Régebbi híradók - 124. szám
  
124. híradó
2011. november 1.
XI. évf. / 11.
 
 
   Réthy Lászlóra emlékezünk
   Horvay János szobrászművész
   Szent Márton Székesfehérváron
   Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 67
   „Újabb” pécsi orvosi érmek XIII.*
      
Kiss Sándor: IV. Nemzetközi Humánbiológiai Szimpózium
  A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2011. november 20-án   Éremgyűjtő találkozót rendeznek
     A Magyar Numizmatikai Társulat
jutalomérme


   
Réthy Lászlóra emlékezünk
 
 

Az egyik legnagyobb magyar numizmatikus, a sokoldalú tudós, Réthy László százhatvan éve, 1851. november 21-én született Szarvason és 1914. november 20-án hunyt el Aradon. Életrajzát, munkásságát többen megírták, a Magyar Numizmatikusok Panteonjában is méltó helyet kapott. Fő műve, a magyar pénzek rendszerét máig meghatározó Corpus Nummorum Hungariae, az Egyetemes Magyar Éremtár létrehozása. A két kötethez szükséges adatgyűjtése szinte egész Európára kiterjedt. A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának 1881-tol volt a munkatársa, végül igazgató őre. Több mint 60 numizmatikai írása mellett más tudományterületekkel is foglalkozott. Aligha hagyható ki színes egyéniségének kedves, bohém lírája, amelynek talán legutóbbi kiadását Szinovszki Sándornak (1928-2002) köszönhetjük, aki a Réthy Corpusa mellett Hóman, Luczenbacher, és Resch munkáit is újra a numizmatikusok kezébe tudta adni. Arcképét kevés érem őrzi. A Magyar Numizmatikai Társulatnak, amelynek egyik létrehozója és első elnöke volt, 20 éves jubileumára, 1921-ben

 
 
Berán Lajos készített emlékérmet, ennek előlapján Dessewffy Miklossal együtt szerepel. (Bemutatjuk ábránkon). Jóval később, 1976-ban a Numizmatikai Társulat Réthy László jutalomérmet alapított a numizmatikában jeleskedő kutatók elismerésére. Az érmet Madarassy Walter mintázta. Előlapja a címlapon, hátoldala itt látható. Majd 2001-ben újra mintázta az érmet Szentirmai Zoltán. (Pécsi Dénár, 33. sz. 6. old.)
Végül 2011-ben, a MÉE 40. Pécsett rendezett Vándorgyűlésének emlékérmén Trischler Ferenc keze munkájaként látott napvilágot legújabb arcképérme. (Pécsi Dénár, 110. sz. 2. old.)
Raýman János
     
     
Horvay János szobrászművész
 
 
A közelmúltban tanulmánykötet jelent meg a neves pécsi szobrászról Ismerős művek elfeledett alkotója Horvay János címmel. A könyvet a Pécsi Várostörténeti Múzeumban 2011. október 13-án. mutatták be a pécsieknek.
Kriston Vízi József és Millisits Máté szerkesztette kötetté a 21 szerző munkáját, akik az elfeledett szobrász életének és munkásságának egy-egy részletével foglakoztak. A pécsiek Horvay munkái közül a Zsolnay és a Kossuth szobrot jól ismerik, kevésbé a temetőben Pilch Andor építész síremlékét. Örvendetes, hogy Kardhordó Kálmán dolgozatában hiteles adatok alapján helyesbítette a művész életrajzát, mivel a közelmúltig, az új magyar életrajzi lexikonban is, a hibás születési idopontja szerepel. Tehát ténylege születésnapja Pécs, 1874. május 27. (A Pécs Lexikonban már a helyes adat szerepel). Elhunyt Budapesten 1944. november 19-én.
A kötetben sincs említve, de egyébként is alig ismert, hogy néhány plakett is került ki keze alól.
Irodalmi adatokból lehetett őket összeszedni.
1. Vöröskeresztes plakett. 36. VÖRÖSKERESZT KÓRHÁZVONAT / FÖLDHITELBANK ÉS ANGLO/OSZTRÁK BANK ALAPÍTVÁNYA felirattal. Merkur sebesült katonát visz. Öntött bronz, két méretben: 243×156 és 43×27 mm.
2. Ádám álló alakja. Egyoldalas öntött cink. Átm.: 300 mm.
3. Éva az almával. Öntött cink. Átm.: 300 mm.
4. Fáy András érem. PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR EGYESÜLET körirattal. Egyoldalas öntött spiáter. Mérete: 165×108 mm.
5. Karánsebesi Főgimnázium elesett hősei 1918. Egyoldalas öntött hadifém. Mérete: 50×33 mm.
6. Erzsébet királyné karánsebesi szobra 1918. Egyoldalas öntött hadifém, mérete: 50×32,5 mm, öntöttvas 258×170 mm.
Raýman János
   
 
Szent Márton Székesfehérváron
     
     
Szent Márton 316-ban (vagy 317-ben) született a pannóniai Sabaria (vagy Savaria, ma Szombathely) városában. Kalandos életéhez számos legenda és hagyomány fűződik. Sok templom, egyházközség védőszentje, sőt hazánk és Franciaország is oltalma alá tartozik. Elneveztek róla sok helységet (pl. Baranyában Alsó- és Felsőszentmárton), hegyet (pl. a Pannonhalmi Bencés Főapátság is Szt. Márton hegyre épült), utat, iskolát és még borrendet is.
Az Európa Tanács pedig 2005-ben a Szombathelytől a franciaországi Tours városáig vezető útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy Európa legnépszerűbb szentjének, Szent Mártonnak – aki a halála előtt majd három évtizedig toursi püspök volt - életének és kultuszának kiemelkedő emlékeit bemutassa. Hívei szeretetétől övezve 397-ben halt meg. Ünnepnapja november 11, temetésének napja.
Van Szent Márton-díj is (2001-ben a Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok alapította), amelyet minden évben olyasvalakinek adnak, aki az előzõ évben a legtöbbet tette nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséért és megőrzéséért. Rangosnak számít a díj, legalább is erre utal a kitüntettek személye, mint pl. Mádl Ferenc, Meloccó Miklós, Nemeskürty István, Sebestyén Márta, hogy csak néhányat említsünk közülük. A Gyõr-Moson-Sopron megyei Halászi község általános iskolája szintén a szent nevét viseli, itt a kiváló teljesítményű tanulók a nyolcadik év végén Szent Márton Emlékérem kitüntetésben részesülnek. Továbbá, mint tudjuk a MÉE idei vándorgyűlésére a szombathelyi rendezők is, éremmel tisztelegtek a városukban született szent emlékének. De adományoznak a világ más országaiban is róla elnevezett medáliákat, mint pl. az Amerikai Egyesült Államokban a katonai Szent Márton érdemrendet arany, ezüst és bronz fokozatban.
2005 óta a székesfehérvári orvosoknak is van Szent Márton érme, amit a helyi kamara adományoz a nyugalomba vonuló tagjainak. Bár pécsi vonatkozása csak annyi, hogy városunkból elszármazott orvosok is megkapták már, mégis fontosnak tartjuk bemutatni, nem csak azért, mert szép az érem, hanem azért is, mert a gesztus figyelemre méltó! Az érem megszületésének történetét és jelentéstartalmát megismerhetjük dr. Altorjay Andrásnak, a Székesfehérvári Városi Orvosi Kamara akkori elnökének beszédéből, melyet 2005. december 16-án, az első Szt. Márton éremátadó ünnepségen mondott el. Íme:
„Évek óta részt veszek a Magyar Orvosokért Alapítvány munkájában, mint a kuratórium egyik tagja és hallgatom a kollégák történetét, a szerencsétlen helyzetbe került kartársak kéréseit, vagy az özvegyek panaszait. Egy ilyen kuratóriumi ülésről hazafelé jövet jutott eszembe először, hogy nekünk, azaz a székesfehérvári orvosi kamarásoknak is valamilyen módon törődnünk kellene a nyugdíjba vonult senior pályatársakkal.
 
 
Ismertetve elképzelésemet az elnökség tagjaival, egy emberként helyeselték azt. Ezek után tettük meg az első lépéseket és jutottunk el a mai naphoz…
Felkértük kedves barátunkat, Nagy Benedek, Móron élő szobrászművészt, hogy készítsen egy érmet, amivel kifejezhetjük összetartozásunkat és együttérzésünket a senior orvosokkal. Nemsokára a művész ezzel a Szt. Márton-éremmel rukkolt elő, mi pedig mementóként írattuk a kompozíció fölé: ARS LONGA, VITA BREVIS. (Egyoldalas öntött bronz, Ø 105 mm.)
Az a fiatalember, akit a későbbiekben Szt. Márton néven tisztelünk, a Római Birodalomhoz tartozó Pannónia tartomány Savaria városában, a mai Szombathelyen született egy pogány légiós katona gyermekeként. Szülei tiltakozása ellenére jelentkezett a kereszténységet vállaló hittanulók közé. 15 évesen letette a katonai esküt és a keresztség felvétele előtt 3 éven át katonáskodott. Készült hivatására, tettekkel bizonyította, hogy méltó a keresztségre, a szegényeket mindig támogatta.
Sulpicius Severus azt írja: "Akkortájt, amikor már katonaruháján és fegyverein kívül más tulajdona nem volt, a tél kellős közepén, Amiens városka kapujánál szembe találkozott egy ruhátlan koldussal, aki a mellette elhaladóktól kérte, hogy könyörüljenek meg rajta. Azonban mindenki csak elment mellette. Márton ekkor értette meg, hogy ez a koldus őreá vár. Mit tehetne? A rajta lévő köpenyén kívül nem volt semmije, mert minden egyebét már elajándékozta. Oldaláról leoldva, megragadta kardját, köpenyét középen kettévágta, egyik felét odanyújtotta a koldusnak, a másikat pedig magára vetette. "
Ilyen az Orvos élete is, idejének, azaz életének felét a betegekre áldozza! Vegyék hát ezt az érmet erkölcsi kárpótlásnak, korábbi munkájuk kései elismerésének a fiatalabb pályatársaktól, a Magyar Orvosi Kamara székesfehérvári helyi szervezete nevében.”
Dicséretre méltó hagyomány született Székesfehérváron, reméljük, sok követőre talál!
Süle Tamás
   
 
Magyarországi botveretek, vagy botcímkék 67
     
Máriabesenyő
Téglalap alakú alumínium lapka, melyhez a két oldalán lyukasztott levéldíszes körív csatlakozik a rögzítés céljából. A téglalap kiemelkedő kerete gyöngykör helyett inkább vonalkázott díszítést kapott. Ábráján ritkás ligetben álló templom és kolostor együttes látható. Alul MÁRIABESNYÕ felirat olvasható, 1940 körül készülhetett.
Mérete: M.: 28 mm., Sz.: 38 mm.

     
Mátra
Az alumínium címke keret nélkül mintázott, szembenéző szarvasfej, homlokán a sugarakat árasztó kereszttel, Szent Hubertusz jelképével. Az 1940-es években készülhetett. Alul feliratszalagba beütve MÁTRA felirat áll.
     
Mátra
Csepp alakú alumínium lemez amelynek az alját levágták. Baloldalt egy jobbra néző szarvasbika feje látható, amint kíváncsian tekint a világra, a szemben álló kúpos hegysort kémleli. A jobb felső részén ívesen elhelyezett MÁTRA felirat olvasható, alsó részén pedig két egyenes sorban KÉKES 1013 M / GALYATETŐ 963 M feliratot helyezték el. A veretet az 1950-es években készíthették. A címke felső részét tölgylevél koszorúzza.
Mérete: M.: 26 mm., Sz. 24 mm.

Mátra –Ágasvár
Fekvő ovális alakú, mai készítésű vörösréz lemez. Felülről széles keret övezi. Ábrája az Ágasvári turistaház épülete. A házon magas oszlopon zászló leng. Mögötte az Ágasvár orma magasodik. Alsó része csipkézett. Felirata MÁTRA – ÁGASVÁR
Mérete: M.: 31 mm., Sz.: 41 mm.
Páger János
     
     
         „Újabb” pécsi orvosi érmek XIII.*
         Kiss Sándor: IV. Nemzetközi Humánbiológiai Szimpózium
     
     
A humánbiológiai szimpóziumokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Embertani Tanszéke szervezte az ország különböző városaiban, így pontosan 25 évvel ezelőtt, 1986-ban Pécsett is tanácskoztak ezen tudományág képviselői. Eiben Ottó (1931-2004) akadémikus, a tanszék vezetője kedvelte a numizmatikát, amire bizonyság egyebek mellett az is, hogy nem csak a IV. Pécsi, hanem az V. Keszthelyi és a VI. Veszprémi szimpóziumra is adtak ki érmet.
     
Az érmek előlapjára mindig valami, az adott városra jellemző kompozíció került, így Pécset a Székesegyház, Keszthelyt a Festetics kastély, míg Veszprémet Szent István király és felesége, Boldog Gizella királyné szobra jelképezi. A körirat, a rendezvény nemzetközi jellegére tekintettel mindhárom medálon angol nyelvű, így a pécsi érmen a „IVth International Symposium of Human Biology / Pécs 1986” szöveg olvasható, míg a mesterjegy betui (KS) a Székesegyház két oldalán találhatók. A monogram feloldása: Kiss Sándor, mindhárom érmet ő alkotta. A hátlapokra az ELTE Embertani Tanszékének a jelvénye került, melyet Richter Ilona grafikusművész tervezett. A stilizált virág közepén Leonardo da Vinci rajza, a felnyitott anyaméh és benne a magzat látható, míg a virág szirmain elhelyezett betűkből a humánbiológia angol nyelvű változata olvasható össze.
A képeinken bemutatott pécsi érem öntött bronz, átmérője 90 mm, 90 példányban készült. A szimpózium minden résztvevője megkapta ajándékba, maradandó emlékül.
Eiben Ottó professzor „A magyar antropológia/humánbiológia a képzőművészetben” c., 1998-ban Budapesten megjelent, 48 oldalas könyvecskéjében nem csak a fentebb említettek, hanem az összes, ebbe a témakörbe tartozó érem leírása és képe megtalálható.
Süle Tamás
*("Újabb" alatt érti szerző azokat az érmeket, amelyek a "Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995" c. könyvéből kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
     
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2011. november 20-án
Éremgyûjtõ találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők
2011. november 20-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik új helyén ( Majorossy . út 36, térképünkön 1.)
Éremgyűjtő találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk!
Asztalfoglalás: Lang Ernőnél
mobil: 06-30-9395 158
e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel időtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthető a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Főpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjárművel érkezőknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
Vezetõség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán