Régebbi híradók - 107. szám
     
107. híradó
2010. június 1.
X. évf. / 6.
     
     
   Búza Barna a Numizmatikai Szakosztály ülésén
   Nemzetközi Fair Play Díj átadás Pécsett
   Éremgyûjtõk találkozója Pécsett
   Beszélgetés Soltra Elemérrel
   Beszámoló a MÉE 2010. május 30-án tartott küldött         közgyûlésérõl
   A Vándorgyûlés újabb támogatója
   Széchényinek született, Széchenyiként hunyt el
   Hóman Bálint emlékezete
     Klebelsberg Kunó

     
Búza Barna a Numizmatikai Szakosztály ülésén
     
A Magyar Orvostörténelmi Társaság Orvosi Numizmatikai Szakosztálya 2010. április 24-én tartotta tavaszi ülését Budán, a Semmelweis Múzeum tanácstermében. (Talán nem érdektelen megemlíteni, hogy a múzeum épülete egykoron, 1818-ban a névadó nagy magyar orvos szülõháza volt.) Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével a 100. életévében járó Búza Barna szobrászmûvész. Az elsõ elõadást Tokai Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria éremtárának vezetõje tartotta Búza Barna éremmûvészetérõl. (Érdekes, hogy a mûvész keresztnevét mindenhol Barna alakban említik, de önarckép érmén õ Barnabásnak írta.) Összeállította érmeinek a listáját, de – mint elmondta – ez csak hozzávetõlegesen sikerülhetett, mert a mûvész alkotásairól nem vezetett nyilvántartást. Becslése szerint kétszázra tehetõ az érmek és plakettek száma, melyeken sokakat megörökített a mûvész történelmünk nagyjai közül (pl. Széchenyi István, Semmelweis Ignác, Petõfi Sándor, Ady Endre), de a kortársak portréit is megtaláljuk munkái között. Az alkotásokból vetített képeken jó válogatást láthattunk, illetve két tárlóban valóságos érmeit is megtekinthettük, ezek között a szakosztály tagjai közül Szállási Árpád arcmása szerepelt az alkalmi tárlaton. Klebelsberg Kunó (1875-1932) érme pécsi szempontból azért figyelemre méltó, mert a múlt század elsõ harmadában munkálkodó, kiemelkedõ politikusnak, vallás- és közoktatásügyi miniszternek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a Pozsonyból 1919-ben kiutasított Erzsébet Tu-dományegyetem 1923-ban Pécsett találhatott új otthonra. Klebelsberget 85 évvel ezelõtt, 1925. május 27-én a pécsi egyetem díszdoktorává fogadta „a történeti tudományok, a magyar kultúrpolitika és a magyar közoktatásügy terén évek hosszú során keresztül szerzett hervadhatatlan érdemeinek elismeréséül.” A 123 mm nagyságú, egyoldalas öntött bronzérem címlapunkon látható. (Megjegyezzük, hogy az érmen a név írása hibás!) Csupán Baranya megyei vonatkozása miatt említjük a meglehetõsen „puritán” megjelenésû, a Beremendi Cementgyár megrendelésére készült, 136x66 mm-es, öntött bronz plakettet, amelyen fõ motívumként a gyár épületei láthatók*. Mindkét alkotáson a mûvész jellegzetes, „hegyes hasú” BB mesterjegye jobb oldalt lent található.
 
 
Az elõadást követõen az idõs mûvésztõl fiatalos lendülettel, szórakoztatóan elõadott érdekes epizódokat hallhattunk pályájáról, egy-egy érmének történetérõl. Egyebek mellett elmondta, hogy vannak szobrai, melyek „pirobronz”-ból készültek. Ez az anyag saját találmánya. Lényege abban áll, hogy a Zsolnay féle pirogránit masszát égetés elõtt cukros vízben elkevert bronz porral keni be. Nincs ugyan szabadalmaztatva az eljárás, de nem fél tõle, hogy mások is használják majd, mert – mint huncut mosollyal mondta – az égetõkemencében a cukros-bronz oldat lefolyik a szoborról. Az pedig az õ titka, hogy mitõl marad helyén a máz.
Ezután dr. Jakó János „Névaláírások (autogramok) portrés magyar orvosi érmeken” címû elõadásában 22 olyan alkotást mutatott be, melyeken az ábrázolt személy hasonmás aláírása, vagy az ajándékozó munkatársak kézjegye olvasható. Az egyik ilyen hátlap éppen a jelenlévõ Búza Barna alkotása, aki kérdésünkre elmondta, hogy az aláírásokat egyenként, direkt erre a célra készített finom eszközzel mintázta meg. Örömünkre a legendás pécsi patológus professzor, Romhányi György egyik érme is szerepelt a kollekcióban. (Ez a medál látható a Pécsi Dénár 50. számának címlapján.)
A harmadik elõadás idõhiány miatt elmaradt, így Csoma Zsigmondné érdekesnek ígérkezõ ismertetése a Florence Nightingale Emlékéremrõl majd õsszel kerül sorra.

     
     
Végezetül azt a képet mutatjuk be, melyen a Semmelweis Múzeum udvarán Búza Barna szobrászmûvész látható, jobbján e sorok írójával, mögöttük pedig Sáska János és Kubászova Tamara kutatóorvos-szobrász-mûvész. A háttérben Borsos Miklós: Anya gyermekkel c. szobra és a Semmelweis Ignác hamvait rejtõ kofal áll.
   
Süle Tamás
Az éremfotókat Búza Barna mûtermében Tokai Gábor, a Semmelweis Múzeumban felvett riportképet Honti József készítette. A képek átengedéséért köszönetét fejezi ki a szerzõ!
     
     
     
     
Nemzetközi Fair Play Díj átadás Pécsett
     
A Nemzetközi Fair Play Bizottság 1963-ban alakult és Fair Play díjakat alapított, amelyeket évente adományoznak a kiemelkedõen sportszerû versenyzõknek és sportvezetõknek. Dr. Kamuti Jenõ, a Nemzetközi Bizottság jelenlegi elnöke 2010-ben az Európa Kulturális Fõvárosa címet elnyert Pécset javasolta a díj átadás helyszínéül. Magyarországon ilyen eseményre eddig még nem került sor. A Hotel Palatinus Bartók Termében 2010. március 27-én rendezték meg a díjátadó ünnepséget, amelyen a díjazottakon kívül meghívott hazai és külföldi vendégek vettek részt, akik közt több olimpiai bajnok is megjelent. Beszédet mondott dr. Kamuti Jenõ és dr. Páva Zsolt polgármester, a rendezvény fõvédnöke.
Ebben az esztendõben 18 sportember kapott díjat. A Pierre de Coubertin World Fair Play Trophy fodíjat egy török atlétanõ és egy olasz labdarúgó edzõ vehette át. A Willi DaumeWorld Fair Play díjat dr. Schmitt Pál, a magyar vívósport egyik kiemelkedõ alakja kapta, aki 1989-ben lett a MOB elnöke, és aki „A tisztességes játék az egyetlen út" mottót tûzte a szervezet zászlajára.
Az ünnepségen megjelent meghívott vendégek a Pierre de Coubertin World Fair Play Trophy kicsinyített másolatát kapták emlékül. Ezt a különösen szép emlékérmet be is tudjuk mutatni, mivel e sorok szerzõje, mint meghívott jelen volt az ünnepségen.
A szürke fémbõl készült magas plasztikájú érem átmérõje 38 mm. Súlya 6,89 g. Elõlapján a fejek felett lévõ folyóírással készült feliratot nem sikerült megfejteni.
Az érem hátoldalának felirata: COMITE INTERNATOIONAL / POUR LE FAIR PLAY.
   
Ijjász István
   
     
Éremgyûjtõk találkozója Pécsett
     
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Baranya Megyei Szervezete, az elmúlt évekhez hasonlóan most is megtartotta szokásos éremgyûjtõ találkozóját, de idén a Hotel Pátria nagytermében, 2010. május 2-án, vasárnap. A találkozó, a meghívó szerint 8.00 és 12.00 óra között zajlott volna le, de a gyûjtõk már hét órakor gyülekeztek, és rövidesen elhelyezkedhettek, a már gondosan elõkészített nagyteremben. Mintegy 62 asztalnál folyt az adás-vétel, a „csere-bere”. Jöttek gyûjtõk és érdeklõdõk egész Baranyából, Tolnából, Somogyból, de jöttek a fõvárosból, sõt még külhonból is (Arad, Eszék). Az asztalokon elhelyezett érmeken, kitüntetéseken és jelvényeken kívül, találkozhattunk új kiadású katalógusokkal, szakkönyvekkel, éremberakókkal, képeslapokkal, újságokkal és egyéb tárgyakkal is. Külön színfoltja volt a találkozónak a Házmester ’98 Kft. asztala, amelyen azokat a könyveket is árusították, amelynek gyûjtõtársaink voltak a szerzõi, társszerzõi. A találkozó jó alkalmat adott arra is, hogy a gyûjtõk, ha máskor nem is, de most találkozhassanak, kicserélhessék tapasztalataikat, és baráti beszélgetéseket folytassanak. Elmondható, hogy jó hangulatú, nívós helyen megtartott éremgyûjtõ találkozót tudhatunk magunk mögött. Mintegy fõpróbája volt ez a találkozó az elkövetkezendõ MÉE 40. Vándorgyûlésnek. Az itt tapasztaltakat a vezetõség felhasználhatja majd az augusztusi Vándorgyûlés további megszervezésében.
Hogy az adás-vétel, az „üzlet” mennyire „ment”, had álljon itt egy résztvevõ megjegyzése:
 
 
„Egy gyûjtõ sohasem lehet elégedett a megszerzett és az elkelt portéka mennyiségével!” De azért összességében egy jó, kellemes és tartalmas vasárnap délelõtt volt.
   
Kv.L
   
     

Beszélgetés Soltra Elemérrel

     
A Pécsi Kulturális Központ „Retina” programsorozatában május 25-én beszélgetésre hívta a pécsieket a Dominikánus Ház nagytermébe Soltra Elemér képzõmûvésszel. Az idõs mûvészt Herczeg László pécsi festõmûvész kérdezte életérõl, munkásságáról. (Képünkön balra Herczeg L., jobbra Soltra E. látható.) Az éremgyûjtõk örömére az utóbbi évtizedekben többnyire plasztikai munkái születtek, a szép Bicsérdi Kálvária dombormû sorozata mellett megszámlálhatatlan érem és plakett.
 
A beszélgetés közben a vetítõvásznon néhány festményét, a kálvária dombormûveit és több tucatnyi szép érmét is láthattuk. Sajnálatos, hogy kellõ szervezés hiányában, a csaknem két órát igénybe vevõ, és tényleg a pillanat szülte gondolatokból álló, ezért megismételhetetlen, kötetlen beszélgetésen a megjelentek Pécs érdeklõdõ közönségét igen szerényen tudták képviselni.
Raýman János
     
     
Beszámoló a MÉE 2010. május 30-án tartott küldött közgyûlésérõl
     
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete a MABÉOSZ székházban tartotta idei beszámoló közgyûlését.
A 82 delegált közül 57 fõ volt jelen a közgyûlésen, a közgyûlés határozatképes volt.
Török Pál elnök úr köszöntõje után a küldöttek egyperces felállással emlékeztek az elmúlt évben elhunyt tagtársainkra.
A 2009 év értékelése kapcsán elfogadtuk a mérlegbeszámolót, a közhasznúsági jelentést, és a Felügyelõ bizottság jelentését.
Ezt követõ rövid szünet után elfogadtuk a 2010-es pénzügyi tervet és az ez évi éremkiadási tervet, benne a Vándorgyûlés és a Pécsi szervezet érmét!
Tájékoztatást kaptunk a Széchényi jutalomérem, és az Unger emlékérem odaítélésérõl, valamint az MNB 500 000 Ft-os aranyérem elosztásának elveirõl.

   
Farkas Árpád
   
     
A Vándorgyûlés sikeres megrendezéséhez újabb támogató nyújtott segítséget
     

- Ijjász István (10 e.)

Köszönjük!

   
     
Széchényinek született, Széchenyiként hunyt el
     
A Pécsi Dénár 105. számában megemlékeztem Széchenyi Istvánról, halálának 150. évfordulója alkalmából. Egyik „sasszemû” olvasónk hamarosan nehezményezte, hogy az utolsó bekezdés 3. sorában Széchényit írtam és kérte, hogy ezen „fõbenjáró bûnömet” a következõ számban igazítsam helyre. Nos, igaza volt. Csupán az vigasztalt, hogy csak figyelmetlen voltam és nem tudatlan, amire bizonyság, hogy a címben és a szövegben is – kivéve az egy kifogásolt helyet – helyesen írtam híres hazánkfia nevét. De vajon honnan ered az egy ékezetnyi különbség apa (Széchényi Ferenc) és fia (Széchenyi István) között?
A Széchényi család tagjai mindig is két ékezettel írták a nevüket, mígnem István csak egy ékezetet használt - legalább is hivatalos ténykedésekor. A nemzetség tagjai úgy tudták, hogy az írás meggyorsítása érdekében tette ezt, de bármiért is történt, az utókor tiszteletben tartja a "legnagyobb magyar " írásmódját. Az 1905. február 16-án tartott nemzetségi gyûlés a család nevének egységes írásmódját így határozta meg: "Sárvár-felsõvidéki gróf Széchényi". Tehát két ékezettel - leszámítva persze Széchenyi Istvánt. Fenti magyarázatot Ballabás Dániel történész interneten olvasható írásából merítettem, akinek egyik kutatási területe a Széchényi család története.
   
S. T.
Hóman Bálint emlékezete
 
Hóman Bálint (*Budapest, 1885. december 29 - †Vác, 1951. június 2) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja, a Nemzeti Múzeum fõigazgatója, a pécsi egyetem díszdoktora (1935), a Magyar Numizmatikai Társulat (MNT) tiszteletbeli elnöke volt. Akadémiai székfoglalóját „A magyar királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában” címmel tartotta. Fõ mûvei közé tartozik a „Magyar pénztörténet 1000-1325”. Gedai István írásában Hómant „minden idõk egyik legnagyobb magyar numizmatikai kutatójának” nevezte.*
A MNT Hóman Bálint születésének 125., halálának 56. évfordulója alkalmából 2010. június 2-án a tassi református temetõben megemlékezést tart. A MNT és a MÉE égi-sze alatt ez évben június 11-13-án Baján rendezik a XXII. Hóman Bálint Numizmati-kai Nyári Egyetemet, melyen – mások mellett – elõadást tartanak dr. Torbágyi Melinda a MNT és dr. Török Pál a MÉE elnökei is. (Mindkét rendezvény részletes programja megtekinthetõ a MNT, illetve MÉE honlapján.)
   
S. T.
*Gedai I.: Értékrend Magyarországon. Numizmatikai Közlöny 1995-96, XCIV-XCV, 135.
     
Szerkesztõk: Hágen J. – Raýman J. – Süle T.
MÉE Baranya Megyei Szervezete 7601. Pécs, Pf 325
e-mail: info@pecsidenar.hu
 
 
 Webbolthely.hu
A weboldalt készítette és folyamatosan frissíti: Szirtes Zoltán