Régebbi híradók - 150. szám
  
150. híradó
2014. január 1.
XIV. évf. / 1.
 
 
   Köszöntõ
   A Pécsi Dénár érmei
   A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében (1-150. szám)
   Tisztelt Olvasó!
   Olvasóink kérték, mi teljesítettük
   Szerkesztõi üzenet
 
Kubászova Tamara: Pécsi Dénár 150

Köszöntõ
 
 
Százötvenedik számához érkezett a Pécsi Dénár, a baranyai éremgyûjtõk híradója. A szerény alcím még csak nem is sejteti, hogy ez a kicsi, havonta megjelenõ kiadvány milyen értékes tartalmat takar, és nem csupán pontosan és naprakészen tájékoztat, hanem egyben a Baranyához kapcsolódó numizmatikai emlékek valóságos kincsestára is.
Induláskor, a 2001. augusztus 2-án megjelent elsõ szám Beköszöntõjében a Vezetõség szerényen, még csupán „évenként, a szükséges 4-5 alkalomhoz igazított idopontban„ történõ megjelenést tervezett, de már ekkor célul tûzték ki, hogy az egyesületi élet fontosabb hírein kívül a baranyai numizmatikai érdekességeknek is helyt adjanak.
Így a régió éremgyûjtõi immár közel 13 év óta elsõ kézbõl kaphatnak beszámolót a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete, a Magyar Numizmatikai Társulat, a Magyar Orvostörténelmi Társaság Numizmatikai Szakosztályának fontosabb eseményeirõl, elõadásairól, kiállításairól. A felsorolt intézmények kiadványairól szóló recenziók mellett megismerkedhetnek az itthon és külföldön megjelenõ numizmatikai szakkönyvekkel, és információt szerezhetnek a Magyar Nemzeti Bank emlékpénz-kibocsátási programjairól. Természetesen nem maradhatnak ki a baranyai évfordulókról, eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló rendszeres tudósítások, ahogy az elhunyt gyûjtõtársak személyes hangú nekrológjai sem.
Kedves ötlet, hogy a karácsonyi és újévi jókívánságok mellé többnyire egy-egy pécsi éremmûvész – témához kapcsolódó – érme az illusztráció. És már el is jutottunk ezzel a Baranyában élt, vagy ma élõ mûvészeknek és érmeiknek széleskörû megismertetéséhez. Érdekes adatokat tudhatunk meg ezenkívül – szinte minden számban – az itt tartott országos kiállítások, konferenciák érmeirõl, az iskolai és sportjelvényekrõl, a helyi szükségpénzekrõl, részvényekrõl és részjegyekrõl. Ez az oka annak, hogy keresik és szívesen olvassák a gyûjtõk – közöttük jómagam is – a Pécsi Dénárt az egész országban.
Tudom, hogy ezek a kis füzetek nem önmaguktól állnak össze, hanem sikerük mögött a szerkesztõk és a csoport tagjainak elkötelezett, kemény munkája rejlik. Kívánom, hogy energiájuk, töretlen lelkesedésük még sokáig megmaradjon!
Dr. Török Pál
elnök
Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
 
A Pécsi Dénár érmei
 
 
 
1. A Magyar Numizmatikai Társulat 1968-ban alapította a Szentgáli Károly jutalomérmet. Az öntött bronzérmet Solymári Walkó László alkotta. Huszonöt év után felújították a Szentgáli érmet. Az új ugyancsak öntött bronzérmet Vadász György készítette. Az 1994 óta adományozott érembõl évente legfeljebb hármat adnak ki. 2005-ben a jutalomérmet a Pécsi Dénár kapta a „Magyar Numizmatikai Társulat érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységéért.”
A rangos kitüntetés névadója, Szentgáli Károly (1879-1945) pedagógus volt. A Numizmatikai Társulatba 1907-ben lépett be. Nevéhez fûzõdik „Az Érem” címû numizmatikai folyóirat megalapítása, melyet 1922-tõl 1942-ig szerkesztett. 1921-ben a Társulat tiszteletbeli tagjává választották.
(Az érem részletesebb történetét lásd: Pécsi Dénár 2005. március 1. V. évf. / 3. 44. szám)
 
 
2. A Pécsi Dénár emlékérme. A Baranya megyei éremgyûjtõk 1986-ban tagsági érem kibocsátását tervezték és Török János (1932-1996) pécsi mûvészt kérték fel a mintázására. Az elõlaphoz vázlatot is adtak, amelyen egy szerecsenfejes dénárt tartó kéz látható. A mûvész megmintázta az elõlapot, de a zsûri nem találta megfelelõnek. Az eredeti terv szerint elkészült gipsztányért esetleges késõbbi felhasználásra a mûvész a megrendelõknek ajándékozta. Mivel a szerecsenfejes dénár adta az ötletet a Pécsi Dénár címéhez, a lap 100. számának megjelenése alkalmára a szerkesztõk magánkiadásaként újra öntették, törölve az 1986-os évszámot. Hátoldalán a bevésett felirat a Pécsi Dénár jubileumi számára utal és az adományozott nevét olvashatjuk rajta.
(Az érem részletesebb történetét lásd: Pécsi Dénár 2009. nov. 1. IX. évf. / 11. 100. szám.)
 
3. Jubileumi érem. A Pécsi Dénár 150. számának megjelenése alkalmából a szerkesztõk felkérték Kubászova Tamara szobrászmûvészt, hogy készítsen egy érmet, amely maradandó emléket állít a baranyai éremgyûjtõk 2001 óta, havonta megjelenõ lapjának.
A mûvész a nem könnyû feladatot úgy oldotta meg, hogy az éremmezõ felsõ kétharmadában a távlati ábrázolás szabályainak megfelelõen, Pécsi Dénár címlapok sokaságát helyezte el, melyeken éppen csak képletesen jelezte a fejlécet és az ábrákat. A legelöl látható, ezért a legnagyobb lapon a 150-es szám és a mögötte elhelyezett babérág az ünnepi alkalmat jelzi. A címlapunkon látható, 92 mm átmérõjû, egyoldalas öntött bronzérem alsó körívén olvasható PÉCSI DÉNÁR felirat és a 2014 évszám a lapot nevesíti, illetve a 150. szám megjelenésnek évét tudatja. Az alkotó KT mesterjegye jobb oldalt található.
   
A Pécsi Dénár a tények és a számok tükrében (1-150. szám)
 
 
A baranyai éremgyûjtõk numizmatikai folyóirata, a Pécsi Dénár elõször 2001. augusztus 2-án jelent meg. Az elsõ szám címlapján a „Beköszöntõ”-t olvashattuk, melyben – egyebek mellett – ez állt: „Az egyesületi élet fontosabb hírein kívül, ha elegendõ hely áll rendelkezésre, a baranyai numizmatikai érdekességeknek is szeretnénk helyet biztosítani.” Nos, maradt hely a Pécs városával és Baranya megyével kapcsolatos éremtani és egyéb, határterületi témák számára, amire bizonyság az, hogy a havi rendszerességgel nyolc oldalon, A/5 méretben megjelenõ lap eddigi százötven számában 1200 oldalon 56 szerzõtõl 801 írás látott napvilágot. Az egyesületi híreken túl – a teljesség igénye nélkül – a következõ témákról olvashattunk az évek folyamán: ókori, régi és mai pénzekrõl, pénzleletekrõl, érmekrõl, plakettekrõl, papír-, szükség- és fantáziapénzekrõl, részvényekrõl, téglajegyekrõl, jelvényekrõl, kitüntetésekrõl, fibulákról, bárcákról, botveretekrõl, címerekrõl, pecsétekrõl, pénzhamisításokról. Érem- és pénzverdékrõl, verõtövekrõl, bronzöntõ mûhelyekrõl. Szobrász- és éremmûvészekrõl, grafikus- és festõmûvészekrõl, ötvös mesterekrõl, híres írókról, zenészekrõl, tudósokról, sõt védõszentekrõl is. Továbbá numizmatikai kiállításokról, könyvekrõl, folyóiratokról, gyûjtõkrõl és gyûjteményekrõl, éremgyûjtõ rendezvényekrõl, numizmatikai témájú elõadásokról, serlegvacsorákról, emléktábla avatásról. Múzeumokról, levéltárakról, iskolákról, egyetemekrõl. Egyesületekrõl és társulatokról, mint pl. a MÉE, a Numizmatikai Társulat, a MOT Numizmatikai Szakosztálya. De, sajnos nekrológok is szerepeltek az írások között! Természetesen sok ábra szemléltette a leírtakat. A havi lapszámokon kívül eddig összesen tizenegy tematikus összeállítás, un. „Melléklap” is megjelent összesen 272 oldal terjedelemben. Hat alkalommal (2001-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 és 2012-2013) látott napvilágot a Pécsi Dénár tartalomjegyzéke és névmutatója, hogy egybeköthetõ legyen az összegyûjtött lapszámokkal.
A külalakról annyit, hogy a címlapon a Pécsi Dénár címfelirat mellett jobb oldalon a Nagy Lajos király idejében Pécsett veretett „Szerecsenfejes” dénár képe látható. 2005 februárjában a Magyar Numizmatikai Társulat a lapot Szentgáli Károly Jutaloméremmel tüntette ki, ezért a márciusi számtól kezdõdõen decemberig a címfelirat bal oldalán ennek az éremnek a képe is látható volt. 2010 májusától decemberig pedig, tekintve, hogy a MÉE 40. Vándorgyûlése is szerepelt a „Pécs Európa Kulturális Fõvárosa” programjában, a kulturális fõváros logója került a címfelirat mellé. A címlap az 5. számtól kezdve jelentkezik mai formájában, vagyis a fejléc (cím, dátum évfolyam/szám, összesített szám) alatt egy ábra (többnyire érem, plakett, pénz, jelvény, kitüntetés, ritkábban képes levelezõlap, kártyanaptár, grafika stb. képe) és képaláírás található.
Az impresszum elõször a 7. számban jelent meg a 8. oldal alján. Tartalma: példányszám, a szerkesztõk és a tipográfus neve, szerkesztõség postai címe, a 100. számtól kezdve pedig az internetes honlap címe.
A lapot ingyen kapják kézhez a MÉE Baranya Megyei Szervezetének a tagjai. Tiszteletpéldányt kapnak a Baranya Megyei Könyvtár, a Baranya Megyei Levéltár, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára és a Magyar Numizmatikai Társulat. A lap cikkeit a Numizmatikai Közlönyben megjelenõ numizmatikai bibliográfia is jegyzi, de bekerült a 2008-ban megjelent Pécs Bibliográfiájába és önálló szócikkel a 2010-ben kiadott Pécs Lexikonba is. 2005-tõl a lapszámokat rendszeresen ismertetette a Pécsi Hét címû hetilap, de sajnos 2009-ben az újság megszûnt. Érdekességként megemlítjük, hogy a Pécsi Dénár 100. száma is helyet kapott abban az „idõkapszulában”, amit 2009. november 23-án betonoztak be a megújult pécsi Széchenyi tér burkolata alá.
A 100. számban jelentek meg Torbágyi Melindának, a MNT elnökének, Jakó Jánosnak, a MOT Orvosi Numizmatikai Szakosztálya elnökének és Vargha Dezsõnek, a Baranya Megyei Levéltár fõlevéltárosának az írásai, melyekben értékelték lapunk addigi tartalmát. Ugyanakkor recenzió jelent meg a Pécsi Dénárról Soós Ferenc felelõs szerkesztõ tollából Az Érem-ben, Nagy Imre Gábor szerkesztõtõl a Pécsi Szemlében, rövid ismertetés a Pécsi Hírekben Vargha Dezsõtõl és a BAMA internetes újságban Dunai Imrétõl. Török Pál, a MÉE elnöke pedig levélben köszöntötte lapunkat. Szirtes Zoltán tagtársunk jóvoltából 2009. november 1-tõl, azaz a 100. számtól kezdve a Pécsi Dénár már a világhálón is olvasható!
Süle Tamás
 
A Pécsi Dénár 1-150. számának szerzõi:
 
Benkõ Gyula
Bezerédy Gyõzõ†
Bujtár János
B. Horváth Csilla
Egerszegi Zoltán*
Farkas Árpád*
Farkas Ferenc †
Fábos László
Földes János
Garami Erika
Gál Éva
Gergely Tibor**
Grünfelder Lõrinc ifj.
Grünhut Gábor
Hajdú Zoltán
Hágen József**
Ijjász István*
Jakó János*
Kovács Gyula
Kvéder László**
Maróti Ottó
Matic, Branko
Márfi Attila
Máté István
Mészáros M. János †
Nagy Balázs
Pazar László †
Petri Gyula
Páger János**
Pohánka Éva
Raýman János**
Raýmanné Gál Gizella
Rónaki László
Rozs András
Rusznyák Istvánné
Schilling Józsefné
Schneider Imre
Schröder Zákányi Péter*
Soós Ferenc
Süle Tamás**
Sváb László
Szabó Tibor
Szirtes Zoltán
Tegzes Ferenc
Tillai Gábor
Torbágyi Melinda
Tóth Csaba

Tóth Ferenc*
Török Pál
Uherkovich Ákos
Varga Tünde
Vargha Dezsõ
Vágvölgyi László
Vámosi László
Vértes László
Zombori Lajos
 
Félkövér szedéssel jelöltük azok neveit, akik fõfoglalkozású numizmatikusok, muzeológusok, vagy levéltárosok, míg *-gal azok neveit, akik tíz, vagy több, **-gal pedig azok neveit, akik tizenöt, vagy több írást közöltek
Tisztelt Olvasó!
 
 
Ha e sorokat olvasod, akkor a Pécsi Dénár 150. számát tartod a kezedben. Remélem, elnyeri tetszésedet. A lap megálmodói a beköszöntõben megfogalmazták céljukat: tájékoztatás és értékmentés. Mint a baranyai éremgyûjtõk híradója felvállalta a tagság tájékoztatását eseményekrõl és tennivalókról. Fontos a tájékoztatás, de én személy szerint az értékmentési szándékot többre tartom. Talán kevésbé öncélú a gyûjtés, ha a fellelt érdekességeket, a numizmatikához köthetõ baranyai és pécsi témájú dolgokat lokálpatriótákhoz híven, bemutatjuk, leírjuk. Van ez annyira fontos, mint birtokolni a darabot, és így talán nyoma se vész újra. Ezért kérték a szerkesztõk a tagságot, írják le érdekesebb „hazai” darabjaikat.
A 2001-es megjelenés után több véleményt is megismertem: voltak, akik kérész életûnek vélték, önreklámnak, ami csak a szerkesztõkrõl szól. Voltak, akik egész egyszerûen fölöslegesnek tartották, de voltak, akik hittek benne és írásaikkal életben tartották a lapot. A Pécsi Dénár megérte 150. számának a megjelenését. Itt van köztünk. Kár lenne, veszni hagyni, tegyél te is az életben tarásáért, ne legyen ez a szerkesztõk egyedüli terhe. A megjelenés feltételeit biztosítani éppen elég munka, ingyen és önszorgalomból. Köszönet érte!
Nem minden szám volt a toppon. Lehet. Nem mindig sikerül mozgósítani a tollforgatókat. Igaz. A minõség rajtunk is múlik. Ez pedig tény. Az idõk folyamán szélesedett is a kínálat, így talán nagyobb érdeklõdésre tarthat számot a gyûjtõk és más érdeklõdõk körében.
Ma már olvashatod az egyesület internetes honlapján is. Nagy lépés ez elõre, lényegesen szélesebb olvasói kört jelenthet.
Tisztelt szerkesztõ urak és mindazok, akik írásaikkal gazdagították ismereteinket: köszönet az eddigiekért és készüljetek fel a következõ ötvenre!

Gergely Tibor
 
Minden kedves Olvasónknak boldog Új Évet kívánunk!
 
Tóth Sándor: BUÉK 1976
Olvasóink kérték, mi teljesítettük
 
Talán még emlékezik rá a tisztelt Olvasó, hogy 2005. szeptember 1-jén, a Pécsi Dénár 50. számában kértük, írják meg véleményüket a lapról. A válaszokat az 55. számban ismertettük. Most – a teljesség igénye nélkül - csak néhányat idézünk a nyolc év elõtti észrevételekbõl, nevezetesen olyanokat, amelyek valamilyen, azóta teljesült kívánságot fogalmaztak meg.
 
 
A „Mit hiányoltam eddig a Pécsi Dénárban?” kérdésünkre ilyen óhaj is érkezett „…szakirodalmakról tájékoztatást. Internetes honlap címek közlését.” Nos, csak példaként: az 55. számtól napjainkig 54 szakirodalom (könyv, folyóirat) ismertetése jelent meg. A Pécsi Dénár honlapján (www.pecsidenar.hu) pedig – a „Partnereink” címszó alatt - számtalan numizmatikai honlap címe megtalálható, amelyekre csak rá kell kattintani és máris böngészhetõ a tartalmuk.
A „Kérés, észrevétel, javaslat a szerkesztõkhöz” rovatban – egyebek mellett – ezeket olvashattuk: 1. „Mindig értékes anyagok jelennek meg, idõszerû eseményekrõl is. Tudom mennyi munkát, idõt, anyagiakat jelent a lapkiadás. Szívem szerint azonban le kell írnom, hogy nagyon örülnék évente (legalább eggyel) több lapszámnak, vagy négy oldallal bõvebbnek.” Azóta (vagyis az 55. szám óta) 8 un. „Melléklap” jelent meg 212 oldal terjedelemben, így aztán teljesült a kérés, hiszen az átlagos éves terjedelem jelentõsen növekedett.
2. „Jó lenne az eddigi ötven számot egy kiadványban, esetleg CD-n megjelentetni.” A válasz a 138. számban található a „CD-n a Dénár” c. cikkben, melybõl kiderül, hogy olvasható (PDF) és nyomtatható (Word) formátumban is a 125. számig lemezen van a lap. (ábránkon) (Olvashatunk errõl az Éremtani Lapok 2013 októberi számában is.)
Persze az is egy lehetõség és mindenki elõtt nyitva áll, hogy tollat, vagy klaviatúrát ragadjon és írjon cikket bármely közérdeklõdésre számot tartó numizmatikai témáról, érdekes, vagy ritka éremrõl, pénzrõl, leletrõl, könyvrõl stb. Továbbra is várjuk olvasóink észrevételeit, javaslatait és írásait!
A szerkesztõk
Szerkesztõi üzenet
 
 
A 150. szám megjelenése alkalmából a szerkesztõk köszönetet mondanak mindazoknak, akik önzetlenül közremûködtek a lap írásában (a szerzõk névsorát lásd a 5. oldalon), elõállításában, terjesztésében, internetes megjelenítésében és ismertetésében! Továbbá azoknak is köszönik a segítségüket, akik tanácsaikkal, ötleteikkel, netán bírálatukkal, vagy elismerésükkel támogatták a szerkesztõk munkáját! Név szerint is köszönetet nyilvánítunk Gergely Tibornak, dr. Jakó Jánosnak, Kvéder Lászlónak, Máté Istvánnak, Soós Ferencnek, Szirtes Zoltánnak, dr. Torbágyi Melindának, dr. Török Pálnak, dr. Vargha Dezsõnek!
Segítségüket, közremûködésüket a jövõben is kérjük!
A szerkesztõk
 
 
Balról jobbra: dr. Süle Tamás, Raýman János, Hágen József.
A kép a Magyar Numizmatikai Társulat könyvtárában készült.
A háttérben Réthy László mellszobra látható.
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán