Régebbi híradók - 136. szám
  
136. híradó
2012. november 1.
XII. évf. / 11.
 
 
   Emlékezzünk Széchényi Ferencre, a Magyar Nemzeti Múzeum         Éremtárának alapítójára
   Egy eddig ismeretlen mohácsi szénrakodó bárca
   Mohácson történt
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XIX.*
        Kovács Attila: Benkő György Emlékérem
   Adamovszky István emlékére
   Veterán autó érmen
   130 éves a Budapest-Pécsi Vasút
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának alapítója


Emlékezzünk Széchényi Ferencre, a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának alapítójára
 
 
Sárvári és felsővidéki Széchényi Ferenc gróf, az Aranygyapjas Rend lovagja, számos udvari tisztség viselője, 1785-ben a pécsi kerület biztosaként szűkebb pátriánkkal is kapcsolatba került. Kétszáztíz éve, 1802. november 25-én írta alá nagycenki könyv-, kézirat- és éremgyűjteményének ajándékozásáról szóló okiratot, amellyel nagy értékű, páratlan ritkaságokat tartalmazó gyûjteményét a magyar nemzetnek ajándékozta.
Így jött létre a Magyar Nemzeti Múzeum és ebben az Éremtár. Éremanyaga elsősorban magyar királyok és erdélyi fejedelmek pénzeiből és emlékérmeiből állt. II. Ulászló tallérméretű aranya Szent László lovas alakjával már régóta, a magyar éremgyűjtők számos emlékérmének ihlető forrása.
Széchényi Ferenc arcmásával is sok érem készült. Kiemeljük a jutalomérmeket, így a közgyűjteményeknél dolgozók állami kitüntetését, a Széchényi Ferenc díjat, amelyet 1999-ben Csikszentmihályi Róbert mintázott. A Magyar Numizmatikai Társulat Széchényi Ferenc emlékérmét félévszázados tagjainak kitüntetésére adományozták 1969-ben, az érmet Reményi József, a MÉE 1980-ban alapított, több fokozatú Széchényi Ferenc jutalomérmét pedig Tóth Sándor készítette.
Raýman János
   
Egy eddig ismeretlen mohácsi szénrakodó bárca
 
 
A pécsi szenet a Mohácson lévő széntárolóról talicskázták be a szállító uszályokba, vagy a hajók széntárolóiba. A szénrakodást végző talicskások teljesítménybérben dolgoztak, amelynek kiszámításához a talicskánként átadott lemezbárca szolgált. Ezek a réz-, vagy később alumíniumlemezből készült egyszerű bárcák általánosan ismertek. Legkorábbinak tartjuk az egyszerű rézlemezbe sajtolt NB betűből álló változatot.
Ilyen NB bárcának került elő egy hibás, bár a célnak tökéletesen megfelelő változata, amelynél az N betűs beütő szerszámot feltehetően véletlenül, fordítva helyezte a lemezre az iparos és így keletkezett a fordított N betűvel a felirat.
A bárca bemutatás lehetőségét Mórócz Sándornak köszönjük!
 
 

Raýman János

Mohácson történt
 
 
Lassan hagyománnyá váló kiállítás nyílt a MÉE mohácsi csoportja rendezésében a Kossuth Filmszínház kamaratermében. A »Mohácsi iskolák 1960-ig« című kiállítás áttekintést ad Mohács város volt és működő iskoláiról. Az 1960 után létrehozott iskolákkal a rendezők nem foglalkoztak. A szép számú érdeklődő jelenlétében dr. Bokor Béla egyetemi tanár nyitotta meg a kiállítást. A megjelentek közt sok volt, és jelenleg is tanító tanárt fedezhettünk fel. Az érdeklődők legtöbben azon csodálkoztak, hogy valamikor (1938-39) külön cigány iskola is volt a városban. Mohácson ezen kívül működött szerb, református, zsidó iskola, továbbá a szőlőhegyen és a szigeten is tartottak fenn iskolát. A középfokú oktatást a gimnázium és a mezőgazdasági technikum képviselte.
Tablók, régi tantermi eszközök, padok, irkák, osztálynaplók, palatáblák, kalamárisok, gomba- és bogárgyűjtemények, kitömött állatok (köztük egy szép túzok), az iskolák mindennapjait bemutató sok egyéb holmi eleveníttette fel a már megszűnt és még működő iskolákat.
A kiállítás alatt rendezte meg a MÉE mohácsi csoportja 10. éremgyűjtő találkozóját.
Az érdeklődés a tavalyi rendezvényt is felülmúlta. Horvátországból most jöttek a legtöbben, Szerbiából is voltak az érdeklődők között.
Az asztalokon minden megtalálható volt, az ókori pénzektől kezdve napjaink fém- és papír pénzeiig. Továbbá plakettek, érmek, jelvények, kitüntetések, képeslapok, részvények és egyéb gyűjtői anyag állt az érdeklődők rendelkezésére.
Nem maradt el a csoport híres vendégszeretete sem, ami mindig népszerű a megjelentek között. A rendezvény a jelenlévőktől jeles minősítést kapott.
Mohács, 2012. szeptember 24.
Grünfelder Lőrinc
A képen: Mayer Antal, Csorbai Ferenc, Mórócz Sándor, Nagy Kálmán és Grünfelder Lõrinc.
 
„Újabb” pécsi orvosi érmek XIX.*
Kovács Attila: Benkő György Emlékérem
 
 
„1913. március 26-án, Derecskén született Benkő György, az első hazai angio- és intervenciós radiológus (érfeltöltéses és katéteres módszereket alkalmazó röntgenorvos). A sárospataki gimnáziumban érettségizett 1931-ben. Orvosi tanulmányait a Debreceni Tudományegyetemen folytatta, ahol 1938-ban kapott orvosdoktori diplomát. Egyesztendős katonai szolgálatát követően a kaposvári kórház belgyógyászati osztályán dolgozott, majd 1941. január 1-jével a Pécsi Tudományegyetemre került, az Ángyán János professzor vezette Belgyógyászati Klinikára. 1952-tõl a klinika röntgenlaboratóriumának a vezetője volt. 1953-ban bízták meg a radiológia egyetemi oktatásával. 1963-ban nevezték ki egyetemi tanárrá és megbízták a Radiológiai Klinika megszervezésével, amely 1966-ban kezdte meg működését az új 400 ágyas klinikai tömbben…” „Az új épületben az 1966. augusztus 20-ai avatás után indult meg a munka, a kezdeti nehézségekkel kialakított épületszárnyban, az I. emeleten. A gasztroenterológia (gyomor-bélrendszeri betegségekkel foglalkozó tudomány) magas szintű művelése mellett, különösen kimagasló munkát végzett az angiográfiás (érfeltöltéses) vizsgálatok indikációinak (javallatainak) és módszerének kidolgozásában… Óriási veszteség érte a magyar radiológiát, amikor 1972. október 16-án, tragikus autóbaleset következtében életét vesztette dr. Benkő György egyetemi tanár, az orvostudományok kandidátusa, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Röntgenklinikájának megálmodója, megalkotója és első igazgatója.” Benkő professzor születésének 90. évfordulóján – egyebek mellett – a fentieket írta Horváth László pécsi radiológus professzor (Dr. Benkő György születésének évfordulójára. Magyar Radiológia 2003. 77 (1) 34-35), aki nem csak tanítómesterének speciális szakterületét (invazív, vagy intervenciós radiológia = katéteres vizsgáló- és gyógyító módszerek) folytatta és fejlesztette tovább nagy sikerrel, hanem ő volt az alább ismertetendő emlékérem első kitüntetettje is.
E sorok írója azzal a kis adalékkal egészíti ki a szakmai életrajzot, hogy még 50 év távlatából is vissza tudja idézni „lelki szemei” elé azokat a csodálatosan élethű színes rajzokat, melyeken Benkő doktor a gyomortükrözés során látott elváltozásokat örökítette meg és szemléltette a kollégáknak. Erre azért volt szükség, mert az akkori műszerekkel még nem lehetett fotókat készíteni a vizsgálat során észlelt kóros képletekről.
A Benkő György Emlékérem megszületésének előzményéről röviden annyit, hogy a Magyar Radiológusok Társasága (MRT) kebelén belül 2000-ben megalakult az Intervenciós Radiológiai Szekció (IRSZ), melynek első elnöke az egykori pécsi medikus, majd budapesti professzor, Engloner László lett. Írásos visszaemlékezéséből kiderül, hogy ő javasolta a Benkő György Emlékérem megalapítását a hajdani tanítómester „érdemeinek és emlékének megőrzésére, egyben a hazai intervenció bölcsőjének tiszteletére.
A szekció vezetősége egyhangúlag elfogadta és megvalósította ezt a javaslatot. Az első emlékérem tulajdonosa természetesen Horváth László.” (Engloner L.: Az intervenciós radiológia nemzetközi és hazai pionírja – Jubileumi ülés a 75 éves Horváth László professzor tiszteletére. Magyar Radiológia Online 2012. 3. évfolyam 5. szám)
 
 
A képünkön bemutatott Benkő György Emlékérem egyoldalas, öntött bronz, átmérője 140 mm. Az érem hátlapjába nem vésetik be sem a kitüntetett nevét és rangját, sem az átadás helyét és dátumát, de a medállal együtt adományozott oklevélen szerepelnek ezek az adatok. Az érmet 2002-ben a zalaegerszegi Kovács Attila szobrászművész alkotta. Körirata: Prof. Dr. BENKŐ GYÖRGY 1913 – 1972. A portré kissé jobbra néz. A mûvész mesterjegye baloldalt, a fül alatt látható. Az érmet a MRT IRSZ vezetősége titkos szavazással ítéli oda. Elvileg kétévenként egy személy kapja, bár ettől időnként eltértek, amint az alábbiakban látható. Az ünnepélyes átadás az MRT kongresszusain, vagy egyéb szakmai rendezvényeken történik. Első alkalommal 2002-ben Horváth László Szegeden, majd 2005-ben Engloner László és Szlávy László (ez utóbbi postumus) Pécsett, 2007-ben Vadon Gábor Nyíregyházán, 2010-ben Péter Mózes Kaposváron, végül 2012-ben Fazekas Péter Debrecenben kapta meg a kitüntetést. (Az éremmel kapcsolatos részletes adatok közlését prof. Engloner Lászlónak és prof. Nagy Endrének, az IRSZ korábbi, illetve jelenlegi elnökének köszöni a szerző!)
Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerző azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvéből kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
Adamovszky István emlékére
 
 
A közelmúltban készült el a fiatalon elhunyt Adamovszky István (1951-2012) emlékét megörökítő érem.
Jobb oldalán Adamovszky István jól eltalált mellképe látható szembe nézetben. Előtte szétnyílt könyv 1951-2012 vésett felirattal, sarka túlnyúlik az érem köralakján. Mellette balra, mintegy éremtálcán emlékérmek találhatók. Felül mélyített felirata folyóírással: Adamovszky István. A fej mellett jobbra, alkotójának, Csóka Zsuzsának a mesterjegye CzS látható.
Szépen cizellált, kiváló munka.
Egyoldalas, mérete: 103 x 112 mm.
Az öntött bronzérem 30 példányban készült, amelyről a perembe jobb oldalon beütött 30-as szám árulkodik, törve az érem sorszámával.
A sorszámmal azonos számú Emléklapot is készítettek az érem tulajdonosai részére.
Hágen
 
Veterán autó érmen
 
 
A pécsi Dénár 134. számában Szirtes Zoltán írását olvastam a veterán autók és motorok 1996-os pécsi találkozójának emlékplakettjéről. A Szerző alapos kutatómunkát végzett és elénk tárta az Autóklub történetét szinte napjaikig.
Birtokomban van egy fehérfémből készült, 30 mm átmérőjű egyoldalas érem, amely hasonló régi autót ábrázol. Oldalról mutatja lecsukható esővédő ernyővel. Az ábra alatt 1900 évszám olvasható. Feltételezésem szerint az érem a fenti témához tartozik, bár keletkezésének idopontjáról és körülményeiről nincsen tudomásom.
Hátoldala az ábra negatív képét mutatja.
Páger János
 
130 éves a Budapest-Pécsi Vasút
 
 
Az első menetrendszerinti személyszállító szerelvény 1882. november 16-án érkezett meg Budapestről Pécsre. Ekkorra fejeződött be a Kelenföld-Baranyaszentlõrinc közti 206 km hosszú vasútvonal kiépítése. Az építésre az 1881. évi XLVI. t. c. alapján a Magyar Általános Hitelbank és az osztrák K. k. priv. Oesterr. Creditanstalt für Handel und Gewerbe kapott lehetőséget.
A bankok az építés költségeinek előteremtésére létrehozták a Budapest-Pécsi Vasút Részvénytársaságot 1884-ben. A 7 850 000 osztrák értékű forint alaptőkéhez 5 % kamatot fizető 200 forint névértékű elsőbbségi kötvényeket bocsátottak ki. Rövidesen, 1889-ben átváltották a 9 399 800 forint tőkét összegyűjteni szándékozó 200 forint névértékű elsőbbségi részesedést biztosító kötvényekre, ezekre viszont már csak 4 % kamatot fizettek.
Az állam még ebben az évben tulajdonába vette a Budapest-Pécsi vasutat és 1889. június 1-tol a MÁV vette át a kezelését.
A mellékelt ábrán bemutatjuk az 1889-es 200 forint névértékű elsőbbségi részvényt.
Raýman János
 
 
.
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk
2012. november 25-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi mûködésünkhöz szükséges támogatás összegét idõben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernõnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel idõtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthetõ a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Fõpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjármûvel érkezõknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
     
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán