Régebbi híradók - 112. szám
  
112. híradó
2010. november 1.
X. évf. / 11.
 
     
   Új könyv
        Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja
   Vezetõségválasztó közgyûlés
   Érmes naptár 2011-re
   Könyvbemutató
   Elhunyt Fürtös György keramikus mûvész
   Köszöntõ
   „Újabb” pécsi orvosi érmek X.*
   „Szülõföldem” bemutatkozó kiállítás Tatán
     

     
Új könyv
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja
     
Soós Ferenc: Magyar numizmatikusok panteonja. Argumentum Kiadó, a MÉE és a MNT kiadása Budapest, 2010. 269 oldal.
A közelmúltban érdekes új könyvvel jelentkezett Soós Ferenc. Nem szokásos életrajzi válogatás, hanem valódi panteon, a hajdani numizmatikusok nyughelyének emlékei is rendre megtalálhatók benne.
A könyvet dr. Török Pál a MÉE elnöke mutatta be a gyûjtõknek a MÉE vándorgyûlésén, 2010. augusztus 20-án a pécsi Hotel Pátriában.
A magyar numizmatika történetében jelentõsebb szerepet játszó 323 személy életrajzát találjuk a kötetben. Bizonyára lesznek, akik majd egyeseket hiányolnak, másokat feleslegesnek tartanak. De a válogatás ezzel jár, és azt hiszem jól sikerült, mert a legfontosabb személyek helyet kaptak a kötetben.
Egy-egy személyre vonatkozó szócikk felépítése: név, rang, nemesi elõnév, a születés és halálozás helye és idõpontja. Ezt követi egy rövid életrajz, amelyben a legfontosabb szerepet kapja a numizmatikával való kapcsolat. Egyesek jeles, maradandó értékû gyûjteményt hoztak létre, vagy numizmatikai szakírói munkásságuk miatt váltak ismertté és alkottak maradandót. Az alkotómûvészek esetén az éremkészítési munkásság a meghatározó, hiszen sok szobrász, és természetesen amatõr készített érmet, de ide csak azoknak sikerült bekerülniük, akik valóban jelentõs szerepet játszottak a magyar éremmûvészetben. Érdekes és következetes részlete a leírásoknak valamennyi személynél, a róluk készített érmek felsorolása, amelyet csak üdvözölhetünk.
Minden személynél igyekezett a Szerzõ két ábrát bemutatni. Egy arcképet, amely lehetett fénykép, vagy valamilyen mûvészeti alkotás (festmény grafika, érem). Valamint a síremlékét, lehetõleg mai állapotában. Nem lehet nem észrevenni, hogy a felvételeknek a döntõ többségét, alighanem sok utánjárással, Soós Ferenc készítette a könyve részére.
Amit szintén fontosnak tartunk elmondani, hogy a szokásos életrajzi gyûjteményekkel, lexikonokkal ellentétben, az itt közölt adatokat a Szerzõ szigorú ellenõrzésnek vetette alá. Ezért adatai rendkívül megbízhatóak. Amikor adatai másokétól eltérnek, lexikonokban már bevezetett és hitelesnek vélt adatok helyett mást állítanak, akkor is kiállják a legszigorúbb kritikát.
A könyvben több pécsi mûvész, gyûjtõ is helyet kapott. Így Balogh Imre, Erdõhelyi Kálmán, Eszéky Ottó, Klimo György, Nowotarski István, Török János és Wiesner Rajmár.
Egyébként a könyv jól szerkesztett, jól tagolt, szépen kiállított gondos munka. Kézbe venni is örömet okoz. Sokáig megbízható forrás marad a téma iránt érdeklõdõk számára. Numizmatikusoknak, történelemmel foglakozóknak és a könyvszeretõknek õszinte szívvel ajánljuk.
Raýman János
     
     
Vezetõségválasztó közgyûlés
     
     

A MÉE Baranya Megyei Szervezete 2010. október 31-én a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ tanácstermében megtartotta vezetõségválasztó közgyûlését.
Megtisztelte megjelenésével dr. Török Pál, a MÉE elnöke és Nagy József a MÉE fõtitkára is a baranyai összejövetelt. Levezetõ elnök dr. Süle Tamás volt. A jegyzõkönyvet Raýman János vezette és dr. Gács Tivadar és Baum Attila hitelesítette.
Hágen József titkár megtartotta beszámolóját az elmúlt évek fontosabb eseményeirõl. Idõközben elhunyt társaink emlékére egy perces néma felállással emlékeztünk. Majd a pénzügyi beszámoló következett. A közgyûlés a beszámolókat elfogadta. Dr. Török Pál elnök méltatta és jónak értékelte a pécsi vándorgyûlést, megköszönve a szervezést a vezetõknek és valamennyi segítõ résztvevõnek. Raýman János elnök a vezetõség nevében lemondott.
Szabó Nándor a választási bizottság elnöke a tagság többségének véleménye alapján elõterjesztette a választásra javasoltak nevét. A közgyûlés minden személyt külön megszavazott, hogy felkerüljön a szavazólapra. Új név nem került a javaslatba. A titkos szavazás után a megválasztott új vezetõség:
          Raýman János elnök
          Hágen József titkár
          Schmidt János gazdasági vezetõ
          Lang Ernõ háznagy
          Farkas Árpád küldött
Raýman János elnök és Hágen József titkár az új vezetõség nevében megköszönte a bizalmat. Köszönetet mondtak Páger János volt háznagynak, több évtizedes vezetõségi munkájáért.
Dr. Török Pál a MÉE elnöke köszöntötte az új vezetõséget és sikeres munkát kívánt.

     


A képen balról: Raýman János, dr. Török Pál a MÉE elnöke, Lang Ernõ, Nagy József a MÉE fõtitkára, Schmidt János, Hágen József és Farkas Árpád látható.
   
 
Érmes naptár 2011-re
     
     
Ismert, hogy a HÁZMESTER ’98 KFT már évek óta tetszetõs, pécsi témájú naptárakkal örvendezteti meg városunk polgárait. Most – örömünkre – tovább bõvült a választék, ugyanis 2011-re egy „érmes” kalendáriumot is megjelentetett a kiadó.* Raýman János válogatásában az asztali naptár minden lapját egy pécsi vonatkozású érem, plakett, jelvény, vagy botveret ábrája díszíti. Az 52 képhez rövid, lényegre törõ magyarázat is tartozik, melybõl megtudjuk, hogy mit látunk, kinek az alkotása, mi az anyaga, milyen technikával készült stb. A jövõ év heteihez rendelt medálok alkotói között sok ismert pécsi mûvészt találunk, mint pl. Palotás Józsefet, Rétfalvi Sándort, Soltra Elemért, Török Jánost, vagy Trischler Ferencet. Reméljük, hogy a numizmatikai naptár elnyeri a közönség tetszését és a következõ évtized minden évében folytathatja a kiadó a most megkezdett, nem mindennapi témájú naptárak kiadását.
S. T.
 


*Már kapható a könyvesboltokban.
   
     
Könyvbemutató
     
 
A Pécsi Szemle 2010. évi õszi számának (XIII. évf. 3. sz.) sajtóbemutatójára került sor 2010. október 29-én, pénteken de. 11 órakor a pécsi Mûvészetek és Irodalom Házában.
A várostörténeti folyóiratban újfent találhatunk két írást, amely a MÉE Baranya Megyei Szervezete két tagjának tollából származik.
Az egyik „Raýman János: A Kossuth bankók nyomólemezei pécsi kiállításon” címû cikke, amely az 1888. augusztus 11. és szeptember 9. között Pécsett megrendezett kiállításon bemutatott, akkor Kerschek Gyula tulajdonát képezõ 1848-1849 évi papírpénzek még megmaradt kliséirõl emlékezik meg.
A másik cikk Süle Tamás recenziója a nemrég megjelent „Raýman János - Hágen József: Az éremgyûjtés története Pécsett és Baranyában” címû könyvrõl.
Mindkét szerzõ jelen volt a bemutatón és rövid ismertetõt tartottak írásaikról.
Kvéder László
     
     
 Elhunyt Fürtös György keramikus mûvész
     
     
A kiváló keramikus Pécsett született 1939. január 21-én és Pécsett hunyt el 2010. október 5-én. A pécsi a Mûvészeti Gimnázium elvégzése után 1958-1962-ben az Ipar-mûvészeti Fõiskolán folytatta tanulmányait, ahol Borsos Miklós és Csekovszky Árpád növendéke volt.
Üzemgyakorlaton is a Zsolnay gyárban dolgozott. A fõiskola elvégzése után is ide jött vissza, és 1962-1999-ig a Pécsi Zsolnay gyár egyik meghatározó tervezõ mûvésze volt. A pirogránit újraélesztése is nevéhez köthetõ. 1971-1980-ig a dísztárgy részleget vezette.
1969-1972 között részt vett a Siklósi Kerámia Szimpozium, 1976-1980 között a Kecskemét Nemzetközi Kerámia Alkotótelep munkájában.
Munkáival számos díjat nyert, többek között: 1962-63 Az év legszebb terméke Országos Pályadíj, 1964 Nívódíj Pécs, 1972 Országos Kerámia Biennálé III. díj, 1980 Munkácsy díj, 1985 SZOT díj, 1985 Egy napot Pécsért ezüst fokozat, 1998 Pro Civitate díj Pécs, 2004 Tüke díj és POSZT díj.
Egyéni kiállításai voltak Pécsett: 1964, 1965, 1969, 1971, 1975, 1979, 1983, 1984, 1995, 1999. 2004-ben jubileumi kiállítás a Mûvészetek Házában. De Faenzától Varsóig számos városban láthatták jellegzetes munkáit.
Nagyszámú köztéri és egyéb díszkerámia alkotója. Talán legismertebb pécsi mûve a Tüke kút. Kevés érmet és plakettet is készített, azokat is kerámiából. Sok jelzetlen Zsolnay gyári plakett is tõle származik, amelyek azonosítása már aligha lehetséges. Két fontosabb, a Pécsi Orvostudományi Egyetem 400 ágyas klinika 1976 és a Sebész Kongresszus Pécs, 1984 kerámia érme.
   
Raýman János
     


Egy „igazi” Fürtös kerámia érem, mely az évenként megrendezésre kerülõ sakkversenyek emlékére készült.
   
     
Köszöntõ
 
 
Üdvözöljük a MÉE Csongrád Megyei Szervezetének „Szegedi Kispénz” c. lapját, melynek elsõ száma 2010. szeptember 22-én jelent meg. Örülünk, hogy laptársunk megszületését a Pécsi Dénár is katalizálta! A szerkesztõk – egyebek mellett – ezt írják beharangozójukban: „Lapunk hasábjain is ápolni kívánjuk nemes hagyományainkat és szeretnénk azt, hogy szervezeti életünk mindennapjaiba minden tagunk még jobban betekintést nyerjen, sõt a mindennapoknak mind jobban részese legyen. Ezért várjuk mindenkitõl, hogy közérdekû írásaival, észrevételeivel, javaslataival segítse a lapot, és általa tudását, ismereteit is gyarapítsa.” Kívánjuk, hogy a következõ számokban sok munkatárs tollából, sok jó írás lásson napvilágot az éremgyûjtõk örömére és okulására!
Pécsi Dénár szerkesztõi
 
 
 
„Újabb” pécsi orvosi érmek X.*
 

Nowotarski István: “Prof. Dr. Romhányi György Díj”
Romhányi György (*Szár, 1905. szeptember 15. - †Pécs, 1991. augusztus 29.) a Pécsi Orvostudományi Egyetem legendás patológus professzora huszonöt évig (1951-1976) volt a Kórbonctani Intézet igazgatója. Korábbi cikkünkben (Pécsi Dénár 50. szám) már beszámoltunk három, róla elnevezett jutaloméremrõl. Most leírjuk a negyediket is, amely a “Prof. Dr. Romhányi György Díj” nevet viseli.
Ezt az érmet Derényi Gábor székesfehérvári orvoskolléga kezdeményezésére a Fejér Megyei Orvosi Kamara által alapított „Képzés, Továbbképzés és Szociális Alapítvány” adományozza 1999 óta az arra érdemes, a megyében dolgozó orvosoknak. Azért választották a Romhányi érmet a díj attribútumául, mert a névadó a Fejér megyei Szár községben született és Székesfehérváron a Ciszter Gimnáziumban érettségizett. (Születésének centenáriumán, 2005-ben az Orvosi Kamara emléktáblát is elhelyezett a hajdani iskola épületén, amelyben ma könyvtár található.)

Évente két “Prof. Dr. Romhányi György Díj”-at adnak ki. A 115 mm nagyságú öntött bronzérem alkotója Nowotarski István. Körirata: ·PROF. DR ROMHÁNYI GYÖRGY· 1905 – 1991. Jobbra lent N. mesterjegy látható. Késõbb az érmet az alkotó hozzájárulásával némileg módosították, amennyiben a körirat betûi szebbek, szabályosak lettek. (Lehet, hogy számítógéppel szerkesztették?). Az évszámok után lévõ díszítõ elemek is különböznek: a régin csak egy-egy pont (·), az újon „gúla” alak látható, továbbá hiányzik a nyak alatt az N. mesterjegy. A portrén is változtattak egy kicsit. A hátlap körirata: KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY • SZÉKESFEHÉRVÁR • A középsõ, üres mezõbe vésik be a kitüntetett nevét és az adományozás évét.

 
 
Végezetül felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az érmeken kívül további képzõmûvészeti alkotások is emlékeztetnek a Professzorra. Az egyik az a bronz relief, amely az PTE Orvosi Karának Elméleti Tömbjében (Pécs, Szigeti út 12.) a róla elnevezett aulában a professzori panteon tagjaként az egyik, a fõbejárattal szemközti oszlopról tekint a szemlélõre. A márványlapra erõsített profil dombormû szintén Nowotarski István munkája. A másik az az életnagyságú, egész alakos bronz szobor, amely a 48-as téren áll, ott ahol egykoron a professzor naponta elhaladt munkába menet. A Romhányi szobrot 2006. október 21-én avatták fel, alkotója Rétfalvi Sándor Munkácsy Díjas, Érdemes Mûvész.
Ars longa, vita brevis est! A Romhányi professzor által kedvelt és gyakran idézett hippokratészi mondás reá vonatkoztatva is beteljesült: sajnos a Professzor már régen nincs közöttünk, de emlékét nem csak egykori tanítványai, hanem ma már négy rangos jutalomérem, egy dombormû és egy szobor alakjában, bronzba öntve õrzi a mûvészet is!
Süle Tamás
 
*(”Újabb” alatt érti szerzõ azokat az érmeket, amelyek a „Százötven év pécsi orvosi érmei 1845-1995” c. könyvébõl kimaradtak, vagy annak megjelenése után láttak napvilágot. Természetesen azok az alkotások nem kapnak helyet a sorozatban, amelyeket a Pécsi Dénárban korábban már ismertettünk.)
 
„Szülõföldem” bemutatkozó kiállítás Tatán
 
 

A MÉE Tatai Csoportja „Szülõföldem” elnevezéssel szeptember 18-25-ig kiállítást rendezett Tatán a Komárom-Esztergom megyében született, élt, alkotott, valamint alkotásaik révén a megyéhez kötõdõ éremmûvészek, éremtervezõk alkotásaiból.
Célként jelölték meg, a mûvészetek iránt érdeklõdõ közvélemény számára összegyûjteni és bemutatni azokat az értékeket, amelyeket azok a mûvészek alkottak, akiknek szoros kapcsolatuk volt és van a megyével. Az alábbi húsz mûvész alkotásait állították ki: a tatabányai Sipos Barbara, Sipos Marica, Szunyogh László, Lajos József és †Brém Ferenc, az esztergomi †Peternák Gusztáv, Peternák Zoltán, Szabó Ferenc és Gyõri Gyula, a tatai †Lajos Béla, Bozó József, a baji Muzsnay Ákos, a bábolnai Révész Napsugár, a komáromi Széri-Varga Géza, †Berecz Gyula, a tardosi †Vörös Gábor, a mogyorósbányai †Bezerédy Gyula, az oroszlányi Kóbor Sándor és a Csallóközbõl Darázs Rozália és Nagy János.
A kiállítás fõvédnöke Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke volt. A megnyitón – amely egybeesett a tatai éremgyûjtõk szervezete 20 éves évfordulójával - Vámo-si László titkár áttekintést adott az elmúlt két évtized mûködésérõl. A nagyszámú érdeklõdõt köszöntötte Michl József országgyûlési képviselõ, Tata város polgármestere, majd egy, a tatai országgyûlés 500. évfordulójára készített emlékérmet adott át dr. Török Pálnak, a MÉE elnökének, aki megtisztelte jelenlétével az eseményt. A kiállítást dr. Fülöp Éva Mária, a megyei Múzeumok Igazgatósága igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Kiemelte, hogy ilyen nagyszabású és igényesen összeállított tárlatra az elmúlt évtizedekben nem volt példa.
A kiállító mûvészek palettája nagyon sokszínû volt, hiszen ott volt a bemutatkozó kiállításon alkotásaival két Munkácsy-díjas, a XVII. Soproni Országos Érembiennálé Ferenczy Béni-díjasa, a FIDEM Nemzetközi Érem-pályázatának III. díjas mûvésze, a Kodály portrépályázat nívódíjasa, Eötvös József díjas, Békés megye Mûvészeti díjasa, Pátzay Pál tanítvány, a budapesti Washington szobor alkotója, Tatabánya város díszpolgára, valamint a komáromi Jókai szobor alkotója is. A kiállításon 208 alkotás volt látható, ezek között is nagy elismerést arattak az éremsorozatok, melyeken a mûvé
szek egy-egy témakört több érmen, több oldalról közelítettek meg, mint pl. tette ezt Sipos Barbara a „Háború és Horror”, Muzsnay Ákos „Zsoltár”, Szunyogh László „Gyûjtemény” és Nagy János „Gilgames” c. sorozatában.
A kiállítás látogatója egyértelmûen nyugtázhatta, hogy a magyar éremmûvészet sokszínû, bár esetenként ellentmondásos képet mutat. Az érmek kifejezésbeli gazdagsága pedig még mindig a mûfaj erejének a megnyilatkozása. Lyka Károllyal valljuk, hogy „az érem, halk szavú bók, melyet az emberséges illem osztogat.”

Vámosi László
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
vissza a lap tetejére
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán