Régebbi híradók - 123. szám
  
123. híradó
2011. október 1.
XI. évf. / 10.
 
 
   Kétszáz éve született Liszt Ferenc
   Mohácson történt
   Újabb” pécsi orvosi érmek XII.*
        Nagy Benedek: “Prof. Dr. Romhányi György Díj”
   Új könyv jelent meg, mai magyar érmekről
        Asztalos Andrásné: Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros         numizmatikai emlékei 1950-2010
   Könyvismertetés
        Adamovszky István: Az érem 1901-2011
   A „nyújtott, préselt” érmekről (7)
  A Baranya Megyei Éremgyűjtők 2011. november 20-án   Éremgyűjtő találkozót rendeznek
     Trischler Ferenc érme

   
Kétszáz éve született Liszt Ferenc
 
 

A világhírű zeneköltő és zongoraművész élete és munkássága nem csak a zenetörténetben vált örök életűvé, a képzőművészetben is halhatatlan művek alkotását idézte elő.
A képzőművészet szerény Benjaminja, az éremművészet is igen nagyszámú érem és plakett kibocsátásával emlékezett meg Liszt Ferenc életéről, életének egyes eseményeiről, alkotásairól.
Szolláth György: A magyar zeneművészet érmei és plakettjei, MÉE. Budapest. 1972. közreadott katalógusa 103 érmet és plakettet mutatott be, amelyet elsősorban magyar, de számos külföldi művész is alkotott. De azóta lassan 40 év pergett le és mára ez a szám jócskán megnövekedett. Gosztonyi József: Liszt Ferenc az éremművészetben (Éremtani Lapok, 40. sz., 1996. december, 13-17 old.) újabb 46 éremről számolt be, amelyek vagy kimaradtak Szolláth György munkájából, vagy 1972 után készültek.
Címoldalon bemutatott emlékérmet Trischler Ferenc pécsi szobrászművész készítette.

 
 
De nem hagyható ki a felsorolásból Soltra Elemér Tamás pécsi születésű éremművész, aki az új, 2011. október 22-én, Liszt születésnapján kibocsátásra kerülő 50 000 Ft címletű aranypénzt tervezte. Különlegessége, hogy 2 és 4 dukát súlyban fog megjelenni.
 
A Német Szövetségi Köztársaság pedig a Michael Otto által tervezett 10 Eurós címletű ezüstéremmel tiszteleg a nagy zeneművész 200. születésnapján.
Raýman János
     
     
Mohácson történt
 
 
Az idei évben szeptember 1-én nyílt meg a Mohács 1900 után című kiállítás.
A megnyitót Szekó József polgármester tartotta. Beszédében megemlékezett a civil egyesületek Mohács városáért végzett munkájáról. Röviden vázolta a MÉE mohácsi csoportjának működését és munkáját a város múltjának bemutatásáért, a már hagyományosnak mondható kiállítással. A jelenlegi kiállítás a városban valaha működött, ma már többnyire nem létező céget igyekezett bemutatni. Többek között ecetgyár, téglagyárak, gépgyár, selyemgyár, MAHART, DGT kikötő, Krammer és fia jégszekrénygyár szerepel a listán. A kiállítás anyaga főleg Csorbai Ferenc, Mórócz Sándor, Szántási Árpád gyűjteményeiből származik, de hozzájárultak más mohácsi lakosok is egy-egy emléktárggyal.
A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg, keddtől szombatig 10 óra és 16 óra között a Kossuth Filmszínház kamaratermében. A csoportunk a jövőben is tervezi hasonló kiállítások megrendezését.
Szeptember 4-én rendezte meg a MÉE Mohácsi Csoportja immár 9. alkalommal a Polgármesteri Hivatal Duna Irodaházában éremgyűjtő találkozóját.
Az idei rendezvény volt az egyik legsikeresebb a lefoglalt asztalok tekintetében. Az érdeklődők számát tekintve viszont, úgy véljük, voltak már sokkal többen is a találkozón.
A szokásos numizmatikai anyagon kívül kínáltak bélyegeket, képeslapokat, papírszalvétákat, kártyanaptárakat és még sok minden mást is.
Nemzetközivé tette a rendezvényt a német, osztrák, horvát és szerb gyűjtők jelenléte.
Az idén először érdeklődött a Csele TV a rendezvény iránt és riportot is készített.
Mórócz Sándor a MÉE Mohácsi Csoportjának a tagja, ismert helytörténeti kutató a Város és Faluvédők Szövetségének 2011. július 28-án Budaörsön tartott országos találkozóján a szövetség elnökétől, Ráday Mihálytól vehette át a Podmaniczky–díjat.
Grünfelder Lőrinc
 
A képen balról Grünfelder Lőrinc, Mórócz Sándor és neje látható
   
 
                    „Újabb” pécsi orvosi érmek XII.*
                    Nagy Benedek: “Prof. Dr. Romhányi György Díj”
     
     
Romhányi György (*Szár, 1905. szeptember 15. - †Pécs, 1991. augusztus 29.) a Pécsi Orvostudományi Egyetem legendás patológus professzora huszonöt évig (1951-1976) volt a Kórbonctani Intézet igazgatója. Korábbi cikkeinkben (Pécsi Dénár 50. és 112. szám) már beszámoltunk négy, róla elnevezett jutaloméremről. Most leírjuk a negyedik érem, a “Prof. Dr. Romhányi György Díj” megújult változatát. Megjegyezzük, hogy a jutalomérmek esetében nem egyedülálló, ha idővel a díj attribútumát új alkotásra cserélik. Jó példák erre a Magyar Numizmatikai Társulat Réthy László és Szentgáli Károly jutalomérmei. Előbbit eredetileg 1976-ban Madarassy Walter mintázta, majd ezt 2001-ben Szentirmai Zoltán érme váltotta fel. Az eredeti Szentgáli érem alkotója 1968-ban Solymári Walkó László volt, míg az 1994 óta adományozott érem (lásd a Pécsi Dénár 44. számának címlapján) készítője Vadász György.
Emlékeztetőül megismételjük, hogy a Romhányi Díjat Derényi Gábor székesfehérvári orvoskolléga kezdeményezésére a Fejér Megyei Orvosi Kamara által alapított „Képzés, Továbbképzés és Szociális Alapítvány” adományozza 1999 óta az arra érdemes, a megyében dolgozó orvosoknak. Évente két “Prof. Dr. Romhányi György Díj”-at adnak ki.
A korábbi érmet művészi értékben messze felülmúló, legújabb változat alkotója Nagy Benedek (*Illésháza, 1941. 03. 15.), Móron élő szobrászművész. Az ábráinkon látható, 115 mm átmérőjű, öntött bronzérem előlapján PROF. ROMHÁNYI GYÖRGY felirat, jobb oldalon a váll felett NB mj. olvasható, a jól eltalált portré szembe néz. A részben kimélyített hátlapon 5 vízszintes sorban KÉPZÉS, / TOVÁBBKÉPZÉS / ÉS SZOCIÁLIS / ALAPÍTVÁNY / SZÉKESFEHÉRVÁR szöveg utal az érem adományozójára.
 

 
Az új érmet 2011. szept. 27-én az Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete által, a professzor halálának 20. évfordulóján rendezett Romhányi emlékülésen mutatták be és adták át a korábbi díjazottaknak, illetve tiszteletpéldányokat a meghívott előadóknak, így mások mellett e sorok írójának is. A hátlapon az adományozott neve bevésve látható.
Süle Tamás
*(”Újabb” alatt érti szerző azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvéből kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
   
 
         Új könyv jelent meg, mai magyar érmekről
         Asztalos Andrásné: Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros          numizmatikai emlékei 1950-2010
     
Új könyv jelent meg, mai magyar érmekről
Asztalos Andrásné: Dunapentele Sztálinváros Dunaújváros numizmatikai emlékei 1950-2010 címmel. Szerzői kiadás, Dunapentele, 2011. 145 oldal terjedelemben.
 
A könyv igyekszik katalógusba foglalni azokat az érmeket, plaketteket, jelvényeket, amelyek Dunaújvárossal kapcsolatban jöttek létre az elmúlt 60 évben. Összesen 340 korpusz került a katalógusba. A leírások nagyobb részénél sikerült az érmen nem látható legfontosabb adatokat is megszerezni, amely a mai éremkibocsátásoknál nem mindig könnyû feladat. Bár az zavaró, hogy Iván István 1968-ban meghalt, de halála után, még 1983-ban is tervezett érmet!? Örömünkre szolgál, hogy Palotás József pécsi mûvész, dunaújvárosi tartózkodása idején számos szép éremmel gazdagította a helyi érmek sorozatát.
Az érmek besorolása idõrend alapján történt. Talán nem volt feltétlen szükséges szétválasztani az érmeket és plaketteket, elõállításuk technikája szerint is külön csoportosítva. (Vert, öntött, maratott). Érdekes a nagyszámú jelvény, amelyek összeállítása szintén fontos.
Nem tartom szerencsés ötletnek a fél oldal terjedelmû éremleírásokat barnás, vagy kék alapszínû sávval még külön kettéosztani. Nem hívja fel a figyelmet semmire, de az éremképet zavarja.
Egyébként jó felvételekkel ellátott, szépen kivitelezett, gondos munka. Egy névmutatót érdemes lett volna hozzá készíteni. Kiadását csak üdvözölni lehet.
Raýman János

     
     
     
                          Könyvismertetés
                          Adamovszky István: Az érem 1901-2011
     
     
Könyvismertetés
Adamovszky István: Az érem 1901-2011 Magyar Numizmatikai Társulat, Éremkedvelõk Egyesülete, Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete. Adamo. Budapest, 2011. 384 oldal
Új könyvet adott ki Adamovszky István a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 41. Vándorgyûlésére olyan témában, amellyel eddig még nem foglalkozott. Korábban a papír- és fémpénzek kiadását igyekezett katalógusaiban összegyûjteni, most az éremmûvészet, éremgyûjtés területére kalandozott. Új katalógusában a magyar numizmatika egyesületeinek érmeit és plakettjeit állította össze, 1901-tõl napjainkig.
A képek többsége jó, de egyes bronzérmek zöldes elszínezõdése nem valami nemes patina, hanem inkább a kellõ idõ és figyelem hiányának a következménye lehetett. Ahol a kötet összeállítója adatot talált, az érem tervezõjével és kivitelezõjével kezdõdik a bemutatás. Ezt követi az érem két oldalának színes ábrája. Valamennyi éremnél megadta az elõlap és a hátlap, sõt a perem feliratát is. De véleményünk szerint az éremkép rövid leírása is hozzátartozik egy éremkatalógushoz, mert jó, ha a gyûjtõk megismerhetik, hogy mit látnak az érmen. Az egyes tételek leírásánál a szerzõ minden esetben megadta a kibocsátásra került darabszámot, az érem anyagát, méretét és súlyát. A megjegyzés rovatba került, ha egyoldalas, ha próba, vagy öntött darabról van szó. A vert érmeket külön nem jelölte. Végül az „Extra” rovatban a becsült árat találjuk, ezer forintban.
Az elsõ húsz oldalon (5-25) a Magyar Numizmatikai Társulat érmeit és plakettjeit adja közre.

 
     
Ezt követi az ÉKE által kiadott mûvészi éremsorozat (27-51). Természetesen a MÉE érmek képviselik a legnagyobb mennyiséget (55-356). A MÉE érmeit a kibocsátó helyi szervezetek betûrend szerinti csoportosításában vette fel a szerzõ a katalógusba. Végül a negyedik csoportban találhatók a Numizmatikai Nyári Egyetem alkalmaira készült érmek, amelyek többségét, a 2001-tõl Hóman Bálint arcképével készült éremsorozat teszi ki. (359-370)
A kötetet a „Tartalomjegyzék” zárja, amely azonban többé - kevésbé inkább beturendes név- és tárgymutató. De azt nem tudni, hogy mely érem miért került bele, illetve miért maradt ki belõle.
Összességében jó összefoglaló katalógus, eddig még nem látott színes képekkel az elmúlt évszázad társulati és egyesületi éremkiadásairól. Bizonyára a gyûjtõk és a kereskedõk egyaránt gyakran forgatják majd, hiszen az adatokra idõrõl - idõre szükség lehet.
Hágen
     
A „nyújtott, préselt” érmekrõl (7)
     
 
A Pécsi dénár 78-ik számában (2008. január 1.) bemutattuk a Pécsi Zoo bejáratánál elhelyezett préselõgép által készíthetõ érmeket.
Idõközben ez a gép az állatkert területén belül, az ajándék pavilon mellé került áthelyezésre.
A fõbejárathoz egy új gépet telepítettek, mely külsõ megjelenésével is jobban alkalmazkodik környezetéhez, egy fatörzset utánzó dobozban került elhelyezésre. Ezzel a géppel újabb négy préselt érem készíthetõ, így bõvíti a kínálatot.
A három fekvõ és egy álló érem közös felirata: ZOO /
PÉCS. Az ívelt vonalas és kidudorodó gyöngykör keretezés megegyezik az eddig ismert érmek díszítésével, méretük is egyforma: 32 x 22 mm.
Hágen
 
     
A Baranya Megyei Éremgyûjtõk 2011. november 20-án
Éremgyûjtõ találkozót rendeznek
     
 
A Baranya Megyei Éremgyűjtők
2011. november 20-án (vasárnap) 8.00 – 12.00 között
heti összejöveteleik új helyén ( Majorossy . út 36, térképünkön 1.)
Éremgyűjtő találkozót rendeznek.
Egy asztalt ingyen biztosítunk!
Asztalfoglalás: Lang Ernőnél
mobil: 06-30-9395 158
e-mail: langerno100@gmail.com
Az összejövetel időtartama alatt büfé várja a vendégeket.

Megközelíthető a 33. sz. városi autóbusszal (amely a Főpályaudvartól indul a Vásárcsarnok érintésével a Tettye - Havihegy útvonalon) a Tettye utcai megállótól néhány perces sétával.
Gépjárművel érkezőknek az épület melletti parkoló áll a rendelkezésükre.
Vezetõség
 
 
 
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
numizmatika - pécsi numizmatika - numizmatika Pécs - pécsi numizmatika - numizmatika
numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika - numizmatika
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán