Régebbi híradók - 109. szám
     
109. híradó
2010. augusztus 1.
X. évf. / 8.
     
     
   A pécsi vándorgyûlés érme
   Ahol érmeinket verik
   Numizmatika levelezõlapokon
   Mûvészetek érmeken
   A XXII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem
   A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlése Pécsett
     

A Vándorgyûlés helyi érme

     
A pécsi vándorgyûlés érme
     
A 40. Vándorgyûlésre a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete a szokásos alkalmi éremmel emlékezik meg, amelyet Trischler Ferenc baranyai szobrászmûvész alkotott. Késõbbi számunkban fogjuk ismertetni.
A különleges alkalom emlékére, a rendezõk is egy szép éremmel készültek. Az érem elõlapján az országos numizmatikai összejövetelnek helyt adó, Európa Kulturális Fõvárosa rangját elnyert Pécs város, jogaiba visszahelyezett eredeti címere látható. A címert a baranyai éremgyûjtõk régi segítõje és barátja Török János (1932-1996) keramikus és éremmûvész mintázta 1995-ben a dunántúli belgyógyászok pécsi vándorgyûlési érmének elõlapjaként. Körirata: MÉE BARANYA MEGYEI ÉREMGYÛJTÕK – EKF PÉCS 2010. AUGUSZTUS 20-21
 
 

Hátoldalán Klimo György pécsi püspök mellképe látható. Fedetlen fõvel, nyakában az érseki pallium, amelynek viselését még III. Ince pápától Kalán (1188-1218) pécsi püspök nyerte el, és Klimo szorgalmazására engedélyezte újra XIV. Benedek pápa a pécsi püspököknek. A háttérben, körben a püspök életmûve, a Klimo könyvtár polcai sorakoznak. A hagyomány szerint ez volt az elsõ nyilvános könyvtár Magyarországon. A hajdani püspöki könyvtárban volt elhelyezve Klimo nevezetes éremgyûjteménye is, amely a maga korában jelentõs és nagy értékû gyûjteménynek számított. Sajnos arany és ezüst érméit 1803. augusztus és 1804. január közötti idõben ellopták. Klimo tehát ez elsõ jelentõs pécsi éremgyûjtõ volt, aki egy szisztematikusan felépített gyûjteményt hozott létre és könyvtárában a hozzá kapcsolódó tudományt is összegyûjtötte. Balra a háttérben a pécsi Székesegyház épülete látható. Körirata KLIMO GYÖRGY 1751-1777 PÉCSI PÜSPÖK.
Az éremoldal Fritz Mihály éremmûvész munkája, amelyet a Pécsi püspökség alapításának, ezer éves évfordulója emlékére készített éremsorozathoz mintázott 2009-ben. Az éremoldal felhasználását Mayer Mihály pécsi megyéspüspök úr nagylelkûen átengedte a baranyai gyûjtõknek, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki!
Az érmet Szabó Géza szegedi ÉremVerde mûhelye készítette, bronz és ezüst kivitelben. Mérete: 42, 5 mm.

Raýman János
     
     
Ahol érmeinket verik
     
A közelmúltban Szegeden jártunk Szabó Géza ötvösmester éremverdéjében a MÉE 40. Vándorgyûlésére kiadandó érmünk ügyében. Ez adta az ötletet, hogy utánanézzek mióta is készülnek itt a mindenkori vándorgyûlések „helyi”, illetve „központi” érmei. Azt tudtam, hogy a baranyai éremgyûjtõk által 1976-ban rendezett 7. Vándorgyûlés „angyalos” érmét még az Állami Pénzverdében készítették. De fellapozva a Szolláth György szerkesztette „A Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének érmei” c. összeállítás köteteit, kiderült, hogy 1986 óta a vándorgyûlési medálokat a szegedi ÉremVerdében verik, vagyis 25 éve több ezer érem látott itt napvilágot, õrizve az ország különbözõ városaiban megtartott országos összejövetelek emlékét. A cég pazar kiállítású, színes prospektusaiból azt is megtudhatjuk, hogy szinte nincs is olyan kortárs magyar szobrászmûvész, akinek egy, vagy több alkotását ne vésték volna verõtõbe és ne ott nyerte volna el végsõ formáját bronz, ezüst, vagy éppen arany veret formájában. A pécsi és baranyai mûvészek közül – a teljesség igénye nélkül - Palotás József, Rétfalvi Sándor, Soltra Elemér, Szokocs Béla és Török János szerepel a névsorban.
     
     
Az éremverde alapjait id. Szabó Géza rakta le, aki 1930-ban szerzett ötvös mesterlevelet. 1984-ben pedig fia, ifj. Szabó Géza a régi berendezések és gépek segítségével indította újra a vert érmek készítését. Kuriózum, hogy az édesapja által készített pantográf még ma is mûködik! Persze a fejlesztés eredményeként ma már a számítógépes technológia is mindennapi gyakorlattá vált, és a hajdani golyósprést is a hidraulikus technika váltotta fel, de a szerszámkészítésben nem mondtak le a kézmûves munkáról sem, ami egyedivé teszi az itt készült érmeket. Az országos ismertségû cég „menedzselését” a mester fia, Szabó Tamás végzi nagy rátermettséggel.
Ami a tematikát illeti, az elmúlt 26 évben számos érem látott itt napvilágot történelmi nagyjainkról, zeneszerzõinkrõl, mûvészeinkrõl, évfordulóinkról, de intézmények jubileumi érmeit (pl. a pécsi I. sz. Belklinikáét, a máriagyûdi kegytemplomét), kongreszszusok medáljait (pl. az 1995-ös pécsi és az 1997-es siófoki Belgyógyász Vándorgyûlését, melyeken Pécs nagycímre és Hölbling Miksa portréja, illetve a siófoki víztorony és az orvosok védõszentjei, Kozma és Damján láthatók), éppúgy itt verték, mint a baranyai éremgyûjtõk híres St. Eligius érmét is 1987-ben, vagy a Pécsi Püspökség millenniumi éremsorozatát 2009-ben. Képünkön Szabó Géza családi címerét ábrázoló érmet mutatjuk be.
   
Süle Tamás
   
     
Numizmatika levelezõlapokon
     
Elkészült a baranyai éremgyûjtõk elsõ, nyolc darabból álló képes levelezõlap sorozata. A lapokon botveretek, II. János Pál pápa pécsi látogatására készült eozinmázas érem, a mohácsi, pécsi és baranyai hadastyánok érmei, a pécsi 1888-as és az 1907-es kiállítások díjérmei, Zsolnay Vilmos érme és a pécsi 1920-as 100 Koronás pénzterv képe látható.
 
 
 
 
 
A lapokat tervezte, szerkesztette, nyomtatáshoz elõkészítette István László képzõmûvész.

Kivitelük 250 grammos Arktika képeslapkartonra 4 + 1 színnyomással, egy oldalon fóliázva készült a pécsi Molnár Nyomda és Kiadó Kft-ben.

   
Hágen
   
     

Mûvészetek érmeken

     

Az Éremgyûjtõk Tatai Szervezete 20 éves fennállása alkalmából érdekes kiállítással örvendeztette meg tagságát és az érdeklõdõ közönséget. A Helyõrségi Klubban volt megtekinthetõ a „Mûvészetek érmeken és papírpénzeken” címû tárlat, amelyet Szentessy László tatai grafikusmûvész nyitott meg 2010. május 28-án. Bevezetõt mondott Vámosi László, a helyi szervezet titkára. A meghívó címlapján Beck Ö. Fülöp érme és egy nagyon találó Hóman Bálint idézet kapott helyet. (képünkön) Az esemény pécsi vonatkozása, hogy a kiállításon szerepelt Rétfalvi Sándor érme, melyet Szentessy Lászlóról mintázott és hátlapján a grafikusmûvész linómetszete látható. (Megjelent 2004-ben, a Pécsi Dénár 41. számában.)

S. T.
     
     
 
A XXII. Hóman Bálint Numizmatikai Nyári Egyetem
     
Idén Baján rendezték meg a Numizmatikai Nyári Egyetemet június 11-13 között a Duna Welness Hotelben. Lehetõségem volt 12-én az elõadások meghallgatására, amelyek tanulságosak és érdekesek voltak.
Az elsõ elõadást Garami Erika tartotta „Az Osztrák-Magyar Monarchia bankjegytervezõi” címmel. Igen érdekes és alig ismert területre kalauzolta a hallgatókat. Ezért kértük a szerzõt, hogy érdekes elõadásának anyagát a Pécsi Dénár különszámaként leközölhessük, amelyet örömünkre elfogadott.
Következett dr. Török Pál „Elfeledett éremalkotók a XX. század elsõ felébõl” címû elõadása, amelyben több pécsi vonatkozású mûvész és érem is bemutatásra került. Többek között az 1888. évi Pécsi kiállítás „Aranyérme”, amelyet Irinyi Sándor (1840-1893) pécsi rajztanár rajza alapján készítettek Körmöcbányán.
A harmadik elõadó Zbysek Sustek pozsonyi numizmatikus volt, aki ”Csehszlovákia börtönpénzei” címû elõadásában sok képpel, sok változattal mutatta be a magyarországihoz és az NDK-ban lévõhöz hasonló különös pénzrendszert, amelyet a különbözõ csehszlovákiai büntetés végrehajtási intézeteknél használtak. A csehszlovák börtönpénzek gyakorlatilag munkabér, vagy munka utáni prémiumként kerültek a foglyok kezébe.
 
 
Az elõadók Hóman Bálint korábban készült, de erre az alkalomra átalakított emlékérmét kapták.
Elõlapján Hóman Bálint arcképe, Bozó Gyula munkája, amelyet új körirattal készítettek el: XXII • HÓMAN BÁLINT NUMIZMATIKAI NYÁRI EGYETEM • 2010 * BAJA *
Az érem hátoldalán Baja fõtere látható „madártávlatból”. Jelzetlen. Mérete a szokásos 42, 5 mm, anyaga: bronz és ezüstözött bronz.
   
Raýman János
   
     
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlése Pécsett
     
A MÉE Baranya Megyei Szervezete - Pécs Európa Kulturális Fõvárosa évében - 2010. augusztus 20-21-én rendezi a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 40. Vándorgyûlését.
Augusztus 20-án a MÉE 40. Vándorgyûlésének ünnepélyes megnyitója, elõadások, kitüntetések átadása, egész napos éremcsere. Helye a Pátria Szálló nagyterme, 8 - 15 óráig. (Pécs, Rákóczi út 3, térképünkön: 1.)
Augusztus 21-én éremcsere a baranyai éremgyûjtõk jelenlegi összejöveteli helyén, a Baranya Ház dísztermében 8 - 13 óráig. (József Attila u. 10, térképünkön: 2.)
     
   
.
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán