Régebbi híradók - 111. szám
     
111. híradó
2010. október 1.
X. évf. / 10.
     
     
   A 2010. évi extra forgalmi sor kísérõ érme
   PATHOLOGIA HUNGARICA IN NUMMIS
   Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból
   A Béta-bányai bányamentõk plakettje
   Hírek Mohácsról
   MEGHÍVÓ a MÉE Baranya Megyei Szervezete tisztújító
        közgyûlésére
     

A pécsi EKF érme

     
A 2010. évi extra forgalmi sor kísérõ érme
     
A Magyar Pénzverõ Zrt. 2010. évben kibocsátott forgalmi sorának extra példányaiban a tárgyévben hivatalosan forgalomba került 5, 10, 20, 50, 100 és 200 forintos érmeken kívül egy ezüst érem is elhelyezésre került, amely a 2010. évi pécsi Európa Kulturális Fõváros évének állít emléket.
Az érem elõlapjának közepén az EKF emblémája látható, EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA / PÉCS 2010 körirattal.
A hátlapon Pécs egyik nevezetességén, a Zsolnay kúton található bikafejes csorgó rajza, mint az EKF egyik nem hivatalos emblémája szerepel.
Zsolnay Miklós, apja Vilmos emlékére ajánlotta fel Pécs közönségének a díszkutat, melyen a négy bikafej látható.
A kút elkészítésével 1909-ben Pilch Andort bízták meg, a kivitel 1912-re el is készült. Végleges helyére az irgalmas rendi templom elõtti térre (2003 óta Zsolnay Vilmos tér) azonban csak 1930-ban került. A kút peremén a felirat: „Zsolnay Vilmos emlékkútja legyen örök szemtanúja Pécs város virulásának lakói boldogságának.”
 
 

A ragadozó-bikafej elõképe az 1799 július 3-án a bánáti Nagyszentmiklóson elõkerült aranylelet egyik ívócsanakján látható. A lelet a bécsi császári - királyi Régiségtárba került, ma is itt õrzik.
Az érem Ø 27 mm méretben, proof kivitelben, 999–es finomságú ezüstbõl készült, súlya 10 gramm. A kivert példányszám 4000 db. Az extra forgalmi sor borítóján is a pécsi Zsolnay kút egyik eozinmázas bikafejes csorgója látható.
Az EKF Központ elkészíttette az érem Ø = 42,5 mm nagyságú változatát is, amelynek anyaga ezüstözött bronz.

Hágen
     
     
PATHOLOGIA HUNGARICA IN NUMMIS
     

A fenti címmel jelent meg a napokban a Magyar Pathologusok Társasága kiadásában Szende Béla patológus professzor és Csoma Mária, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum éremtára vezetõjének könyve, melyben a magyar kórbonctannal kapcsolatos személyi-, kongresszusi- és jutalomérmeket dolgozták fel. Összesen 89 érem és plakett leírása szerepel a kötetben, míg a könyv végén 20 képtáblán 60 érem színes ábráját tanulmányozhatjuk.
Az összeállítás közvetlen elõzménye minden bizonnyal az az elõadás volt, amelyet Szende professzor 2009. április 25-én „Magyar patológusok érmeken” címmel tartott a Magyar Orvostörténelmi Társaság Numizmatikai Szakosztályának ülésén. Az ott bemutatott anyagot, a társszerzõnek is köszönhetõen tudták kiegészíteni és vélhetõen teljessé tenni. A személyi érmeknél a numizmatikai leírást megelõzi egy rövid életrajz, amely angolul is olvasható. E sorok írója se patológus nem volt, se a patológia történetével nem foglalkozott, ezért nem tiszte az életrajzok adatainak helyességét megítélni, de némi pontatlanságokra azért felfigyelt, pl. Romhányi professzor szakmai pályájának évszámaiban bizony található néhány „elírás”.
A kötetben három, Pécsett mûködött neves professzor, nevezetesen Entz Béla, Romhányi György és Kelényi Gábor érmei szerepelnek. Az érmek leírása szakszerû és lényegre törõ, de azt azért megemlítjük, hogy pl. a 64. sorszámú Romhányi érem hátlapjának köriratából kimaradt az „EMLÉKÉRME” szó, ami pedig itt a lényeget érinti. A Hollós József érem ismertetésénél az olvasó tájékoztatását hiányoljuk, ugyanis az elõlap köriratában a „A Hóseás átka” c. Ady versbõl származó idézet („tiszta bátraké a reggel”) szerepel, a hátlapon pedig a költõ portréja, születésének és centenáriumának az évszámai (1877-1977) láthatók, de a szûkszavú leírásban csupán ez áll: „Fej jobbra”. Se a versre, se a költõre nincs utalás!
A szöveges rész végén a különbözõ jutalomérmek kitüntetettjeinek névsorát olvashatjuk. Meglepõ módon a négy Romhányi díj érem közül csak az egyikhez tartozó felsorolás szerepel, abban is a professzor leányát, Romhányi Máriát sajnos Mártára keresztelték. A kötetet az érmeken szereplõ személyek, valamint az éremkészítõ mûvészek névmutatója zárja.
Összességében megállapíthatjuk, hogy küllemében szép, tartalmában értékes könyv született, amely hibái és kisebb hiányosságai ellenére is fontos része lesz a numizmatikai és orvostörténelmi szakirodalomnak!

   
Süle Tamás
   
 
Bányamentõ szolgálati érmek porcelánból
     
Sokszor és sok helyütt olvastam az utóbbi idõben, hogy milyen kaotikus állapotok uralkodtak a rendszerváltás elõtt a különbözõ érdemek után járó címek, és a sok esetben melléjük járó jelvények körül. Tudjuk, hogy igyekeztek a rendbetételére, pl. a sokféle „kiváló” cím és „kitüntetés” végül a Kiváló Munkáért megnevezéssel és formában egy új kitüntetéssel tisztult le.
Bonyolította a helyzetet, hogy a nagyvállalatok vezetõi maguk is „alkottak” új kitüntetõ elismeréseket.
A most bemutatásra kerülõ érmek a bányamentésben résztvevõk számára készültek, és úgy tûnik, itt is az a kérdés, miért is készültek ezek a porcelán érmek? Mert párhuzamosan adták a Bányamentõ Szolgálati Érdeméremmel, amelyet 10, 15, 20 szolgálati év után adományoztak. Ennél az állami kitüntetésnél 5 és 25 éves nem volt.
A többi, sokféle különbözõ bányamentõ érmet és jelvényt megjelenésük sorrendjében Raýman János már leírta a Pécsi Szemle 9. (2006) tavaszi számában.
A most bemutatásra kerülõ érmek anyaga porcelán, a Hollóházi porcelángyárban készültek. A hátlapon csak a gyár márkajelzése van. Valójában most sem tudni pontosan, hogy kik készíttették. Ha valóban pécsi kezdeményezés volt, nem tudni miért nem a Zsolnay gyárban készültek. Talán a kedvezõ árajánlat miatt esett Hollóházára a választás? Ott régóta, és rendszeresen készítettek olcsó, hasonló sportérmeket nagy mennyiségben.
A porcelán bányamentõ érmeknek is több változatuk ismert. A fõ típusnál vörös színû kör alakú keretben közepén a bányászjelvény látható sárga babérlevél koszorúban. Az 5, 15, 20, 25 éves egységes sorozatot alkot. Felirata felül piros színnel 5 ÉVES, alul BÁNYAMENTÕ SZOLGÁLATÉRT kék színnel. A 15, 20 és 25 éves hasonló.
Mérete Ø = 87 mm, vastagsága a peremnél 6 mm, belül 5 mm.
Néhány eltérõ változatról is tudunk.
Az elsõ egy 5 éves szolgálati érem. Felirata vékonyabb betûkkel és fekete színben készült. A vörös keretezõ kör is vékonyabb, a sárga színe is kicsit más, inkább okker. A szöveg térkitöltésére csillagok szolgálnak.
 
   
   
   
 
A 10 éves szolgálatért érem is eltér a sorozattól. A külsõ kör, a babérkoszorú és a bányászjelvény barna színû. Felirata fekete, alul középen 1976 évszámmal. Hasonló megfogalmazású egy porcelán érem, amely MECSEKI SZÉNBÁNYÁK VASASIBÁNYA felirattal adtak ki. A színezése és a betûi is hasonlók. Ezért azt sugallja, hogy az 5 és 10 éveset is a Mecseki Szénbányák adta ki.
Egy eltérõ 25 éves is ismert. Felirata fekete és kisebb betûkkel készült, az is fordított elrendezésben. Felül BÁNYAMENTÕ SZOLGÁLATÉRT, és alul más betûkkel 25 ÉVES. Kívül szokatlan féloldalas babérkoszorú van, kifelé a levelekkel, befelé pedig a termés bogyójával. Ez az érem 1 mm-el vékonyabb is.
Az érmek még néhány változattal szaporodhatnak. Kérjük, ha a tisztelt Olvasók találnak hasonlót, közöljék velünk. Elõre is köszönjük!
   
Gergely Tibor
   
     
A Béta-bányai bányamentõk plakettje
     
Béta-bánya a komlói bányatérség déli részén helyezkedik el. Gázveszélyes munkaterület volt, ahol néha súlyos balesetek, még halálesetek is történtek.
Ismert egy fehér mázas porcelán plakett, amelynek ábráját mázas porcelán lapkára égették rá.
     
 
A plakett ábrája porcelán felületre felvihetõ matrica, a Zsolnay gyárban tervezték és készítették el. Eredetileg a komlói Bétabánya bányamentõi által rendelt ajándéktárgyak, fõleg tányérok és korsók díszítésére szolgált. A néhány példányban készült plakett tulajdonképpen mintadarab, tényleges ajándékozásra, tehát használatba nem kerültek.
Az ábra közepén fekete Davy féle bányászlámpa áll, amelyen egy vörös keresztben fekete bányász jelvény látható. A háttér sárga. A fekete lámpát és a sárga hátteret kék vonal keretbe foglalták. Kívül rózsa színû körgyûrûben találjuk a fekete feliratot: A BÉTA-BÁNYAI BÁNYAMENTÕKTÕL.
Hátoldalán a Zsolnay gyár jegye látható.
Mérete: 80 x 110 mm.
Raýman János
     
     
 Hírek Mohácsról
     
Mozgalmas hetet tudhat maga mögött a MÉE Mohácsi Csoportja.
Szeptember 1-én Raýman János nyitotta meg a csoport „Mohácsi plakettek és egyéb relikviák” címû kiállítását a Kossuth Filmszínház kamaratermében. Megnyitójában visszaemlékezett a csoport nagy „öregjeire”: Bácsi Imrére, dr. Mézes Ödönre, dr. Grünfelder Lõrincre, Pazar Lászlóra. Elmondta, hogy esztergomi középiskolás korában emlékezetes nyarat töltött a Mohács-szigeten, annak újjáépítésekor.
A rendelkezésre álló területen 14 tárlóban került az anyag bemutatásra. A kiállítás zömét alkotó plakettek a város nevezetességeit, épületeit, intézményeit tárják a látogató elé mûvészi kivitelben. Ritkán látható így egyben, hogy egy kis város nevezetességeirõl mi minden késztette a mûvészeket alkotásaik elkészítésére. A teljesség igénye nélkül a mohácsi csata, iskolák, templomok, busójárás, selyemszövõgyár, középületek, nevezetes személyek elevenednek meg a plaketteken. A falakon régi újságok, plakátok, festmények, fotók színesítik a kiállítást.
A relikviák egyes helyi polgárok munkásságáért kapott állami és helyi elismerésérõl tanúskodnak.
A bemutatott tárgyak zöme Csorbai Ferenc és Mórócz Sándor több évtizedes gyûjtõi munkájának az eredménye. A kiállítás megnyitóján megjelent szépszámú közönség hitetlenkedve, de örömmel konstatálta a látottakat. Estébe nyúló beszélgetéssel zárult a megnyitó.

A Polgármesteri Hivatal Duna irodaházában tartotta meg hagyományos, kora õszi éremgyûjtõ találkozóját a mohácsi csoport, szeptember 5-én.
Szokatlanul lassan népesült be a terem, de így is maradtak üres asztalok. A szervezõk úgy gondolták, hogy a közeli napokban Pécsett rendezett MÉE. 40. Vándorgyûlése kihatással volt a részvételre. A megjelentek többsége a közeli megyékbõl jött. A szokottnál többen érkeztek Horvátországból (Pélmonostor, Eszék, Dárda), de Németországból is jöttek.
Jó volt látni, hogy eddig nem ismert arcok tûntek fel a numizmatikai anyagot kiállítók és vásárlók között. A választék megfelelõ volt. Mindenki megtalálhatta gyûjtési ágának kínálatát. Magyar anyagból Áprád-háztól napjainkig választhattak az érdeklõdõk. Szép számmal találhattunk külföldi fém- és papírpénzeket, kitüntetéseket, jelvényeket, szakirodalmat és a numizmatikával párhuzamosan jelenlévõ képeslapokat. Most is megjelentek az asztalokon a bélyegek, szalvéták és egyéb más apróságok. A tavalyi évhez hasonlóan az ideérkezõk megtekinthették a csoport által szervezett „Mohácsi plakettek és egyéb relikviák” címû kiállítást.
A hagyományos éremgyûjtõ találkozónkat jövõre is szeptember elsõ vasárnapján tervezzük megrendezni.

   
Grünfelder Lõrinc
   
     
MEGHÍVÓ

2010. október 31-én, vasárnap de. 9.00-kor
a MÉE Baranya Megyei Szervezete tisztújító

KÖZGYÛLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívjuk.
Helye: Pécs, József Attila u. 10. (a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ tanácsterme), heti összejöveteleink helye.
Tárgy: a szervezet helyi vezetõségének és a MÉE küldött megválasztása.
Az alapszabály szerint: „a közgyûlés határozatképes, ha a tagság fele jelen van. Határozatképesség hiányában másodszor összehívott közgyûlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.”
Határozatképtelenség esetén a

KÖZGYÛLÉS

új idõpontját: 2010. október 31-én 9.30-ra tûzzük ki.

Az új vezetõség tagjaként jelölhetõ, illetve megválasztható mindenki, aki a helyi tagság mellett érvényes MÉE tagsággal is rendelkezik. A jelölõ bizottság szervezetünk postacímére ( 7601. Pécs Pf. 325.) várja a jelöltekre a javaslatokat 2010. október 22-i beérkezésig.
A jelöltekre szavazni csak a közgyûlésen és csak személyesen lehetséges!

Megjelenésére számítunk!

Pécs, 2010. szeptember 30.

Tisztelettel: Vezetõség

Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán