva: a kibocsátás pontos idõpontja, a kiadott pénzérmék mennyisége (100 000-tol 30 millióig), a pénzverés helye, verdejel, vagy mesterjegy.
Majd a maradék 6-8 sorban az érmére vonatkozó fontosabb tudnivalók olvashatók.
A kék háttér az érmeknél, a kék szín a szövegkiemelésre, a kékben fehér feliratok, aligha a jobb megértés biztosítására, inkább a feltûnni akaró dekorációra alkalmasak.
Érdekes a témaválasztás az egyes országoknál. A görög pénzeken kizárólag az olimpiára kívánták felhívni a figyelmet. A luxemburgi érmeken az ábrák egytõl egyig a nagyhercegi család arcképeinél ragadtak le. San Marino a pénzein ismertebb olasz személyiségek arcképével keres vevõt a 2 eurósnak. Vatikán érmeinél nagyobb a választék. Épületek, egyházi személyek mellett megcsodálhatjuk a svájci gárda díszöltözetét is. A nemetek valamennyi emlékérmen egy szép régi épületet mutatnak be.
A kis országok egy része minden évben adott ki emlékérmet. Finnország, Luxemburg, San Marino és Vatikán 8-8 emlékéremmel szerepel a gyûjteményben. A nagyobb országoknak úgy látszik ez a befektetés kevésbé volt fontos. Igaz, Ausztria is csak egyetlen érmét bocsátott ki.
Az egyre növekvõ euró gyûjtõk számára fontos ismereteket tartalmaz a könyv.
 
Raýman János
 
 
Éremkiállítás a „kis Polláck”-ban
 
 
Március 12-én a pécsi Polláck Mihály Mûszaki Szakiskola és Kollégium (Batthyány u. 1-3.) adott otthont Iványi István immár 52-ik alkalommal megrendezésre kerülõ önálló éremkiállításának.
A kiállítás megrendezésének az volt az apropója, hogy Iványi István 55 éve végzett az iskola jogelõdjében, a MÜM. 506. Ipari Tan. Intézet „F” osztályában, mint kõmûves szakmunkás. A szakmunkásképzõ a mára már lebontásra került Lakics laktanya (Szigeti út 35.) épületében mûködött néhány évig.
A három tárlóban és az asztalokon 322 érem került kiállításra és bemutatásra, melyek nagy része Ø 42,5 mm méretû, vert bronz és ezüst érem. A kiállított érmek a magyar történelem keresztmetszetét jelentik, bemutatják a honfoglaló vezéreket, nagy magyar királyokat, az erdélyi fejedelmeket, az aradi vértanúkat és az 1990 utáni magyarországi történéseket.
A kiállítás csak egy napon, március 12-én tanítási idõben volt látható. A kiállító minden óraközi szünetben más és más osztályoknak mutathatta be gyûjteményét egy rendhagyó történelemóra keretében.
Hágen
 
 
 
Gergely Tibor köszöntése
 
 
A Pécsi dénár 150-ik számát ez év januárjában vehette kezébe az olvasó. Erre az alkalomra a szerkesztõk egy bronz emlékérmet készíttettek. (Lásd: Pécsi Dénár, 150. sz., 2014. január 1. Ábrája a címlapján látható.)
A 2014. március 30-ai Numizmatikai és Filatéliai találkozónkon az érem egy példányát a Pécsi Dénár szerkesztõi Gergely Tibornak adták át, megköszönve a lapnak írt cikkeit eddig ismeretlen érmekrõl, vagy jelvényekrõl és gyûjtõtársai írásaihoz nyújtott rendszeres segítségét, egy-egy téma feldolgozásához gyûjteménye anyagának közlésre történõ átengedésével.
 
A képen balról-jobbra: Dr. Süle Tamás, Gergely Tibor és Raýman János
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán