Régebbi híradók - 129. szám
  
129. híradó
2012. április 1.
XII. évf. / 4.
 
 
   Szent-Györgyi Albert 75 éve kapta a Nobel Díjat
   Tüke-díj
   A „nyújtott, préselt” érmekrõl (10)
   Egy szép plakett II.
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 71.
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XV.*
        Bartos Endre: Deutsch Ottó
  A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     Szentgyörgyi István: Szent-Györgyi Albert plakettje

   
Szent-Györgyi Albert 75 éve kapta a Nobel Díjat
 
 

Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert (*Budapest, 1893. szeptember 16. – †Woods Hole, Massachusetts (USA) 1986. október 22.) Nobel Díjas orvos és biokémikus egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi Karán végezte, ahol 1917-ben orvosi oklevelet kapott. Ezután külföldön folytatott tanulmányokat és Cambridge-ben megszerezte második doktorátusát, ezúttal kémiából, majd egy évig az Egyesült Államokban dolgozott. Klebelsberg kultuszminiszter hívására hazajött, és 1931-tõl 1945-ig a Szegedi Tudományegyetem orvosi vegytani intézetének professzora, 1945 és 1947 között a Budapesti Tudományegyetem Orvostudományi karának biokémia professzora volt. 1947 végén elhagyta az országot, haláláig az Egyesült Államokban élt. Kapcsolatait Magyarországgal mindig fenntartotta, az 1970-es évektõl rendszeresen hazalátogatott.
Pályafutásának „indirekt” pécsi vonatkozása, hogy a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetemen – a pécsi egyetem jogelõdjén – a Mansfeld Géza professzor vezette Gyógyszertani Intézetben dolgozott, és amikor 1919. szeptember 22-én a csehszlovák hatóságok elkobozták az egyetem minden felszerelését, és tanárait kiutasították Pozsonyból, akkor Szent-Györgyi Albert éjnek idején átmentette laboratóriumának eszközeit Magyarországra.

 
 
A Nobel Díjat 1937-ben vehette át, egyetlen olyan tudósként, aki Magyarországon végzett kutatásaiért kapta a rangos elismerést, az indoklás szerint "A biológiai oxidációs folyamatok felfedezéséért, különös tekintettel a C-vitaminra és a fumársav katalízisére”. Ebbõl az alkalomból „majdnem” névrokona, Szentgyörgyi István szobrászmûvész, a Képzõmûvészeti Fõiskola tanára örökítette meg arcmását egy 50x82 mm nagyságú, vert bronz plaketten. (címlapunkon) A balra nézõ arckép nyakszelvénye alatt található az alkotó mesterjegye, míg alul négy sorban NAGYRÁPOLTI / SZENT-GYÖRGYI ALBERT / SZEGED / 1937 szöveg olvasható. Ezután 33 évig kellett várni a következõ Szent-Györgyi éremre, 1970-ben Sós András, majd 1973-ban, amikor elõször látogatott haza Magyarországra a szegedi egyetem meghívására – ahol díszdoktorrá avatták – Tóth Sándor szegedi szobrászmûvész készített róla érmet. Ezt követõen sok mûvészt ihletett alkotásra a tudós munkássága és színes egyénisége. Bóna Endre „Szent-Györgyi Albert emlékezete képzõmûvészeti alkotásokban” c., 2009-ben megjelent könyvében már 64 Szent-Györgyit ábrázoló éremrõl számol be! A pécsi mûvészek közül egyedül Soltra Elemér szerepel az alkotók között, õ a tudóst kilencvenedik születésnapján köszöntötte medáljával. (képünkön) Vélhetõen a magyar orvosok közül róla mintázták a legtöbb érmet, többet, mint Semmelweis Ignácról.
Süle Tamás
     
     
Tüke-díj
 
A „tüke” szó a szõlõtõke régi elnevezése, amely „pécsi polgár” jelentéssel is bír. A pécsi polgár rangját az adta meg, ha a közeli Mecseken kis szõlõje, présháza volt. S ahogy a szõlõ nem szíveli az átültetést, a tõsgyökeres pécsi családok fiai sem szakadtak el a várostól.
Tükének három nemzedékre való pécsi lakosnak kellett lennie.
A tüke szó jelentése mára átalakult, ma az lehet tüke, akinek pécsi kötõdése van és önszántából sokat tesz, tett a város érdekében.
1780. január 21-én Mária Terézia királynõ a kancellárián kiállíttatta Pécs város privilégiumlevelét. Erre a napra emlékezve 2004 óta minden év január 21-én a civilek által létrehozott Tüke Alapítvány kuratóriuma díjat ad a pécsi polgárok szavazatai alapján azoknak, akik a város fejlõdéséhez példamutató tevékenységükkel jelentõs mértékben hozzájárultak. A kezdeményezés szép hagyományt ápol és teremt, igyekszik a polgári értékeket erõsíteni. Az elsõ Tüke-díjat 2004-ben a közelmúltban elhunyt Angster József kapta. További díjazottak: dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, dr. Rajczy Péter és dr. Újvári Jenõ, dr. Toller László és Somosi László, dr. Barri Istvánné és Kele Pál, dr. Kiss Endre és Tillai Ernõ, Mayer Mihály és Gyermánné Vass Ágnes.
Idén, 2012-ben a díjat és a hozzá tartozó adományozó okiratot Habsburg György fõherceg, a Tüke Alapítvány tiszteletbeli elnöke adta át Szirtes Béla aranyokleveles bányamérnöknek, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány tiszteletbeli elnökének és Sallay Árpád aranyokleveles bányamérnöknek, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elnökének. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
A Tüke-díj Pécsett, a Postapalotával szemben felállított pirogránit Tüke-kútnak a kicsinyített mása, mindkettõt Fürtös György keramikus iparmûvész tervezte és a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. A díj is, akárcsak a kút, szép mázas pécsi szõlõtõke tetején szõlõfürtökkel. Talpán a felirat: TÜKE-DÍJ. Anyaga: eozinmázas Zsolnay kerámia. Magassága 345 mm, talpának átmérõje 138 mm, melyen a Zsolnay gyár és a mûvész mesterjegye látható.
Szirtes Zoltán
   
 
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (10)
     
 
A 19-20. századfordulón Pécs egyik legnépszerûbb polgára Reéh György (1862 – 1932) rendõrkapitány, városi tanácsos volt. Pirotechnikus, látványos tûzijátékok tervezõje, az 1907-es pécsi országos kiállítás (tündérváros) látványtervezõje. Számos civil szervezet szorgalmas aktivistája, vezetõje: a Nemzeti Kaszinó igazgatója, a Polgári Kaszinó igazgató-helyettese, a Mecsek Egyesület igazgatója, számos pécsi egylet, klub (PAC, Korcsolázok Egylete, Pécsi Dalárda) tagja.
Az õ kezdeményezésére vált az addig elhanyagolt állapotban lévõ Tettye a város legvonzóbb kirándulóhelyévé, sportesemények, ünnepségek kedvelt színterévé. Reéh Györgyöt a korabeli sajtó „a Tettye koronázatlan királya” címmel tüntette ki, és még életében a Tettyére vezetõ utat (Gyuri út) róla nevezték el.
Az 1900-as évek elején a „Pokol kapujaként” emlegetett Tettye barlang megvalósítója, benépesítve azt egy félelmetes (papír) sárkánnyal és más szörnyekkel.
2008. március 29-én a Tettyei Mésztufa-barlang interaktív kiállítással újra megnyitotta kapuját a nagyközönség elõtt. A barlangrendszerben egy korhû berendezésû barlanglakás, Tettye és barlangtörténeti animáció, a Mecsek számos ásványtípusát bemutató kiállítás látható.
Természetesen a fõ látványosság, a barlang jelképe, a sárkány sem hiányzik a látnivalók sorából.
A barlang bejárata mellett került elhelyezésre az a gép, amellyel újabb négy nyújtott éremmel gazdagodhat a városunkba látogató turista.
 
Az elsõ érmen a barlang bejárata látható fölötte a sárkánnyal. Körirata: TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG. / www. barlangpecs.hu. Körben a szokásos 25 kidomborodó petty és az ívelt vonaldíszítés. Mérete: 35x21 mm.
     
A következõ érmen a száját nagyra tátó sárkány képe látható. Körirata: TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG PÉCS. A kördísz és a méret az elõzõvel egyezik.
     
A következõ érmen az egyik felszíni víznyelõbe hullott és a járatba szorult malomko látható. Az álló érem körirata: PÉCS / TETTYEI MÉSZTUFA-BARLANG. Kördísze megegyezik az elõzõével, mérete: 21x33 mm.
   
A negyedik érmen Pécs város címere látható a két címertartó nõalakkal, alul Pécs felirat olvasható. Mérete: 21x34 mm, a szokásos kördísszel készült.
Hágen
   
 
Egy szép plakett II.
     
 
A plaketten a művész az orvosok és betegek védőszentjeit, az Anatóliából (ma Törökország) származó Kozmát és Damjánt ábrázolta. A bal oldalon álló Cosmas jobb kezében „uroscóp”-ot (vizeletvizsgáló edényt) fog, míg a jobb oldalon látható Damián válláról „orvosi táska” lóg, mely sebész eszközöket és gyógyszereket tartalmaz, kezében pedig gyógynövényt tart. Jobbra fent a botra tekeredő kígyó az orvoslás jelképe. A kicsiny (51x43 mm), egyoldalas öntött bronz plakett Egino Weinert kölni művész alkotása. Mint korábban már megírtuk egy pécsi vonatkozású érem kapcsán (Pécsi Dénár 74. szám), az orvos testvérpár áldozatos, a betegek ingyenes gyógyításának szentelt élete és hitükért vállalt vértanúhalála (Kr. u. 303-ban) mindazt jól szimbolizálja, ami az orvosi hivatás és a humánum etalonja lehet!
 
 
S.T.
 
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 71.
     
 
Mátraszentimre
Ovális alakú, alul és felül kidudorodó alumínium címke az 1940-es évekből. Az alkotó az ívvel fedett kereszt mögött mutatja be az üdülőfalut. Az égen felhők úsznak. Alul a szalagdíszbe ívelten MÁTRASZENTIMRE feliratot nyomtak. M.: 34 mm, Sz.: 38 mm.
     
Mátraszentimre
Álló ovális vörösréz plakett, melyet napjainkban készítettek. Szarvasbika feje néz szembe a képen. Az agancsok között szalagdísz, melyen két sorban MÁTRA / SZENTIMRE felirat olvasható. Látszik, hogy biankó veret. M.: 45 mm., Sz.: 34 mm.
     
Mátraverebély
Ovális felülkezelt vaslemez, felül és alul feliratszalaggal, kétoldalt gyöngysor. Lomberdővel körülvett oszlopos építmény fedelén Mária szobor áll. Karján Kisjézus, előtte térdeplő pásztor. Felül MÁTRAVEREBÉLY - SZENTKÚT, alul SZENTKÚT felirattal. Az 1920-as évek terméke lehet. M.: 41 mm., Sz.: 35 mm.
   
Mátraverebély
Ovális, fekvő helyzetű felületkezelt vaslemez, felül és alul feliratszalag, két oldalán gyöngysor. Boltíves barlangbejárat alatt szobrok, két oldalán toronyszeru építmény tetejükön kereszt. A fenti ívelt szalagon MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT, az alsón LURDI-BARLANG felirat. 1920 körül készülhetett. M.: 35 mm., Sz.: 41 mm.
Páger János
 
„Újabb” pécsi orvosi érmek XV.*
Bartos Endre: Deutsch Ottó
     
 
Deutsch Ottó (*Esztergom, 1940. október 18.) szülovárosában érettségizett - akárcsak néhány évvel elotte e sorok írója is -, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen kapott diplomát 1965-ben. Ezt követően Pécsett a Fül-Orr-Gégészeti Klinikán dolgozott, ahol 1969-ben fül-orr-torok-gégegyógyászati szakvizsgát tett. 1976-ban nevezték ki Baján a városi kórház Fül-Orr-Gégeosztály vezető főorvosává. 1981-ben audiológus szakorvosi képesítést is szerzett. Irányítása alatt új, modern műtéti eljárásokat (mikroszkópos fül-orr-gégészeti sebészet) vezettek be. Működése során öt országos kongresszust szervezett Baján. Egyebek mellett tagja volt az országos szakmai kollégiumnak, elnöke Baja város Egészségügyi Bizottságának és a Bajai Orvosi Kamarának. 1990-ben Kiváló Orvos, 1998-ban Baja Város Egészségügyéért, míg 2003-ban Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért kitüntetésekben részesült. 1999-ben kapta meg a legrangosabb orvos-szakmai elismerést, a Batthyány-Strattmann Díjat. 2004-ben vonult nyugdíjba a Fül-Orr-Gégeosztály éléről és lett a kórház Központi Műtőjének vezető főorvosa. 2000-ben jelent meg a kórház történetét is feldolgozó „A Bajai Kórház millenniumi évkönyve” c. kötet, melynek Deutsch Ottó egyik szerkesztője volt.
 

 
A képeinken látható portré érem 2004-ben készült, amikor is a Fül-Orr-Gégeosztály munkatársai ezzel ajándékozták meg távozó főorvosukat. Alkotója Bartos Endre bajai éremművész. A 110 mm nagyságú, öntött bronzérem hátlapján a Türr István emlékmű, előtte pedig egy vízen úszó halászbárka látható. A város híres szülöttének emlékét őrző emlékművet és kilátót - amely a Duna-parton, a Sugovica torkolatánál áll – 1938-ban állították.
Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerző azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvéből kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2012. május 27-én Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők
2012. május 27-én (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik helyén ( Majorossy út 32, térképünkön 1.)
Pünkösdi Numizmatikai és Filatéliai találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk azon tagjainknak, akik az ezévi működésünkhöz szükséges támogatás összegét időben befizették.
Asztalfoglalás: Lang Ernőnél
mobil: 06-30-9395 158, e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel időtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthető a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Főpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjárművel érkezőknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
Vezetőség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán