Régebbi híradók - 134. szám
  
134. híradó
2012. szeptember 1.
XII. évf. / 9.
 
 
   Felsõvámház utcai általános iskola
        Egy megszûnt pécsi iskola emlékére
   Veterán autók és motorok 1996-os pécsi találkozójának         emlékplakettje
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XVIII.*
        Soltra Elemér: Bauer Miklós
        Bartos Endre: Bauer Miklós
   Ércbulla
   Könyvismertetés
        A közelmúltban jelent meg Zombori Lajos munkája: Magyar robotbárcák,         uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. Második bõvített kiadás.
  A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
 


Az iskola utolsó jelvénye

 
Felsõvámház utcai általános iskola
Egy megszûnt pécsi iskola emlékére
     
 
A népiskolai oktatás a Felsõvámház utcában az 1870/71-es tanévben indult meg. Elsõ tanítói Szvacsek Mihály, Borsy György, Kõnig Emma és Czink Róza voltak. Az iskola épületét 1873. október 27-én adták át. 1881-ben önálló iskola lett, leválasztották a Sörgyár utcai iskolától. 1944-ben kórház, majd bolgár katonák szálláshelye. 1963-ban a régi épület felújítása mellett új épületszárnyat kapott. 1995-ben ünnepelték 125 éves fennállásukat, elkészült a „Vámház Kódex” jubileumi évkönyvük. 1997-ben az iskolához csatolták az 1885-ben létesült Ágoston téri általános iskolát és az 1923-ban indított Egyetem utcai általános iskolát. 2012 augusztusában ez az öreg pécsi iskola is megszûnt.
Korábbi jelvénye hagyományos kerek talpú, kék-sárgával hasított pajzs. A pajzsfõ fémszínû, benne kékkel az alapítás éve 1871. Alatta fémszínben FELSÕVÁMHÁZ / U-I ÁLT. ISKOLA / PÉCS felirat olvasható.
 
A sárga (arany) mezõben a pécsi TV torony vonalas képe, a kék mezõben a Pécs jelképévé vált öttorony látható szintén a fém színében. A jelvényt arany, ezüst és bronz koszorúval is elkészítették. Az arany és ezüst fokozatnál a fém színt az aranyló réz szín adta a pajzsfõnél, a szövegnél és az ábráknál.
Méretek: Alapjelvény 16 x 23 mm, fokozatok 22 x 24 mm.
A fokozatokhoz külön oklevél is készült. Azonos ábrával és szöveggel, de a fokozat neve, ARANY, EZÜST és BRONZ, a fokozat színével került az oklevélre feliratként. Az oklevél ábráját a diákok munkáiból választották ki.
Az új jelvény 1990-tõl került felhasználásra. Tervezte Wellisch Katalin rajztanárnõ és 2001-2012-ig az iskola igazgatója. Ábrájának ötletét, a V betûn ülõ fiút szintén a diákok találták ki. Álló, lekerekített sarkú fehér téglalapon ovális fekete keretben fekete nagy V betûn ülõ sárga nadrágos zöld inges fiúcska, aki jobb kezével nyitott könyvet emel a magasba. Lábánál fehér pöttyös piros labda. Felirata ívesen Felsõvámház. Mérete 28 x 40 mm.
Raýman János
     
Veterán autók és motorok 1996-os
pécsi találkozójának emlékplakettje
 
 
1900. november 30-án 45 taggal Budapesten a Royal szállodában megalakult a mai Autóklub elõdje, a Magyar Automobil Club (MAC), amelynek elnöke gróf Szapáry Pál, a választmány tagjai Bánki Donát, Csonka János és Törley József voltak. A Club 1911-tõl Királyi Magyar Automobil Club (KMAC), 1948-tól Köztársasági Magyar Automobil Club (KMAC), 1956-tól Magyar Népköztársaság Automobil Klubja (MNAK) néven folytatta tevékenységét. 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára felvette a ma is használatos Magyar Autóklub (MAK) nevet.
Eleinte elsõsorban gépkocsi és gépkocsivezetõi vizsgákat szervezett, 1901-ben három kocsinak adott rendszámot és 49 vezetõnek igazolványt. Magyarországon akkoriban mintegy 60 jármû üzemelhetett. Fontos feladata volt az autózás népszerûsítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, ennek érdekében versenyeket, kiállításokat rendezett. 1920-tól külön motorkerékpár szakosztály is létesült.
 
 
A Magyar Autóklub Dél-Dunántúli Területi Szervezete a mai formájában a ’90-es évek eleje óta mûködik. Hagyományszerûen évenként szerveznek Pécsett hazai és nemzetközi veterán autó- és motor találkozókat. Ez 1996-ban is így volt, erre az alkalomra sorszámozott Zsolnay porcelán emlékplakett készült.
Közepén egy stilizált veterán kocsi alakja látható, háttérben a pécsi TV-torony. A jármû elején a rendszámon, nem kivehetõen, talán a plakett tervezõjének monogramja olvasható. Körirata II. NEMZETKÖZI VETERÁN AUTÓK ÉS MOTOROK TALÁLKOZÓJA. 1996. 09. 20-21-22-ÉN. Alul középen: MAGYAR AUTÓKLUB DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI SZERVEZETE PÉCS. A hátoldalán a Zsolnay gyár jegye és 30-as sorszám található. A tervezõjét nem sikerült megállapítani. A plakett kézzel festett, színe halványbarna, a perem és a szöveg fehér. Anyaga egyoldalas, kézzel festett mázas porcelán. Készült 150 db a pécsi Zsolnay-gyárban 1996-ban. 80 db-ot az esemény szervezõi, 70 db-ot a támogatói kaptak.
Mérete: Ø = 108 mm, vastagsága = 8 mm.

Szirtes Zoltán

   
 
                                 „Újabb” pécsi orvosi érmek XVIII.*
                                        Soltra Elemér: Bauer Miklós
                                        Bartos Endre: Bauer Miklós
     
 
„Bauer Miklós (*1929. dec. 8. Pápa): fül-orr-gégész, egyetemi tanár. Orvosi tanulmányait Pécsett végezte (1954). Kutatói munkáját medikusként az Élettani Intézetben kezdte, s ott lett tanársegéd. 1955-tõl a Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) Fül-Orr-Gégeklinikáján dolgozik. 1974-94 között a klinika igazgató professzora, a POTE rektora (1985-91, 1995-97), az MTA doktora (1989), professzor emeritus. Az operációs mikroszkóp használatával új dobhártya-plasztikai és hallócsont-rekonstrukciós mûtétet dolgozott ki, és sokat tett az objektív hallásvizsgálatok bevezetése érdekében. Hazai és külföldi tudományos társaságoknak, valamint szaklapok szerkesztõbizottságának tagja. A kassai egyetem díszdoktora (2009). A Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Audiológiai Szekciójának (1982-94), illetve Egyesületének (1994-96) elnöke. Kitüntetései: Munka Érdemrend arany fokozata (1980), Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata (1987), Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1988), Magyar Köztársaság Csillagrendje tisztikeresztje (1998), Pécs Város Díszpolgára (1999).” Eddig a Pécs Lexikon (Pécs, 2010) I. kötetének 92. oldalán található, Schmidt Pál által jegyzett szócikket idéztük. Kiegészítésül közöljük, hogy a fentieken kívül megkapta még az alábbi kitüntetéseket is: Magyar Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete Cseresnyés-emlékérem (1987), POTE Pro Universitate Emlékérem arany fokozata (1992), Batthyány-Strattmann László-díj (2005). Ez utóbbi a legmagasabb orvos-szakmai elismerés! Továbbá megemlítjük, hogy a szócikkben szereplõ„Magyar Köztársaság Csillagrendje tisztikeresztje” kitüntetés elnevezése helyesen: Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.
A „hivatalos” életrajzi adatokat, e sorok írója azzal egészíti ki, hogy 1959-ben, amikor orvostanhallgatóként a fülészet tantárgyat tanulta, akkor Bauer professzor – akkor még tanársegédként - volt a gyakorlatvezetõje, aki mindig jókedvûen, sok humorral fûszerezve, de célratörõen és szigorúan számon kérve oktatta a szakmai ismereteket. Késõbb pedig, már kollégaként a konzíliumok során is sokat lehetett tanulni tõle. A professzor - betegei örömére - napjainkban is dolgozik a klinikán.
Bauer Miklósról az elsõ érmet második rektorsága idején, 1996-ban, mintázta Soltra Elemér pécsi festõ- és éremmûvész. Ennek vélhetõen az volt az elõzménye, hogy a POTE tanácstermében található „rektori arcképcsarnok” számára ekkor festette meg Bauer professzor arcmását és ezen munkálkodása kapcsán kaphatott kedvet a portréérem megalkotásához is. A 111 mm átmérõjû, egyoldalas öntött bronzérem körirata: • DR • BAUER • MIKLÓS • FÜL • ORR • GÉGÉSZ • EGYETEMI • TANÁR • A • POTE • RECTORA. A profil portré balra néz. Jobb oldalt, a nyak alatt található a mûvész jellegzetes, kalligrafikus S E mesterjegye és a készítés dátumának utolsó két számjegye: 96. A karakteres érmet, melynek példányszámáról sajnos, nincs tudomásunk, ábránkon mutatjuk be.
 
 
A képeinken ugyancsak látható második érem 1999-ben, a professzor 70. születésnapjára készült, ezzel lepték meg mesterüket tanítványai, munkatársai. A 110 mm átmérõjû, kétoldalas öntött bronzérem alkotója a bajai Bartos Endre. Az elõlap latin körirata: NICOLAI BAVER SEPTVAGENARII. A profil arcmás jobbra néz. A b mesterjegy baloldalon, a nyak alatt látható. A hátlap ugyancsak latin nyelvû, hét vízszintes sorban olvasható szövege: DIEM NATALEM / ET PROFESSVRAM / QVINQVE VIGINTI / ANNORVM / CELEBRANTES / AMICI / VIII XII MCMXCIX. Az elõ- és hátlap együttes szövege magyarul: Bauer Miklós hetvenedik születésnapját és professzorsága huszonöt éves évfordulóját ünneplõ barátok 1999. 12. 08. Az érmet nem csak a jubiláns vehette kézhez születésnapi ajándékként, hanem az érdeklõdõk is rendelhettek becses emlékül, így feltehetõleg viszonylag sok öntvény készült belõle.
Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
Ércbulla
     
 
1922. augusztus 7-én keltezték azt a díszes emlékoklevelet, és a rajta olvasható imát, amely Ércbulla néven létesült és ápolta az elveszett Nagy-Magyarország emlékét. Az ércbulla rézlemezbõl készült kapszula, amelyben valamennyi magyarországi vármegyébõl származó föld keverékét helyezték el, és mint, pecsét (bulla) van elhelyezve az oklevélen. A hitelességét az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület igazolta. Bemutatását Misota Lajosnak köszönhetjük.
Raýman J.
 
 
Könyvismertetés
     
 
A közelmúltban jelent meg Zombori Lajos munkája: Magyar robotbárcák, uradalmi pénzek és gazdasági napszámok. Második bõvített kiadás. MÉE, Budapest, 2012. 258 oldal.

A szerzõ 1996-ban tette közzé azonos címmel sok évtizedes gyûjtõi és irodalomkutatási munkájának összefoglalását 182 oldalon. Az új, átdolgozott és bõvített kiadás viszont már 258 oldalt foglal el. Sok új, eddig bujkáló adat került elõ. A korábbi szükségpénzek közül is átvette összeállításába az egyes uradalmak által kiadott pénzeket. Továbbá az eddig hamisítványként, vagy legalábbis gyanús kiadványoknak tartott értékjelzéssel ellátott, községi bélyegzõvel hitelesített jegyeket, az u. n. elõfogat bárcákat is besorolta katalógusába. Néhány új adatot a felvidéki múzeumoknál fedezett fel. Ábrái szerencsére az elõzõ kiadáshoz képest sokat javultak és a korábbi rajzok helyett is megjelent néhány eredeti felvétel. Valószínû évtizedekig egyetlen kézikönyve marad a témának.
A kötet a numizmatika határterületének alig ismert területére kalauzolja el az olvasót. Történészek, helytörténettel foglalkozók legalább olyan haszonnal forgathatják, mint a pénztörténet iránt érdeklõdõk.
Raýman János
 
 
 
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2012. november 25-én
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők
2012. november 25-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi működésünkhöz szükséges támogatás összegét időben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernőnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel időtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthető a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Főpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjárművel érkezőknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
     
 
Vezetõség
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán