Régebbi híradók - 138. szám
  
138. híradó
2013. január 1.
XIII. évf. / 1.
 
 
   Serlegvacsora Mészáros M. János emlékére
   Éremkedvelők Egylete (ÉKE) hírek
   Bocskai Korona
   Még egy Szentágothai szobor
   Emlékjegyek
   CD-n a Dénár
   A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2013. évi tagdíja
 


BUÉK!

Serlegvacsora Mészáros M. János emlékére
 
 
A Magyar Numizmatikai Társulat 2012. december 13-án tartotta Serlegvacsoráját, amelyen pécsi gyűjtőtársunk, dr. Süle Tamás emlékezett meg az állatorvoslás érmeinek gyűjtőjéről és történetét feldolgozó numizmatikusról, Mészáros M. Jánosról.
Mészáros M. János Komárom vármegyében Mocsán született 1929. április 29-én és Budapesten nyolcvanadik születésnapja előtt néhány nappal, 2009. április 16-án halt meg. 1954-ben szerezte állatorvosi diplomáját az Állatorvostudományi Főiskolán - amely 1962-ben lett Egyetem - és nyugdíjazásáig itt dolgozott.
1961 óta gyűjtötte a régi pénzeket, de Varannai Gyula hatására érdeklődése az állatorvoslás érmészete felé fordult. 1984-től mintegy 30 cikke jelent meg ebben a témában. Örökbecsű és hézagpótló műve a magyar állatorvosok érmeiről írt munkája a "Magyar állatorvosi érmek, plakettek és jelvények", amelyet az Állatorvostudományi Egyetem adott ki 1986-ban magyar és angol nyelven. Kutatási eredményeit a Numizmatikai Társulatban és a Magyar Orvostörténeti Társaság Numizmatikai Szakosztályának ülésein előadásokban is ismertette. Érdekes munkája a magyar állatorvostörténeti szobrok, emlékművek, emléktáblák, festmények adatainak összegyűjtése, valamint az állatorvosok panteonjának szakszerű összeállítása.
 
 
A Serlegvacsorai megemlékezésen a Társulat tagjain kívül Mészáros M. János unokája is részt vett.
Raýman János
   
Éremkedvelők Egylete (ÉKE) hírek
 
 
2012. december 10-én az MNT helyiségében tartott összejövetelen a 2012. évi ÉKE „Pirkadat” című tagilletmény érmet az Egylet tagjai átvették.
 
 
Az érem Szunyogh László tatabányai szobrász- és éremművész alkotása. A kétoldalas, 100 mm átmérőjű, számozott öntött bronzéremből 42 db készült, kizárólag a tagság számára. Az érem előoldala balatoni hangulatot idéz, a hátoldal ábrázolását Egri József festőművész "Nádas a Balaton partján (tehenek)" pasztellképe ihlette.
Petri Gyula ÉKE titkár
Fotó: Petri Gyula

 
 
Szunyogh László Tatabányán, 1956. október 30-án született.
1975-ben érettségizett a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, mesterének Csíkszentmihályi Róbertet tekintette.
1993-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát, 2003-2006-ig a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Karának Képzőművészeti Mesteriskolája DLA képzésének volt a hallgatója.
A 2009-ben rendezett XVII. Soproni Országos Érembiennálén elnyerte a biennále nagydíját.
 
Bocskai Korona
 
 
A legújabb helyi pénz a Bocskai Korona 2012. július 22-én ünnepélyes keretek között került bemutatásra és forgalomba Hajdúnánáson. Ismét egy utalványról van szó, amelyhez vásárlással lehet hozzájutni. A Bocskai Koronáért kifizetett forint vételár egy elkülönített számlára kerül, és ez a számla biztosítja az utalványok fedezetét. A gondolat és az elhatározás a város polgármesterétől származik, szükségességét a helyi gazdaság, a város iparának és kereskedelmének fellendítésében látta. A Bocskai Korona a magyar forint papírpénz címleteiben jelenik meg. Motívumai jellegzetesen a Hajdúsághoz kötődnek: mint pl. Bocskai István fejedelem arcképe, egy gyalogos hajdú, református templom, a Hortobágyi kilenclyukú híd és őshonos állataink, pl. a racka és a szürke marha, valamint a turul.
 

 

 
 

 
 
 
A címletek állandó motívuma a szalma, mely Hajdúnánás védjegye. Az utalványok biztonsági elemei megfelelnek a bankjegyeknél megszokottaknak. Gyártásuk egy értékpapír nyomdában történt. Tervezője Horváth Andrea grafikus művész, aki nyugodtan mondhatjuk, csodálatos szépségű sorozatot alkotott.
Farkas Árpád
Még egy Szentágothai szobor
 
 
A Pécsi Dénár előző, 137. számában számoltam be – egyebek mellett – a nov. 24-én Budapesten tartott előadásomról is, melynek témája a Szentágothai professzort megörökítő szobrászati alkotások voltak. Egy héttel később olvastam az interneten közreadott hírt: „Pécs után Budapesten is lesz szobra Szentágothai János agykutatónak. A közeli napokban avatják fel a mellszobrát. Avatás előtt sikerült lencse végre kapni Törley Mária alkotását”.(képünkön) A szobrot a Semmelweis Orvostudományi Egyetem „belső klinikai tömb”-jének az udvarán állították fel. Az avatás – tudomásom szerint - november 28-án volt. Fentiek ismeretében így teljes a kép: immáron 7 érem, 3 dombormű és 2 szobor (is) őrzi a hajdan Pécsett élt tudós emlékét.
Süle Tamás
Emlékjegyek
 
 
Érdekes Emlékjegyeket adott ki a HÍD Numizmatikai és Kulturális Közhasznú Egyesület 1956. október 23. emlékére.
A kiadás oka, hogy kiemelkedő feladatának tekinti a hazai lakósság, köztük főleg a fiatalabb generáció történelmi ismereteinek bővítését.
Az emlékjegyeken két személy szerepel. Az egyiken Mansfeld Péterre, a 18 évesen kivégzett áldozatra emlékeznek. Címlete 1000 Ft. Előoldalán Mansfeld Péter (1941-1959) arcképe és háttérben kisebb ábrákon még 13 társának az arca ismerhető fel. Hátoldalán a Széna téri 1956-os emlékmű, Árvai Ferenc és Bakos Géza műve látható. Az Emlékjegyet Horváth Kinga tervezte.
A másik, szintén 1000 Ft címletű Emlékjegy, a különös sorsú Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímásnak állít emléket. Előoldalán a prímás szembenéző arcképe. Hátoldalán állát összekulcsolt kezére támasztó ismert mellképe látható. Tervezte Szabó S. Zsolt.
Választásuk azért esett Mindszenty Józsefre és Mansfeld Péterre, mert úgy gondolták, kettejük példája jól mutatja, hogy a forradalom a társadalom legkülönbözőbb rétegeit fogta össze a közös cél elérésére.
 
 
Az Emlékjegyeket a Pátria Nyomda Zrt. állította elő 500 példányban. Méretük 140 x 70 mm. Részletesebb leírásuk megtalálható a HÍD Egyesület internetes lapján.
Raýman János
CD-n a Dénár
 
 
A Pécsi Dénár immáron CD-n van! Persze ezt könnyű így leírni, hiszen manapság sok minden van digitális adathordozón, pl. költői, vagy írói életművek, egy ország teljes jogtára, de akár a vasúti menetrend, vagy telefonkönyv is. De hogyan is került CD-re a Pécsi Dénár, ez a kis numizmatikai folyóirat, amelyet amatőrök írnak, szerkesztenek, adnak ki és juttatnak el havonta olvasóikhoz ide, s tova a tizenkettedik éve. A válasz egyszerű: az ügyszeretet motiválta az egyik szerkesztőt, nevezetesen Hágen József barátunkat, aki időt és fáradságot nem kímélve az elsőtől a 125. számig oldalanként ”beszkennelte” az egyes Dénárokat, beleértve a melléklapokat, meg a kétévente összeállított tartalomjegyzékeket is. Tekintve, hogy egy-egy lapszám nyolc oldalon jelenik meg, ez 1000 (!) oldalt jelent, és még ehhez kell hozzászámolni a fentebb már említett, összesen 9 db melléklapot és az öt tartalomjegyzéket is, ami újabb 204+108 = 312 oldalt tesz ki. A számítás egyszerű: 1000+312 = 1312 oldalt kellett egyenként a szkennerrel számítógépre vinni ahhoz, hogy az egész „anyag” lemezre kerülhessen. De ezzel még nem volt vége a dolognak, ugyanis két CD van: az egyik, a PDF-ben szkennelt változat folyamatosan olvasható, mert az oldalak egymásután „lapozhatók”, míg a másik Word dokumentum formátumú, úgy ahogyan azt a nyomtatás megkívánja. Ez utóbbi formában az egyes lapszámok már eleve a gépen voltak ugyan, de szerkesztést, egységesítést, szóval afféle számítógépes babramunkát ezek is igényeltek. Összegezve elmondhatjuk, hogy rengeteg munka és kitartás kellett a kitűzött cél eléréséhez, de sikerült! Így aztán az eddigi ötkötetnyi Pécsi Dénárt – ahogyan mondani szokták – akár a „mellényzsebünkben” is bárhová magunkkal vihetjük. Köszönjük!
S.T.
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének 2013. évi tagdíja
 
 
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete
küldöttközgyûlésének
határozata alapján a 2013. évi tagdíj összege változatlanul:

6 000 Ft.

Az új belépõk regisztrációs díja:

3 000 Ft.

A több mint négy évtizedes múltú
Baranyai Éremgyûjtõk
mûködésének költségeihez a
tagság hozzájárulása:

2 000 Ft.

(Azok a gyûjtõk, akik a MÉE tagsági díját
fizetik, a hozzájárulás összegétõl mentesülnek.)
A tagsági díj a mellékelt utalványon is befizethetõ,
vagy számlaszámunkra közvetlenül átutalható.

Számlaszám: 11731001-20042440

(Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Bm-i Szervezete)
A befizetés határideje: 2013. január 30.

Kérjük a határidõ pontos betartását!

Tisztelettel: Vezetõség

 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán